Đề kiểm tra chương I Đại số lớp 9

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 746Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I Đại số lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I Đại số lớp 9
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9. 
I. MỤC TIấU.
Thu thập thụng tin để đỏnh giỏ xem HS cú đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trỡnh khụng, từ đú điều chỉnh PPDH và đề ra cỏc giải phỏp cho chương trỡnh học tiếp theo.
* Về kiến thức:
- Hiểu hằng đẳng thức căn bậc hai
* Về kĩ năng
- Biết vận dụng hằng đẳng thức về căn bậc hai, cỏc phộp toỏn về căn bậc hai để làm cỏc bài tập về thực hiện phộp tớnh. 
- Võn dụng cỏc phộp biến đổi căn thức bậc hai để rỳt gọn biểu thức.
* Về thỏi độ
- Cú thỏi độ trung thực, rốn tỏc phong làm việc cú kế hoạch, trỡnh bày khoa học
- Cú hứng thỳ với mụn học và luụn luụn cú nhu cầu học tập mụn học và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
* Hỡnh thành năng lực
- Năng lực tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sỏng tạo. 
- Năng lực tớnh toỏn.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL
1. Khỏi niệm căn bậc 2
Xỏc định ĐK để căn bậc 2 cú nghĩa
Hiểu KN căn bậc hai của một số khụng õm
Tớnh được căn bậc hai của một số 
Số cõu
Số điểm
2 
1
2 
1
1 
0.5
5
2,5
2. Cỏc phộp tớnh, cỏc phộp biến đổi đơn giản về CBHai
Hiểu được cỏc phộp biến đổi căn bậc hai
Thực hiện được phộp tớnh khử , trục căn thức ở mẫu
Thực hiện được cỏc phộp tớnh về căn bậc hai
Thực hiện được cỏc phộp tớnh về căn bậc hai
Số cõu
Số điểm
2 
 1,0
1
1
1
0,5
2
2,0
1 
1.0
1
1
8
6,5
3. Căn bậc ba
Hiểu được căn bậc ba của một số đơn giản
Tớnh được căn bậc 3 của một số đơn giản 
Số cõu
Số điểm
1 
0,5
1 
0,5
2
1
Tổng số cõu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
5
3,0
30%
6
4,0
40%
3
2,0
20%
1
1.0
10%
15
10.0
100%
III. ĐỀ BÀI
I ./ Phần trắc nghiệm ( 2 điểm ): 
Cõu 1 ( 2 đ ) Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng .
a) bằng :
A. a - b 	B. b - a 	C. | a - b |	D. a - b và - a - b 
b) cú nghĩa khi :
A . x 	B . x ³ 	C. x 	D. x
c ) bằng
A. 4 B. - 4 C. 8 D. Số - 64 khụng cú căn bậc ba
d) bằng
A. 9 B. - 9 C. D. Số - 81 khụng cú căn bậc hai
II./ Phần tự luận ( 8 đ ) 
Cõu 1 ( 4 đ) Rỳt gọn biểu thức 
a, 	 	b, 
c, 	d, 
Cõu 2 ( 1.5 đ ) Tỡm x biết a) b) 
Cõu 3 ( 2 đ ) Cho biểu thức 
 Rỳt gọn biểu thức Q với x > 0 ; x ạ 4 và x ạ 1 .
Tỡm giỏ trị của x để Q nhận giỏ trị dương . 
Cõu 4(0.5đ) Cho a > 0, b > 0 và. CMR 
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
I./ Phần trắc nghiệm : ( 2 đ )
	Cõu 1 ( 2 đ ) mỗi ý khoanh đỳng được 0,5 đ 
 C b) D c) B d) D
II./ Phần tự luận ( 8 đ ) 
Cõu 1 ( 3đ ) 
 (1,0đ) 
 	 	(1,0đ) 
 	(1,0đ) 
d, ĐK (1,0đ) 
Cõu 2 ( 2 đ ) Đỳng ý a được 0,5 đ, ý b 1đ
ĐK : x ³ 0 (1) Û bỡnh phương 2 vế ta được : x = 49 ( t/ m 
 ĐK : x ³ - 5 
Bỡnh phương 2 về ta được : x + 5 = 4 đ x = - 1 ( t/m) 
Cõu 3 ( 2 đ) : Rỳt gọn đỳng được 1 điểm 
a) (1đ) 
b) Để Q dương ta phải cú : ( vỡ x > 0 nờn ) đ x > 4 (1,0đ) 
Cõu 4 (0.5đ) a>0, b>0 và. => a>1, b>1 tồn tại 
Ta cú 0,25đ
 do đú (0,25đ) 
Người ra đề
Ngụ Thị Oanh – Trường THCS Tiờn Tiến

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI SO 01.doc