Đề kiểm tra môn Đại số lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Trần Mai Ninh

docx 2 trang Người đăng dothuong Lượt xem 564Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Đại số lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Trần Mai Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn Đại số lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Trần Mai Ninh
Trường THCS Trần Mai Ninh Thứ ngày.tháng 9 năm 2013.
Họ tên: BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 
Lớp: 7  Thời gian: 15 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên:
I-Trắc nghiệm:
Bài 1: (3 điểm) Điền đúng sai vào ô trống sau:
a) ; b) 
c) ; d) 
đ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là một số không âm. 
e) Nếu | x | > 0 thì x > 0 
II - Tự luận: (7 Điểm)
 Bài 2:(4 điểm). Tính: a); b) ;
Bài 3:(4 điểm) Tìm x: a) 12,45 – x + 4,25 = 6,763; b) ; 
BÀI LÀM:
..
Trường THCS Trần Mai Ninh Thứ ngày.tháng 9 năm 2013.
Họ tên: BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 
Lớp: 7  Thời gian: 15 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên:
I-Trắc nghiệm:
Bài 1: (3 điểm) Điền đúng sai vào ô trống sau:
a) ; b) 
c) ; d) 
đ) Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là một số dương. 
e) Nếu | x | > 0 thì x ≠ 0 
II - Tự luận: (7 Điểm)
 Bài 2:(3 điểm). Tính: a); b) 
Bài 3:(4 điểm) Tìm x: 
 a) 12,45 – x - 4,25 = 6,763; b) ; 
BÀI LÀM:
..

Tài liệu đính kèm:

  • docxtoan_7.docx