Đề kiểm tra chương I môn Đại số8

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 545Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I môn Đại số8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I môn Đại số8
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
ĐẠI SỐ8
------------------------------
ĐỀ I:
Câu 1(2đ)Điền dấu “X” thích hợp vào ô trống.
Câu
Nội dung
Đúng 
Sai
 ( x+1)2= 1+2x+x2
(x+1)(x-1)= (x+1)2
 -x2+6x-9= -(x-3)2
 (x3-1):(x-1)= x2+2x+1
 -3x-6= -3(x+2)
(x-1)3=x3-3x2+3x-1
 x3+8=(x+2)(x2-2x+4)
 (x-2)2=x2-2x+4
 Câu2/(2đ) Rút gọn biểu thức.
(2x+1)2+(2x-1)2-2(2x+1)(2x-1)
 Câu 3/(2đ) Tìm x biết.
(x+3)2+(x-2)(x+2)-2(x-1)2=7
 Câu 4/(3đ) Phân tích đa thức thành nhân tử.
 a/ xy+xz -2y-2z
 b/2x2-4xy+2y2-32
 c/ x3-7x+6
 Câu5/(1đ) Tìm a để đa thức x4-2x3+x2+13x+a chia hết cho đa thức
x2-2x+3
-----v------
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 8
ĐỀ II
-------------------------------------
Câu 1/(2đ) Điền dấu “X” thích hợp vào ô trống.
Câu
Nội Dung
Đúng 
Sai
 1.
(x+1)2=1+2x+x2
 2.
(x-2)2=x2-2x+4
 3.
 (x+1)(x-1)=(x-1)2
 4.
 -3x-6=-3(x+2)
 5.
 (x3-1) :(x-1)=x2+2x+1
 6.
 x3+8=(x+2)(x2-2x+4)
 7.
 (x-1)3= x3-3x2+3x-1
 8.
 -x2+6x-9= -(x-3)2
 Câu2/ Rút gọn biểu thức.
 (x+y)2+(x-y)2-2(x+y)(x-y)
 Câu 3/ Tìm x biết.
(x+3)(x2-3x+9)-x(x-1)(x+1)-27 = 0
 Câu 4/ Phân tích đa thức thành nhân tử .
 a/ xy+y2-x-y b/ 2x2+4xy+2y2-50
 c/ x3-7x-6
 Câu 5/ Tìm b để đa thức 2x4-5x3+2x2+2x+b chia hết cho đa thức
x2-x-1

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA8.doc