Đề kiểm tra học kì 1 lớp: 7 trường PTDT nội trú Ninh Sơn năm học 2015-2016

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 974Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 lớp: 7 trường PTDT nội trú Ninh Sơn năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 lớp: 7 trường PTDT nội trú Ninh Sơn năm học 2015-2016
 SỞ GD –ĐT NINH THUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP: 7
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN NĂM HỌC 2015-2016
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: 
Đánh giá việc tiếp thu kiến thức cơ bản của học sinh từ tiết 1 tiết 18.
- Kĩ năng: HS có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra. 
- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tính chính xác, thái độ trung thực.
B-HÌNH THỨC: Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức: trắc nghiệm khách quan(30%) và tự luận(70%).
Ma Trân
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1 
Quang học
nhận biết tính chất ảnh một vật tạo bởi gương cầu lồi
Nhận biết Định luật phản xạ anh sáng, và xác định được tia phản xạ
Xác định được vùng nguyệt thực trên trái đất
Thực hành vẽ ảnh vật tạo bỡi gương phẳng
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%
1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%
4
4đ
50%
Chủ đề 2
 Âm học
Nhận biết : nguồn âm, âm cao, âm thấp, âm lớn âm bé, 
Nhận biết âm phản xạ, tiếng vang, vật phản xạ âm, vật ít phản xạ âm
Tiếng ồn các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
Tính được khoản cách truyền âm
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
4
2đ
20%
1
1.5đ
15%
1
1.5đ
15%
1
1đ
10%
7
6đ
50%
T. số câu 
T. số điểm 
Tỉ l
6
4đ
40%
1
1.5đ
15%
2
4.5đ
45%
11
10đ
100%
SỞ GD –ĐT NINH THUẬN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI LỚP: 6
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN NĂM HỌC 2015-2016
Môn : Lý
Thời gian làm bài : 45 phút
( không kể thời gian chép, phát đề )
Đề :(đề kiểm tra có 2 trang)
A. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Câu 1. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là
	A. Anh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
	B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vât.
	C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.
	D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 2. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm
	A. Dây đàn dao động.
	B. Mặt trống dao động.
	C. Chiếc sáo đang để trên bàn.
	D. Âm thoa dao động.
Câu 3. Âm thanh phát ra từ cái trống khi ta gõ vào nó sẽ to hay nhỏ, phụ thuộc vào 
	A. Độ căng của mặt trống.
	B. Kích thước của rùi trống.
	C. Kích thước của mặt trống.
	D. Biên độ dao động của mặt trống.
Câu 4. Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là
	A. Dùi trống.
	B. Mặt trống.
	C. Tang trống.
	D. Viền trống.
Câu 5. Ta nghe được âm to và rõ hơn khi
	A. Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát ra.
	B. Âm phản xạ truyền đến tai cùng một lúc với âm phát ra. 	
	C. Âm phát ra không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai. 
	D. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai.
Hình 1
Câu 4. Mặt Trăng ở vị trí nào trong hình 1 thì người đứng ở điểm A trên Trái Đất nhìn thấy nguyệt thực?
	A. Vị trí 1 	C. Vị trí 3
	B. Vị trí 2 	D. Vị trí 4
A. TỰ LUẬN
Câu 7.a, Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng
S
R
N
I
I
N'
i
i'
b, Hãy xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng được biểu diễn bởi hình 1?
Câu 8. Âm phản xạ là gì? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt là những vật như thế nào? cho ví dụ?
Câu 9. Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên?
Hình 2
A
B
B
A
O
a.
b.
Câu 10. Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB và BOA đặt trước gương phẳng (hình 2)
Câu 11. Tính khoản cách từ loa đến tai người nghe biết sau 2 giây âm truyền đến tai người nghe . biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s
SỞ GD-ĐT NINH THUẬN ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
 TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ NINH SƠN 
 Môn : Lý 7
Đáp án
Điểm
A. TRẮC NGHIỆM: 
(3điểm)
Câu 1: A
0.5 đ
Câu 2: C
0.5 đ
Câu 3: D
0.5 đ
Câu 4: B
0.5 đ
Câu 5: B
0.5 đ
Câu 6: A
0.5 đ
B. TỰ LUẬN: 
(7điểm)
S
R
N
I
I
N'
i
i'
Câu 7ª Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng chứa tia tới và dường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới.
 7b Dựa vào hình vẽ ta thấy:
- Tia tới SI, 
- Tia phản xạ IR, 
- Pháp tuyến IN; 
- Góc tới = i, 
- Góc phản xạ = i’.
1.5 đ
Câu 8. Câu 8. Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ. Tiếng vang là âm phản xạ dội đến tai ta cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây, Những vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém) Ví dụ : mặt gương, đá hoa cương, tấm kim loại, tường gạch.
1.5 đ
Câu 9. (nêu được mỗi biện pháp đúng cho 0,5 điểm)
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
 - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
 - Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.
 - Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong nhà...
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Hình 2
A
B
B
A
O
a.
b.
A'
B'
Câu 10.
Vẽ đúng mỗi trường hợp cho 0,75 điểm
1,5 điểm
Câu 11 : V=340m/s ; t = 3s
Ta có : S = v.t = 340x2 = 680 m
Vậy khoản cách từ loa đến tai người nghe là 680m
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_VAT_LY_7_HKI_20152016.doc