Kiểm tra học kì 1, năm học 2014 - 2015 môn Công nghệ 7

doc 4 trang Người đăng tranhong Lượt xem 866Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1, năm học 2014 - 2015 môn Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1, năm học 2014 - 2015 môn Công nghệ 7
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA MƠN CƠNG NGHỆ 7
Nội dung
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Bài 1 : Vai trị, nhiệm vụ của trồng trọt
1 câu
(2đ)
Bài 6 : Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
2 câu
(1đ)
Bài 7 : Tác dụng của phân bĩn trong trồng trọt
2 câu
(1đ)
Bài 24 : Gieo hạt và chăm sĩc vườn gieo ươm cây rừng
1 câu
(2.5đ)
Bài 26 : Trồng cây rừng
1 câu
(0.5đ)
Bài 27 : Chăm sĩc rừng sau khi trồng
1 câu
(0.5đ)
1 câu
(1.5đ)
Bài 28 : Khai thác rừng
2 câu
(1đ)
KIỂM TRA HỌC KÌ 1. NĂM HỌC 2014 - 2015
MƠN CƠNG NGHỆ 7
Trường THCS Phong Tân
Lớp :
Họ tên:..
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
"
ĐIỂM
Giám khảo 1
Giam1 khảo 2
SỐ PHÁCH
ĐỀ:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:
a.Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều 
b.Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ơ nhiễm 
c.Do dân số tăng, nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo mà diện tích đất trồng cĩ hạn
d.Giữ gìn cho đất khơng bị thái hố
Câu 2: Đất xám bạc màu là:
a. Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng.	 b. Đất có nồng độ muối cao.
c. Đất nghèo chất dinh dưỡng.	 d. Đất chứa nhiều muối phèn.
Câu 3: Phân lân, phân kali, phân NPK ..thuộc nhĩm phân bĩn:
a.Phân hĩa học	b.Phân vi sinh 	c.Phân chuồng 	d.Phân hữu cơ
Câu 4: Phân chuồng, phân lân, phân rác thuộc nhĩm phân:
a. Phân tổng hợp	b.Phân hĩa học	 c.Phân vi sinh	d. Phân hữu cơ 
Câu 5: Thời vụ trồng rừng cĩ ở các tỉnh Miền Bắc là:
a. Mùa Xuân, mùa Đơng	b. Mùa Xuân, mùa Thu	
c. mùa Hè, mùa Đơng	d. Mùa Thu, mùa Đơng
Câu 6: Thời gian chăm sĩc cây rừng sau khi trồng là:
a. 4 năm 	b. 5 năm 	c. 6 năm 	d. 7 năm 
Câu 7: Khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo điều kiện nào sau đây:
a. Khai thác trắng với những rừng cĩ trữ lượng cao 
b. Khai thác trắng với những rừng cĩ nhiều cây cao to 
c. Chỉ được khai thác chọn khơng được khai thác trắng 
d. Khai thác trắng những khu rừng khơng quan trọng 
Câu 8: Tình hình rừng sau khi khai thác trắng là:
a. Cây gỗ, cây tái sinh cịn nhiều	b. Độ che phủ rừng vẫn cịn 
c. Rừng cĩ khả năng tự phục hồi 	d. Đất khơ cằn, rửa trơi 
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Nêu vai trị của trồng trọt, mỗi vai trị lấy ví dụ minh họa (2đ)
Câu 2: Người ta thường dùng các biện nào để kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm? Vì sao phải kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm? (2,5đ)
Câu 3: Kể tên các cơng việc chăm sĩc rừng sau khi trồng? (1,5đ)
BÀI LÀM
HỌC SINH KHƠNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM: 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
c
c
a
d
b
a
c
d
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu
Nội dung
Điểm
1
-Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. VD
-Thức ăn cho chăn nuơi. VD
-Nguyên liệu cho cơng nghiệp. VD
-Nơng sản xuất khẩu. VD
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
2
* Biện pháp kích thích:
-Đốt hạt
- Tác động bằng lực
-Kích thích hạt nảy mầm bằng nước ấm
* Lí do kích thích:
- Vì vỏ hạt cây rừng thường cứng, dày, khĩ thấm nước
- Kích thích để tạo điều kiện cho hạt hút nước dễ nảy mầm
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
3
-Làm rào bảo vệ
-Phát quang
-Làm cỏ
-Xới đất, vun gốc
-Bĩn phân
-Tỉa và dặm cây
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_HK1_CN_7.doc