Đề kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Lớp 7+8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Huỳnh Bá Chánh

doc 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 16/11/2023 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Lớp 7+8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Huỳnh Bá Chánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn Lịch sử Lớp 7+8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Huỳnh Bá Chánh
PHÒNG GD& ĐT NGŨ HÀNH SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ I
 TRƯỜNG THCS HUỲNH BÁ CHÁNH NĂM HỌC: 2016 - 2017
 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7
 Thời gian :45 phút, (không kể thời gian giao đề)
CÂU 1( 2.5 ĐIỂM ) Trình bày những thành tựu về văn hóa và khoa học – kĩ thuật của Trung Quốc thời phong kiến ?
CÂU 2 ( 2.5 ĐIỂM ) Giáo dục và văn hóa thời Lý phát triển như thế nào ?
CÂU 3( 3 ĐIỂM ) Nêu ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII ? Đường lối đánh giặc đúng đắn và sáng tạo của nhà Trần được thể hiện như thế nào ?
CÂU 4 ( 2 ĐIỂM ) Đà Nẵng trở thành lãnh thổ của Đại Việt như thế nào ?	
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 7
CÂU 1 : 2.5 ĐIỂM : THÀNH TỰU VĂN HÓA , KHOA HỌC – KĨ THUẬT TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN 
a/ Văn hóa : 1.5 đ
Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính trong xã hội ...0.5 đ
Văn học có nhiều tác giả, tác phẩm tiêu biểu : Lý Bạch, Đỗ Phủ, La Quán Trung ... ........... 0.5 đ
Nền nghệ thuật đạt trình độ cao , phong cách độc đáo .............. 0.5 đ
b/ Khoa học – kĩ thuật : 1 đ
Nhiều phát minh quan trọng: giấy viết, thuốc súng, nghề in, la bàn.....0.75 đ
Kĩ thuật đóng tàu, khai thác mỏ........ 0.25 đ
CÂU 2: 2.5 ĐIỂM : GIÁO DỤC, VĂN HÓA THỜI LÝ
a/ Giáo dục : 1 đ
Năm 1070, xây dựng Văn Miếu ....0.25 đ
Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên ......0.25 đ
Năm 1076,mở Quốc tử giám...... 0.25 đ
Tổ chức các kì thi để tuyển chọn nhân tài ......0.25 đ
b/ Văn hóa: 1.5 đ
Đạo Phật giữ vị trí quan trọng trong xã hội .............0.25 đ
Các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian phát triển ......0.5 đ
Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc với nhiều công trình mang phong cách độc đáo .Trình độ thanh thoát, tinh vi qua hình tượng rồng ...0.5 đ
Hình thành nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc : văn hóa Thăng Long...... 0.25 đ
CÂU 3 : 3 ĐIỂM : Ý NGHĨA LỊCH SỬ BA LẦN KHÁNG CHIẾN :
a/ Ý nghĩa : 1.75 đ
- Đập tan tham vọng và mưu đồ xâm lược của Mông – Nguyên , bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước ..... 0.25 đ
- Khẳng định sức mạnh của dân tộc , nâng cao lòng tự hào , tự cường của dân tộc ..... 0.5 đ
- Góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự VN, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn nhiều lần ........0.5 đ
- Để lại bài học quý giá trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc : củng cố khối đoàn kết toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc ....... 0.5 đ
b/ Đường lối đánh giặc đúng đắn và sáng tạo : 1.25 đ
Tránh thế giặc mạnh ban đầu : lui quân để bảo toàn lực lượng .........0.25 đ
Thực hiện kế sách “ vườn không nhà trống ”......0.25 đ
Chọn đúng thời cơ phản công ..............0.25 đ
Triệt tiêu nguồn tiếp tế lương thực của địch : trận Vân Đồn ............0.25 đ
Lợi dụng địa hình , điều kiện tự nhiên để đánh giặc : trận Bạch Đằng ...0.25 đ
CÂU 4 : 2 ĐIỂM : ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH LÃNH THỔ CỦA ĐẠI VIỆT
Đà Nẵng trước đây nằm trong lãnh thổ của vương quốc Champa cổ đại ......0.25 đ
Năm 1306, vua Champa dâng cho Đại Việt châu Ô và châu Lý để làm sính lễ cưới công chúa Huyền Trân .....0.5 đ 
Nhà Trần đổi hai châu đó thành Thuận Châu và Hóa Châu . Đà Nẵng là vùng đất thuộc Thuận Châu ........0.5 đ
Năm 1471, thời vua Lê Thánh Tông , Đà Nẵng thuộc huyện Điện Bàn, phủ Triệu Phong ......0.25 đ
Vùng đất Đà Nẵng sớm thành nơi sinh sống của dân chúng, nhiều làng mạc hình thành: Thạc Gián, Cẩm lệ , Liên trì......0.5 đ
GV TRẦN VĂN TỐNG
PHÒNG GD& ĐT NGŨ HÀNH SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ I
 TRƯỜNG THCS HUỲNH BÁ CHÁNH NĂM HỌC: 2016 - 2017
 MÔN LỊCH SỬ - LỚP 8
 Thời gian :45 phút, (không kể thời gian giao đề)
CÂU 1( 2.5 ĐIỂM ) Trình bày nội dung Chính sách mới của Ru – dơ – ven ? 
CÂU 2( 3 ĐIỂM ) Nêu ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ? 
CÂU 3 ( 3 ĐIỂM ) Trình bày những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật thế kỉ XVIII – XIX ?
CÂU 4 ( 1.5 ĐIỂM ) Tại sao nói : chiến tranh thế giới thứ nhất là một cuộc chiến tranh phi nghĩa ? 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
CÂU 1 : 2.5 ĐIỂM : CHÍNH SÁCH MỚI
Bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp , phục hồi các ngành kinh tế ......0.75 đ
Ban hành các đạo luật nhằm phục hưng công nghiệp, nông nghiệp .....0.75 đ
Nhà nước kiểm soát và tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ lại hệ thống ngân hàng ..... 0.5 đ
Cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm việc làm , ổn định xã hội.....0.5 đ 
CÂU 2: 3 ĐIỂM : Ý NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 
Thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và con người Nga..... 0.75 đ
Lần đầu tiên những người lao động lên nắm quyền ........... 0.75 đ
Đưa đến những thay đổi lớn lao trên thế giới .....0.5 đ
Để lại nhiều bài học quí báu.....0.5 đ
Tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới phát triển ......0.5 đ
CÂU 3: 3 ĐIỂM : THÀNH TỰU KĨ THUẬT :
Lĩnh vực công nghiệp : sản xuất bằng máy móc, kĩ thuật luyện kim, sử dụng nhiều nguồn nhiên liệu mới..... 0.75 đ
Giao thông : tàu thủy, đầu máy xe lửa được phát minh ......0.75 đ
Thông tin liên lạc : máy điện tín ........ 0.5 đ
Nông nghiệp : nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác .......0.5 đ
Quân sự : nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh mới .... ..0.5 đ
CÂU 4 : 1.5 ĐIỂM : CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT LÀ CHIẾN TRANH PHI NGHĨA 
Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh là do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa ......0.75 đ
Chiến tranh đã gây nhiều tai họa cho nhân loại ........ 0.75 đ
========HẾT =========
GV TRẦN VĂN TỐNG 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_lich_su_lop_78_nam_hoc_2016_2017_tr.doc