Đề kiểm tra học kì II Công nghệ lớp 7 (Kèm đáp án)

doc 5 trang Người đăng dothuong Lượt xem 916Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Công nghệ lớp 7 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Công nghệ lớp 7 (Kèm đáp án)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I. THIẾT LẬP MA TRẬN
Mức độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Trồng cây rừng
- Biết được quy trình trồng cây rừng bằng cây con.
Số câu : 1
Số điểm : 2
 Tỉ lệ 20 %
Số câu :1
Số điểm:2
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm :
- Hiểu được nội dung công việc chăm sóc sau khi trồng
Số câu : 1
Số điểm : 2
 Tỉ lệ 20%
Số câu:
Số điểm: 
Số câu:1 
Số điểm :2
Số câu:
Số điểm :
Khai thác rừng
Biết được điều kiện khai thác rừng ở nước ta hiện nay.
Biết được các biện pháp phục hồi rừng sau khi khai thác rừng
Số câu : 1
Số điểm :3 
Tỉ lệ 30%
Số câu:1
Số điểm: 3
Số câu: 
Số điểm: 
Số câu:0
Số điểm:0 
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
Các biện pháp bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng.
Liên hệ
Số câu : 1
Số điểm :2,5 
Tỉ lệ 30%
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu: 1
Số điểm: 2 
Số câu
Số điểm:1
Tổng số câu :4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100 %
Số câu:2
Số điểm:5
50%
Số câu:2
Số điểm:4
40%
Số câu:1
Số điểm:1
Tỉ lệ: 10%
IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1: (2 điểm)
Em hãy nêu quy trình trồng rừng bằng cây con?
Câu 2: (2 điểm)
Em hãy nêu các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng?
Câu 3: (3 điểm)
Em hãy cho biết các điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam?
Câu 4: (3 điểm)
Em hãy cho biết tại sao phải bảo vệ rừng? Nêu các biện pháp bảo vệ rừng? Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ rừng?
V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM : 
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1:
Trồng rừng bằng cây con.
 1. Trồng cây con có bầu : 
 + Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.
 + Rạch võ bầu đất.
 + Đặt bầu vào lỗ trong hố.
 + Lấp và nén đất.
 + Vun gốc.
 2. Trồng cây con rễ trần.
 + Tạo lỗ trong hố đất.
 + Đặt cây vào lỗ trong hố.
 + Nén đất.
 + Vun gốc.
2
Câu 2:
Những công việc chăm sóc sau khi trồng.
 1. Làm rào bảo vệ.
 2. Phát quang.
 3. Làm cỏ.
 4. Xới đất, vung gốc
 5. Bón phân.
 6. Tỉa và dặm cây.
Có giải thích
2
Câu 3:
Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam.
+ Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng.
+ Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế.
+ Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác.
+ Bảo vệ diện tích rừng hiện có, rừng có khả năng tự phục hồi và phát triển tốt. Bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ đât không phải trồng lại rừng
Phục hồi rừng sau khi khai thác.
 1. Rừng đã khai thác trắng.
Trồng rừng theo hướng nông- lâm kết hợp
 2. Rừng đã khai thác dần và khai thác chọn.
- Phải thúc đẩy tái sinh tự nhiên để rừng tự phục hồi
3
Câu 4:
 1. Mục đích.
- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có.
- Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất.
2. Biện pháp
- Ngăn chặn và cấm phá hoạ tài nguyên rừng, đất rừng.
- Kinh doanh đất rừng phải được nhà nước cho phép.
- Chủ rừng nhà nước phải có kế hoạch phòng chống cháy rừng 
Liên hệ
3
Tổng
10

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi Công nghệ 7 ki 2.doc