Đề kiểm tra Đại số 7 Chương I

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 7058Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Đại số 7 Chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Đại số 7 Chương I
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG I .
NĂM HỌC: 2015 – 2016.
Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Tập hợp Q các số hữu tỉ.
Nhận biết được số hữu tỉ, thực hiện được các phép tính về số hữu tỉ
Nắm được quy tắc của lũy thừa
Áp dụng được quy tắc của lũy thừa để tính được kết quả chính xác
Vận dụng được các phép toán trong Q vào việc giải các bài toán
Xác định được giá trị tuyệt đối của một số x bất kỳ
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1
Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau để tìm chính xác các giá trị
Biết suy luận biến đổi để áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2
Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn, làm tròn số.
Nhận biết được số viết dưới dạng số thập phân hữu hạn
Nắm được quy tắc làm tròn số và làm tròn số một cách chính xác
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
Tập hợp số thực R
Hiểu được khái niệm về căn bậc hai
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1. Số hữu tỷ nào sau đây không nằm giữa và :
2. Kết quả phép tính là:
3. Chữ số tận cùng của là:
4. Chỉ ra cách viết sai. Từ tỉ lệ thức ta có các tỉ lệ thức sau:
5. Số x mà là:
6. Biết rằng và . Giá trị của x; y bằng:
7. Trong các số có bao nhiêu số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
8. Điền vào chỗ trống:
A. Số 0,26 viết được dưới dạng phân số tối giản là ...
B. Số 0,(3) viết dưới dạng phân số tối giản là ...
9. Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu
Đúng 
Sai
A. Tổng của hai số vô tỉ là số vô tỉ
B. Tích của môt số hữu tỷ và một số vô tỉ là số vô tỉ
10. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:
A. Nếu a là số thực
1. là số có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
B. Số vô tỉ
2. thì a được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn.
3. là số có thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
4. thì a là số vô tỉ.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. Thực hiện phép tính : 
Bài 2. Tìm x biết: 
Bài 3. Ba cạnh của một tam giác lần lượt tỉ lệ với các số 3; 4; 5 và chu vi của tam giác đó là 36cm. Tính độ dài các cạnh của tam giá đó?
Bài 4. So sánh 290 và 536.
Bài 5. Chứng minh rằng: chia hết cho 59.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐẠI SỐ 7. NĂM HỌC: 2015 – 2016.
TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm) Học sinh chọn đúng một đáp án được 0,5đ.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
B
B
C
D
C
B
B
Đ
S
A + 2
B + 1
TỰ LUẬN(5 điểm)
HƯỚNG DẪN GIẢI.
BÀI
NỘI DUNG
0,5
0,5
0,5
 hoặc: 
Với: 
Với: 
Vậy: hoặc 
0,25
0,25
0,25
0,25
Gọi độ dài các cạnh của một tam giác lần lượt là x, y, z (cm) 
Theo đề bài ta có: và 
Áp dung tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Nên: 
Vậy độ dài ba cạnh của tam giác đó là: 9cm; 12cm; 15cm
0,25
0,25
0.25
0,25
0,5
Ta có: 
Và: 
Nên . 
Do đó: 
0,25
0,25
Ta có: 
Vậy: chia hết cho 59.
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chuong_I_dai_so_7.doc