Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2016- 2017 môn: Toán 7

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 861Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2016- 2017 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 năm học 2016- 2017 môn: Toán 7
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016- 2017
Môn : TOÁN 7
(Thời gian làm bài 60 phút)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm): Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Giá trị của là
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 2: Nếu thì x2 bằng:
A.6 
B.9 
C.81 
D.27
Câu 3: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía
A. Bằng nhau
B. Bù nhau
C. Kề nhau
D. Kề bù nhau
Câu 4: Đường trung trực của đoạn thẳng MN là:
Đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng MN
Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng MN
Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng MN tại trung điểm của đoạn thẳng MN
Cả A, B, C đều sai
II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Bài 1. ( 3 điểm) : Thực hiện phép tính
a. 
b.
c. 
Bài 2. ( 3 điểm) : Tìm x, y biết
a. 
b.
c. và x + y = - 40
Bài 3. (2,5 điểm) 
Cho hình vẽ, biết và Oc là tia phân giác của 
Tính và .
Chứng minh b// c
Cho , chứng minh 
 d
 A a
 c O
 b B
Bài 4. (0,5 điểm) 
Tìm x, y, z biết và x + y + z = 48
Hết..
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm):Mỗi ý 0,5 điểm
1.B
2.C
3.B
4.C
II/ PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Bài 1. ( 3 điểm) : Thực hiện phép tính
a. 
b.
c. 
Ý
Đáp án
Điểm
A
1 điểm
0,5
0,5
B
1 điểm
0,5
0,5
C
1 điểm
0,5
0,5
Bài 2. ( 3 điểm) : Tìm x, y biết
a. 
b.
c. và x + y = - 40
Ý
Đáp án
Điểm
A
1đ
 0,5
0,5
B
1đ
0,25
TH1: TH2:
0,25+0,25
Vậy 
0,25
C
1đ
0,25
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
0,5
Vậy x = -14; y = -16
0,25
Bài 3. (2,5 điểm) 
Cho hình vẽ, biết ; và Oc là tia phân giác của 
Tính và .
Chứng minh b// c
Cho , chứng minh 
 d
 A 300 a
 c O
 1500
 b B
Ý
Đáp án
Điểm
A(0,5đ)
Vì Oc là tia phân giác của 
 ( tính chất)
0,5đ
B( 1đ)
Ta có 
Mà 2 góc này ở vị trí trong cùng phía => b//c (1)
1đ
C(1đ)
Ta có 
Mà 2 góc này ở vị trí so le trong
=> a//c (2)
0,5
Từ (1) và (2) => a//b ( tính chất)
Lại có => (tính chất)
0,5
Bài 4. (0,5 điểm) 
Tìm x, y, z biết và x + y + z = 48
Ý
Đáp án
Điểm
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
0,25
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có
Suy ra x = 15, y=24, z = 9
0,25
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016- 2017
Môn : TOÁN 9
(Thời gian làm bài 90 phút)
Bài 1.( 2 điểm) 
Tìm a để xác định
Tính 
Bài 2.( 2 điểm) : Tìm x
a. 
b.
c.
Bài 3.( 2,5 điểm)
 Cho với 
Rút gọn A
Cho . Tính A
Tìm x để 2x.A = 1
Bài 4.(3 điểm)
 Cho vuông tại D có đường cao DH , biết EH = 4cm, HF = 9cm
a.Tính DE, DF
b. Kẻ HI vuông góc với DE tại I, HK vuông góc với DF tại K
Chứng minh DI.DE = DK.DF
c.Chứng minh IK2 = HE.HF
Tính DI.IE + DK.KF
Bài 5.(0,5 điểm)
 Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Hết..
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9
Bài 1.( 2 điểm) 
1.Tìm a để xác định
2.Tính 
Ý
Đáp án
Điểm
1
0,5đ
 xác định 
0,25
Vậy xác định khi 
0,25
2
0,75đ
0,25
0,25
. Vậy P 
0,25
0,75đ
0,25
0,25
. Vậy Q
0,25
Bài 2.( 2 điểm) : Tìm x
a. 
b.
c.
Ý
Đáp án
Điểm
a
0,75đ
ĐK: 
0,25
0,25
( tmđk)
Vậy x = 20
0,25
B
0,75đ
ĐK : 
0,25
0,25
 Vậy x = 16
0,25
C
0,5đ
ĐK: (*)
0,25
Vậy x =5
0,25
Bài 3.( 2,5 điểm)
 Cho với 
a. Rút gọn A
Cho . Tính A
Tìm x để 2x.A = 1
Ý
Đáp án
Điểm
A
1,25đ
0,25
0,25
0,25
0,25
 Vậy A 
0,25
b
0,75đ
(tm đk )
0,25
Thay vào A
0,25
Vậy A = khi 
0,25
C
0,5đ
A 
Để 2x.A = 1
0,25
Vậy x = 1 thì 2x.A = 1
0,25
Bài 4.(3 điểm)
 Cho vuông tại D có đường cao DH , biết EH = 4cm, HF = 9cm
a.Tính DE, DF
b. Kẻ HI vuông góc với DE tại I, HK vuông góc với DF tại K
Chứng minh DI.DE = DK.DF
D
E
I
K
F
H
c.Tính DI.IE + DK.KF
Ý
Đáp án
Điểm
A
1đ
+ FE = 13cm ( )
+ Xét có
DE2 = EH.EF ( định lí)
 =4.13 => DE = cm
DF2 = FH.EF ( định lí)
 = 9.13 => DF = cm
Vậy DE = cm; DF = cm
0,5
0,5
B
1đ
+ Xét có ( định lí)
+ Xét có ( định lí)
0,5
0,5
C
1đ
+ Cm DI.IE = HI2
+ Cm DK.KF = HK2
+ Cm HI2+ KH2 = KI2 (Py ta go) (1) và tứ giác DIKH là hình chữ nhật suy ra KI = DH (2)
+ Tính DH2 = HE.HF ( định lí) suy ra DH2 = 36 (3)
Từ (1),(2),(3) suy ra DI.DE + DK.KF = 36
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 5.(0,5 điểm)
 Cho . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Ý
Đáp án
Điểm
Với ta có 
 (AD BĐT Cô si cho 2 số ko âm x-9 và 9 )
Dấu “==” xảy ra khi x- 9 = 9 => x = 18 ( tm)
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức A là 1/30 đạt được tại x = 18
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • dockhao_sat_giua_ki_1_toan_9_va_toan_7.doc