Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hình học - lớp 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 689Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hình học - lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng giữa kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Hình học - lớp 7
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1 (4,0 điểm). Vẽ các hình sau rồi viết tên tất cả các cặp góc bằng nhau trong mỗi hình đó: 
Hình 1.
Hình 2. Biết a // b
Câu 2 (4,5 điểm). Tính số đo các góc chưa biết của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:
1) ; 2) ; 3) .
Câu 3 (1,5 điểm). Cho ABC = MNK, biết , AB = 5 cm, MK = 6 cm. Tính: ?
–––––––– Hết ––––––––
Họ tên học sinh:Số báo danh:...
Chữ kí giám thị 1:  Chữ kí giám thị 2:
PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015. 
MÔN: HÌNH HỌC - LỚP 7
(Đáp án gồm 01 trang)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(4,0 đ)
1) Vẽ hình đúng cho 0,5 đ (HS không vẽ hình hoặc vẽ sai chỉ mất điểm hình)
0,5
Các cặp góc bằng nhau: ;
0,75
 và (Không cần giải thích)
0,75
2) Vẽ hình đúng cho 0,5 đ (HS không vẽ hình hoặc vẽ sai chỉ mất điểm hình)
0,5
Các cặp góc bằng nhau: ;
0,75
 và (Không cần giải thích)
0,75
Câu 2
(4,5 đ)
1) Trong tam giác ABC có 
0,5
mà 
0,25
mà 
0,25
. Vậy .
0,5
2) Trong tam giác ABC có 
0,25
mà 
0,25
0,25
.
0,25
3) Trong tam giác ABC có 
0,25
Do 
0,5
0,25
;
0,25
 ;
0,25
 .
0,25
 Vậy 
0,25
Câu 3
(1,5 đ)
Do ABC = MNK 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
 (ABC = MNK)
0,25
Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm. Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa

Tài liệu đính kèm:

  • docKSGKI_Hinh_7.doc