Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn vật lý – Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 814Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn vật lý – Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013 – 2014 môn vật lý – Lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút
PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013 – 2014
MƠN VẬT LÝ – LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút 
Câu 1 (2,0 đ)
Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
Một tia sáng tới gương phẳng hợp với mặt phản xạ của gương một gĩc 500. Hãy cho biết số đo của gĩc tới, số đo gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Vẽ hình cĩ đủ tia tới, tia phản xạ và pháp tuyến.
Câu 2 (2,0 đ)
Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. Gương sử dụng làm pha đèn pin là loại gương nào? 
Cĩ mấy loại chùm sáng? Kể tên và vẽ các loại chùm sáng đĩ. 
Câu 3 (2,0 đ)
Các nguồn âm cĩ đặc điểm gì? Kể tên 3 nguồn âm.
Âm truyền qua được các chất nào sau đây: nước, dầu, khơng khí, chân khơng, gỗ, sắt, nhựa, cao su, vải. Vận tốc của âm khi truyền qua các chất đĩ cĩ như nhau khơng?
Câu 4 (2,0 đ)
Tần số dao động là gì? Cho biết đơn vị tần số dao động.
Vật A trong 5s thực hiện được 1200 dao động. Vật B trong 2 phút thực hiện được 6000 dao động. Tính tần số dao động của mỗi vật. Âm phát ra của vật nào cao hơn? Vì sao?
· A
· B
(M)
Câu 5 (2,0 đ)
Cho hai điểm A, B đặt trước một gương phẳng như hình vẽ.
Vẽ ảnh A’, B’ của A và B tạo bởi gương phẳng.
Vẽ đường truyền của 1 tia sáng sao cho khi đi qua A, tới gương thì cĩ tia phản xạ đi qua B. 
Thay đổi vị trí của gương phẳng sao cho ảnh của điểm A trùng với vị trí điểm B. Vẽ lại vị trí của gương lúc này.
--- HẾT---
HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN VẬT LÝ – LỚP 7 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
TÂN BÌNH
Lưu ý:
- Sinh hoạt nhĩm để thống nhất biểu điểm, đáp án trước khi chấm.
- Sai đơn vị: - 0,25 đ ( chỉ trừ một lần cho một loại đơn vị)
Câu 1 (2,0 đ)
a)
Phát biểu đúng định luật [1,0 đ]
b)
Gĩc tới: 40 o [0,25 đ]
Gĩc hợp bởi tia tới và tia phản xạ: 80 o [0,5 đ]
Hình vẽ đủ các tia. Số đo các gĩc tương đối chính xác [0,25 đ]
M/
M
i/
i
N
R
S
500
Câu 2 (2,0 đ) 
a)
Ảnh ảo, nhỏ hơn vật [0,5 đ]
Gương cầu lõm [0,5 đ]
b)
3 loại chùm sáng: Hội tụ, song song và phân kỳ. [0,25 đ]
Vẽ hình đúng [0,75 đ]
Chùm sáng phân kỳ
Chùm sáng song song
Chùm sáng hội tụ
Câu 3 (2,0 đ) 
a)
Đều dao động [0,25 đ]
Cho đủ, đúng 3 nguồn âm [0,75 đ]
b)
Nước, dầu, khơng khí, gỗ, sắt, nhựa, cao su, vải. [0,75 đ]
Khơng như nhau [0,25 đ]
Câu 4 (2,0 đ) 
a)
Tần số dao động là số dao động thực hiện trong 1 giây[0,5 đ]. Đơn vị là Hec ( Hz) [0,25đ]
b)
Tần số dao động của vật A: 240 Hz. [0,5 đ]
 Tần số dao động của vật B: 50 Hz. [0,5 đ]
 Âm phát ra của vật A cao hơn âm phát ra của vật B [0,25 đ].
Câu 5 (2,0 đ) 
a)
Vẽ đúng ảnh A’, B’(cĩ ký hiệu vuơng gĩc, bằng nhau) [1,0đ]
b)
c)
Vẽ đúng đường truyền tia sáng (trước gương nét liền, sau gương nét đứt) [0,5 đ]
Vẽ đúng vị trí gương (trên đường trung trực của AA’, mặt phản xạ hướng về A) [0,5 đ].
Hình câu c)
Hình câu a), b)
H
(M/)
K
H
(M)
B/
A/
B
A
(M)
A/
B
A
---HẾT---

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_DAP_HKI_1314_TANBINH.doc