Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Hình học lớp 9

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 706Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Hình học lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn: Hình học lớp 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, , đường cao AH = h, BC = a, AC = b, AB = c, HC = b’, HB = b’.
	1) Hãy vẽ hình trên.
	2) Hãy viết 6 hệ thức liên hệ giữa a, b, c, h, b’, c’. 
	3) Hãy viết công thức tính sin α; cos α; tan α và cot α theo a, b, c.
Câu 2 (6,0 điểm). Giải tam giác ABC vuông tại A, biết rằng:
	1) AB = 6cm, AC = 8cm.
2) BC = 20cm, .
3) AC = 5cm, .
(Số đo góc làm tròn đến độ, số đo độ dài không làm tròn). 
Câu 3 (1,0 điểm). Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo tạo với nhau góc nhọn . Chứng minh diện tích tứ giác ABCD bằng 
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:Số báo danh:....
Chữ kí giám thị 1:  Chữ kí giám thị 2:...
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 9
(Đáp án gồm 2 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(3 điểm)
1) 
0,5
2) 
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm )
1,5
3) sinα = ; cosα = ; tanα = và cotα = 
(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm )
1,0
Câu 2
(6 điểm)
1) vuông tại A nên
 = 
(theo định lý Py ta go) 
0,75
Ta có sinC = 
0,75
Do 
0,5
2) Do 
0,5
AB = BC.sinC = 20.sin
= 20.0,5 = 10 (cm)
0,75
vuông tại A nên = (theo định lý Py ta go)
 (cm)
0,75
3) Do 
0,5
Tam giác ABC vuông có nên vuông cân tại A
 AB = AC = 5cm
0,75
vuông tại A nên = (theo định lý Py ta go)
 (cm)
0,75
Câu 3
(1 điểm)
1) Gọi O là giao điểm của AC và BD
Giả sử 
Kẻ AH, CK vuông góc với BD
Ta có 
0,25
0,25
Mà AH = OA.sin, CK = OC.sin
0,25
0,25
Chú ý: - Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm
 - Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docKTGKI_Hinh_9.doc