Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2014-2015 - Trường TH Phan Bội Châu (Có đáp án)

doc 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 213Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2014-2015 - Trường TH Phan Bội Châu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán + Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2014-2015 - Trường TH Phan Bội Châu (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT TP BMT 
TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU
Họ và tên:..........................................
Lớp ................................................
Thứ ............ ngày ...... tháng 5 năm 2015
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Toán - Lớp 1
Thời gian: 40 phút
Điểm
Lời phê của thầy (cô) giáo
I/ TRẮC NGHIỆM:
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1 (1 điểm): Số nào là số bé nhất bé :
 A .81 	 B .75 	 C .90 	 D. 51 
 Câu 2 (1 điểm): Số nào là số lớn nhất: 
 A . 62 	 B .70 	C .68 	 D .59
Câu 3 (1 điểm): 2 chục được viết là : 
 A. 10 	 B. 50	 	 C. 20 	 	 D .70	 
Câu 4 (1 điểm): 20cm +30cm
 A. 50 cm 	B. 45 cm 	C.70 cm 	D . 30cm 
Câu 5 (1 điểm): 25 đọc là :
A . Hai mươi năm	C. Hai mươi lăm	
B . Hai năm	 D. Hai lăm
Câu 6 (1 điểm): Hình vẽ bên là hình 
A. hình tròn	B. hình vuông	C. hình tam giác D. hình chữ nhật
II/ TỰ LUẬN :
Câu 1 : (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
 53 + 24 	 92 – 40 24 + 35	86 - 24
Câu 2 (2 điểm):
Vân có 18 quả táo,Vân cho em 8 quả táo. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu quả táo? 
 Bài giải
PHÒNG GD&ĐT TP BMT 
TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU
Họ và tên:..........................................
Lớp ................................................
Thứ ............ ngày ...... tháng 5 năm 2015
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Tiếng Việt - Lớp 1
Thời gian: 40 phút
Điểm
Lời phê của cô giáo.
 A.Bài kiểm tra kĩ năng đọc ( 5 điểm):
 1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm):
1/ . Trường em. 	(SGK. TV2, tập 2 – trang 46)
2/ . Bàn tay mẹ 	 (SGK. TV2, tập 2 – trang 55)
3/ . Mẹ và cô.	 	(SGK. TV2, tập 2 – trang 73)
4/ . Người bạn tốt	(SGK. TV2, tập 2 – trang 106)
 Cho học sinh bốc thăm hoặc chọn một bài đọc từ số 1 đến số 4
 2. Đọc hiểu ( 2 điểm): HS đọc thầm bài :
Người bạn tốt
 	Trong giờ vẽ,Hà bị gãy bút chì .Hà hỏi Cúc :
 - Cúc ơi, cho mình mượn chiếc bút bạn chưa dùng với.
 - Nhưng mình sắp cần đến nó. – Cúc nói.
 Nụ ngồi sau thấy vậy liền đưa bút của mình cho Hà.
 Khi tan học, một bên dây đeo cặp của Cúc bị tuột. Em với tay kéo dây lên mà chẳng được. Hà thấy vậy liền chạy đến sửa lại dây đeo, đặt chiếc cặp nằm thật ngay ngắn trên lưng bạn. Cúc đỏ mặt ngượng nghịu cảm ơn Hà.
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
 Câu 1: Tên người đã cho Hà mượn bút
 A .Cúc 
 B . Hà 
 C . Nụ
 Câu 2:Người bạn tốt trong bài là người như thế nào?
A . Người bạn tốt là người thân thiết, gắn bó với mình.
B . Người bạn tốt là người giúp đỡ ban khi bạn gặp khó khăn
C .Người bạn tốt là người luôn cho bạn quà
B .Bài kiểm tra kĩ năng viết ( 5 điểm):
1. Chính tả :Tập chép ( 3 điểm )
 Bàn tay mẹ
2. Bài tập ( 2 điểm):
 b. Điền vần an hay at
 Kéo đ... 	 t nước 
 c. Điền chữ g hay gh?
 Nhà a 	cái ế
HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN CHẤM TOÁN CUỐI HỌC KỲ II. 
KHỐI I - NĂM HỌC : 2014- 2015
I/ TRẮC NGHIỆM:
* Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1 (1 điểm): Số nào là số bé nhất bé :
 D. 51 
 Câu 2 (1 điểm): Số nào là số lớn nhất: 
 B .70 
Câu 3 (1 điểm): 2 chục là : 
 	 C. 20 	 
Câu 4 (1 điểm): 20cm +30cm
 A. 50 cm 
Câu 5 (1 điểm): 25 đọc là :
	 C. hai mươi lăm	
Câu 6 (1 điểm): hình vẽ bên là hình 
hình tròn	
II/ TỰ LUẬN :
Câu 1 : (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
 53 92 	24 	86
 + - + -
 24 40 35 24
 77 52 59 62
Câu 2 (2 điểm): 
 Vân có 18 quả táo ,vân cho em 8 quả táo .Hỏi vân còn lại bao nhiêu quả táo? 
 Bài giải
Vân còn lại số quả táo là:
18 – 8 = 10 (quả)
Đáp số : 10 quả táo
ĐÁP ÁN CHẤM TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II. KHỐI 1
NĂM HỌC : 2014- 2015
A.Bài kiểm tra kĩ năng đọc ( 5 điểm):
 1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm):	
	1/ . Trường em. 	(SGK. TV2, tập 2 – trang 46)
	2/ . Bàn tay mẹ 	 (SGK. TV2, tập 2 – trang 55)
	3/ . Mẹ và cô.	 	(SGK. TV2, tập 2 – trang 73)
	4/ . Người bạn tốt	(SGK. TV2, tập 2 – trang 106)
 - Cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn trong các bài đọc từ số 1 đến số 4
 2. Đọc hiểu ( 2 điểm):
 HS đọc thầm bài : Người bạn tốt
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
 Câu 1: Tên người đã cho Hà mượn bút
 C . Nụ
 Câu 2: Người bạn tốt trong bài là người như thế nào?
B . Người bạn tốt là người giúp đỡ ban khi bạn gặp khó khăn 
B .Bài kiểm tra kĩ năng viết ( 5 điểm):
1. Chính tả :Tập chép ( 3 điểm ) Từ Hằng ngày đến một chậu tả lót đầy
 Học sinh viết đúng, đủ không sai lỗi chính tả được 3 điểm
 Sai 1 lỗi trừ 0,5 điểm.
2. Bài tập ( 2 điểm):
 b. Điền vần an hay at
 Kéo đàn , tát nước 
 c. Điền chữ g hay gh?
 Nhà ga cái ghế
Điền đúng 1 chỗ được 0,5 điểm
2. Bài tập ( 2 điểm):
b. Điền vần an hay at
 Kéo đàn , tát nước 
c. Điền chữ g hay gh?
 Nhà ga ,cái ghế

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_tieng_viet_lop_1.doc