Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đình Khan

pdf 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 09/11/2023 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đình Khan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Chương I môn Hình học Lớp 7 - Đình Khan
Kiểm tra Toán 7 | Đình Khan 
Trang 1/2 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 
Học phần: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
Thời gian làm bài: 75 phút 
Bài 1: (2,0 điểm) 
a) Hai góc đối đỉnh là gì? Tính chất của hai góc đối đỉnh? 
b) Vẽ hình và kí hiệu hai đường thẳng vuông góc. 
c) Phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song. 
Bài 2: (1,0 điểm) Điền vào chỗ trống: 
a) __________ của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó. 
b) Các điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì __________ hai đầu đoạn thẳng đó. 
c) Hai đường thẳng song song trong mặt phẳng là hai đường thẳng __________ điểm chung. 
d) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng __________ với nhau. 
Bài 3: (2,25 điểm) Tìm các cặp đường thẳng song song và các cặp đường thẳng vuông góc trong hình vẽ: 
Bài 4: (1,25 điểm) Cho hình vẽ sau. Chứng minh AD // CG. 
Kiểm tra Toán 7 | Đình Khan 
Trang 2/2 
Bài 5: (2,25 điểm) Cho hình vẽ sau. Biết AB // DE. Tính số đo góc ACD. 
Bài 6: (1,25 điểm) Vẽ góc AOB có số đo 120o. Trong góc AOB vẽ các tia OM và ON sao cho OM OA , 
ON OB . Tính số đo góc MON. 
-------HẾT------- 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_chuong_i_mon_hinh_hoc_lop_7_dinh_khan.pdf