Đề kiểm tra một tiết học kì I Sinh học lớp 7 (Kèm đáp án)

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I Sinh học lớp 7 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I Sinh học lớp 7 (Kèm đáp án)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC LỚP 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I. THIẾT LẬP MA TRẬN
Mức độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Số câu : 1
Số điểm : 2,5
 Tỉ lệ 25 %
Số câu :1
Số điểm:2.5
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm :2.5
Số câu : 1
Số điểm : 2,5
 Tỉ lệ 25%
Số câu:
Số điểm: 
Số câu: 
Số điểm :
Số câu:
Số điểm :
Số câu : 1
Số điểm : 2,5 
Tỉ lệ 25%
Số câu:
Số điểm: 
Số câu: 1
Số điểm: 2.5 
Số câu:0
Số điểm:0 
Số câu : 1
Số điểm :2,5 
Tỉ lệ 25%
Số câu:0
Số điểm: 0
Số câu: 0
Số điểm: 0 
Số câu:1
Số điểm:2.5
Tổng số câu :4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100 %
Số câu:1
Số điểm:2,5
25%
Số câu:2
Số điểm:5
50%
Số câu:1
Số điểm:2.5 
Tỉ lệ: 25%
IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA:
Câu 1: (2.5 điểm)
Câu 2: (2.5 điểm)
Câu 3: (2.5 điểm)
Câu 4: (2.5 điểm)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM : 
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Tổng
10

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi Sinh 7 1tiet ki 2.doc