Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 7

docx 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 771Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM 2016 -2017 LỚP 7
I/ Trắc nghiệm:
Dựa vào bài sau trả lời câu hỏi từ 1 đến 6:
Thời gian làm bài trắc nghiệm ( tính bằng phút ) của các học sinh được ghi nhận như sau:
Thời gian (x)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tần số ( n) 
2
4
5
6
8
8
6
3
1
2
N= 45
Câu 1: Mốt của dấu hiệu là : 
	A. 9	B. 10 	C. 9 ; 18	D. 8
Câu 2: Số các giá trị của dấu hiệu là : 
FA. 45 	B. 10	C. 9	 	D. 8	
Câu 3: Tần số 3 là của giá trị: 
A. 9 	B. 10 	C. 11	D. 12
Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là : 
	A. 6	B. 9	C. 8	D. 7
 Câu 5: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 
A. 10	B. 12	 	C. 8	D. 9
Câu 6: Tổng các tần số của dấu hiệu là : 
	A. 40	B. 12	C. 45	D. 10
Câu 7 : Tam giác cân là
A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau
B. Tam giác có hai cạnh kề nhau
C. Tam giác có hai góc kề nhau
D. Tam giác có hai đỉnh bằng nhau
Câu 8 : Trong tam giác, tổng ba góc của tam giác bằng
A. 0 0 	B. 90 0	C. 180 0 	D. 360 0 
Câu 9 : Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, BC = 8 cm, cạnh AC có độ dài là :
	A. 28cm	B. 29cm	C. 5,29 cm	D. 6,29 cm
Câu 10 : Cho ∆ ABC~∆DEF. Vậy góc nào của tam giác ABC sẽ bằng góc nào của tam giác DEF :
	A. A = E	B. A = D C. B = F D. C= D
Câu 11 : Trường hợp nào sau đây không phải là trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
A. Cạnh huyền – cạnh góc vuông
B. Cạnh huyền – góc nhọn
C. Góc nhọn – góc nhọn 
D. Cạnh – góc – cạnh.
Câu 12 : Cho hình bên, hỏi tam giác nào là hai tam giác bằng nhau :
A. ∆ ABC= ∆ABH 
B. ∆ AHC= ∆ABH
C. ∆ HAC= ∆AHB
D. ∆ HCA= ∆HBC
II / Tự luận :
1/ Câu 1: Điều tra thời gian làm việc của các nhân viên văn phòng tính theo năm trong một doanh nghiệp như sau:
7
7
8
7
8
8
7
4
5
4
8
8
3
6
7
6
5
7
7
3
6
9
4
6
6
8
6
6
8
8
a/ Dấu hiệu ở đây là gì? (0,5 đ)
b/ Lập bảng tần số và nhận xét (1,5 đ)
....................................
..............................................................................................................................................................................................
2/ Câu 2: Cho tam giác ABC cân ở A có đường cao AH. Trên tia đối của tia AH lấy điểm E sao cho AH = EH. 
a/ Chứng minh ∆ AHB = ∆ EHC
b/ Chứng minh AB = CH
....................................
..............................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KT_GIUA_HOC_KI_2_TN_TL_2017.docx