Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 14/11/2023 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du
PHÒNG GD&ĐT TP. RẠCH GIÁ
Trường: THCS Nguyễn Du
Họ tên: 
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng
Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:
	A. 3xy
	B. 
	C. 
	D. 
Câu 2: Giá trị của biểu thức tại x = -1; y = 1 là:
	A. 3
	B. -3
	C. 18
	D. -18
Câu 3: Bộ ba số đo nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.
	A. 3; 9; 14
	B. 2; 3; 5
	C. 4; 9; 12
	D. 6; 8; 10
Câu 4: Cho tam giác ABC ba góc A, B, C có số đo lần lượt là: 800, 400, 600. Thì:
 A. AB > BC B. AB > AC C. BC > AC D. Đáp án B và C đúng
Câu 5: Bậc của đơn thức 5x2y3z là: 
 	A. 3 	B. 6 C. 2 D. 5 
Câu 6 : Tích của hai đơn thức: – 2xy2 và 4x2y2 là: 
 	A. 8x2y4 	B. – 8x2y4 C. 8x3y2 D. – 8x3y4 
II. TỰ LUẬN: (7,0đ)
 Bài 1 (2,0đ): Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút ) của 30 học sinh (em nào cũng làm được) và ghi lại như sau:
10
5
3
2
5
7
1
9
10
5
3
4
6
7
1
5
5
4
5
3
5
1
2
7
8
5
4
3
8
7
 	a/ Dấu hiệu ở đây là gì? 
b/ Lập bảng tần số. 
 	c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
 Bài 2 (1,5đ): Cho đa thức:	M (x) = x - 2x + x + 5 
 	N (x) = 2x - x -6 
 	a/ Tính M (2) 
 	b/ Tìm đa thức A(x) sao cho A(x) = M (x) + N (x) 
 	c/ Tìm nghiệm của đa thức A(x) 
	Bài 3 (3,0): Cho ABC cân tại A và BÂC= 120, trên cạnh BC lấy điểm D và E sao cho 	BD = CE (D nằm giữa B và E) 
 	a/ Chứng minh: ABD = ACE
 	b/ Kẻ DM AB (M AB) và EN AC (N AC ). Chứng minh: AM =AN
 	c/ Gọi K là giao điểm của đường thẳng DM và đường thẳng EN. 
	Chứng minh: DKE đều.
 	Bài 4 (0,5đ) Cho x, y, z 0 và x - y – z = 0
	 Tính giá trị của biểu thức : B = (1 - )(1 - )( 1+)
BÀI LÀM
..........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_7_truong_thcs_nguyen_du.doc