Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 (VNEN) - Năm học 2015-2016

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 (VNEN) - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán + Tiếng Việt Lớp 4 (VNEN) - Năm học 2015-2016
PHIẾU KIÊM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn Toán lớp 4 (VNEN)
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:; Lớp:
Điểm
Nhận xét, nhận định của giáo viên
Bài 1 (2 điểm).
Viết các số sau:
Năm trăm sáu mươi ba triệu: ;
Bảy trăm hai mươi tám triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn ba trăm linh bảy:;
Một trăm bốn mươi tư triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn:;
Bốn mươi triệu không trăm ba mươi tám nghìn chín trăm linh một:;
Viết các số: 537864; 538764; 537684; 536874 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 2 (2,5 điểm). Đặt tính rồi tính:
62170 + 7534
.
.
8723 – 657
.
.
2475 × 206
.
.
4674 : 82
.
.
Bài 3: (2,5 điểm).
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
45dm2 = cm2 ; 6 tấn = .kg ;	34m2 6dm2 = dm2; 8kg 25g = g
Tìm x :
x × 45 = 855
.......
x : 11 = 26
.....
.
Bài 4 (2 điểm).
Trong hai ngày, một cửa hàng bán được 858 kg gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được nhiều hơn ngày thứ hai 60 kg gạo. Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
....................................................................................................................................................
.....
.....
.....
Bài 5 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
 2015 × 99 + 2015
....
 764 + 283 + 36 + 217
 ....
 .
PHIẾU KIÊM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
Môn Tiếng Việt lớp 4 (VNEN)
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:; Lớp:
Điểm
Nhận xét, nhận định của giáo viên
Chính tả (Nghe – Viết).
 Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Người chiến sĩ giàu nghị lực. 
Sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 tập 1B, trang 28.
Tập làm văn.
Đề bài: Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_toan_tieng_viet_lop_4_vnen_nam_hoc.doc