Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2010-2011 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành

pdf 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 10/05/2024 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2010-2011 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2010-2011 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH Năm học 2010 – 2011 
 Môn: TOÁN ; Lớp 9 
 Thời gian làm bài: 90 phút 
Câu 1. (2,5 điểm) 
Cho biểu thức 
3 2 2
1 : .
1 2 3 5 6
x x x x
P
x x x x x
     
                
1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức P và rút gọn P ; 
2. Tìm ,x biết 0;P  
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của .P 
Câu 2. (2,5 điểm) 
Cho hai đường thẳng 1( ) : 2 3d y x   và 2( ) : 3 2.d y x  
1. Vẽ hai đường thẳng 1( )d và 2( )d lên cùng một mặt phẳng tọa độ; 
2. Gọi C là giao điểm của 1( )d và 2( );d A và B lần lượt là giao điểm của 1( )d và 2( )d 
với trục hoành. Tính chu vi và diện tích của tam giác .ABC 
Câu 3. (2 điểm) 
Cho hàm số ( 1) 2 3 ( )y m x m d    
1. Tìm m để ( )d song song với đường thẳng 1 3 ;y x  
2. Tìm m để ( )d cắt đường thẳng 2 1y x  tại một điểm thuộc góc phần tư thứ I. 
Câu 4. (3 điểm) 
Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho 5 ; 20 .AB cm AC cm  Vẽ đường tròn 
( ; 3 )B cm và đường tròn ( ; 12 ).C cm 
1. Xét vị trí tương đối của hai đường tròn ( ; 3 )B cm và ( ; 12 );C cm 
2. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài  ( ); ( )DE D B E C  và tiếp tuyến chung trong của hai 
đường tròn nói trên, chúng cắt nhau tại .M Tính góc ;BMC 
3. Chứng minh , ,A D E thẳng hàng. 
------------------------Hết------------------------ 
Ghi chú: 
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
- Học sinh không được sử dụng tài liệu 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2010_2011_truong.pdf