Đề kiểm tra học kì I năm học: 2012 – 2013 môn: Toán – lớp 7

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 899Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học: 2012 – 2013 môn: Toán – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học: 2012 – 2013 môn: Toán – lớp 7
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Năm học: 2012 – 2013
 Môn: Toán – Lớp 7
 (Thời gian làm bài: 90 phút)
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
 (Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất )
Câu 1: Kết quả của phép tính là:
 A. B. C. D. 
Câu 2: Kết quả của phép tính là:
 A. B. C. D. 
Câu 3: Từ tỉ lệ thức có thể suy ra:
 A. B. C. D. 
Câu 4: Hãy cho biết số là số gì?
 A. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn B. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 C. Số nguyên D. Câu A, B, C đều sai.
Câu 5: Để hai đường thẳng c và d song song với 
 nhau (hình 1) thì góc x bằng: c 
 A. B. 
 B. D. hoặc x
 d 
 Câu 6: Cho , biết góc , góc thì góc C có số đo là:
 A. B. C. D. 
 Câu 7: Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ 
 số tỉ lệ:
 A. B. C. D. 
Câu 8: Trứng bán ra với giá 8 quả 10000. Vậy m quả trứng sẽ được bán với giá: 
 A. 8 m (đồng) B. 8 + m (đồng) C. 1250 m (đồng) D. (đồng)
II. Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) b) 
Bài 2: (2 điểm) Bốn đơn vị sản xuất cùng góp vốn. Đơn vị thứ nhất góp tổng số 
 vốn; ba đơn vị còn lại góp vốn theo tỉ lệ 2; 3; 5. Hỏi nếu đơn vị thứ nhất góp 100 
 triệu đồng thì mỗi đơn vị còn lại phải góp bao nhiêu?
Bài 3: (3 điểm) Cho có và . Gọi K là trung điểm 
 của BC.
Chứng minh .
Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC, cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC song song với AK.
 là tam giác gì? Tính góc BEC.
Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết và 
.......................................... HẾT...........................................
 (Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_hoc_ki_I_toan_7_Nam_hoc_2012_2013.doc