Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 7

doc 5 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1603Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Vật lý 7
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: VẬT LÝ 7
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GV
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng: 
 Câu 1. Ta nhìn thấy một vật khi. 
A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào 	 B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng 
C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta 	 D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng 
Câu 2. Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà.
A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng	
B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng
C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng
D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau
 Câu 3. Đứng trên mặt đất, trong hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? 
	A. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất nơi ta đứng 
	B. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt trăng
	C. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt trăng 
	D. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nơi ta đứng 
Câu 4. Trong các hình vẽ sau (hình 1), tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
S
Hình 1
N
I
R
S
N
I
A.
R
S
n
I
R
S
N
I
R
B.
C.
D.
 Câu 5. Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’, xác định khoảng cách SS’?
	A. 25cm	B. 20cm	 C. 50cm 	D. 40cm 
 Câu 6. Cùng đặt một vật trước ba gương ( đặt gần), gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?
A. Gương cầu lồi 	B. Gương phẳng 	 C. Không gương nào	D. Gương cầu lõm. 
Câu 7. Chiếu một tia sáng SI đến gương phẳng và tia tới này hợp với gương một góc 500. Hỏi khi đó góc tới bằng bao nhiêu?
500	B.400	C. 1400	D.-400
Câu 8: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo vì thực chất nó là đường kéo dài của:
Tia tới	B. Đường pháp tuyến	C. Góc phản xạ	D. Tia phản xạ
Câu 9: Ảnh của 1 vật tạo bởi ba gương là gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có tính chất giống nhau:
Đều cho ảnh ảo	B. Ảnh bằng vật 	C. Vùng nhìn thấy như nhau	D. Ảnh thật
Câu 10. Gương cầu lõm là một phần của hình cầu có mặt phản xạ:
Hướng ra ngoài	B. Hướng vào trong	C. Thẳng đứng	D. Không có
II TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11(1điểm). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình minh họa
Câu 12(1 điểm). Tại sao ở một số ô tô xe máy người ta thường lắp thêm gương chiếu hậu là gương cầu lồi? 
Câu 13(1,5 điểm).
a. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 2). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 600. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương.
b) Không xoay gương ta phải để vật như thế nào để ảnh và vật song song với nhau?
600
A
B
 I
 Hình 2
S .
R .
Câu 14(1,5 điểm). Điểm sáng S đặt trước gương phẳng cho ảnh S’ ( Hình 3). 
Hãy xác định vị trí đặt gương. Vẽ một tia sáng từ S đến gương cho tia phản xạ đi qua điểm R.
Đặt mắt ở đâu thì ta nhìn thấy ảnh S’
S ‘.
Hình 3
III.3) ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM: 5điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9,10
Đáp án
C
B
A
B
C
D
B
D
A;B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5; 0,5
B. TỰ LUẬN: 5 điểm
Câu 7 (1 điểm):
Nội dung Định luật phản xạ ánh sáng:
Khi chiếu tia sáng tới một gương phẳng thì.
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới
 - Góc phản xạ bằng góc tới .
1 điểm
Câu 8 (1 điểm):
- Vì vùng nhìn thấy của GCL rộng sẽ quan sát được vùng phía sau rộng hơn
- Khi tham gia giao thông an toàn hơn
0,5điểm
0,5điểm
600
A
B
Hình 2
A'
B'
I
Câu 9: 1,5 điểm	
- Vẽ đúng ảnh A'B' của AB qua gương 
- Nêu được góc hợp bởi giữa ảnh A'B' và mặt gương là 600
b. Không xoay gương để ảnh song song với gương thì phải đặt vật song song với gương.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 10: 1,5 điểm
Cách xác định vị trí đặt gương: Nối S, S’. Gương vuông góc với S S’
S
R
Hình 3
I'
S'
Nối S’ R’ gặp gương tại I. Nối SI: Tia tới. Nối IR tia phản xạ
1,5 điểm
IV. Củng cố:
- GV nhận xét giờ kiểm tra về thái độ làm bài; ý thức của HS:
+ Khen ngợi nếu HS tích cực; nghiêm túc làm bài
+ Phê bình HS ý thức kém: quay bài; mất trật tự
- GV thu bài
V. Hướng dẫn HS học ở nhà:
- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục ôn tập nội dung đã học
- Làm lại bài kiểm tra ra vở BT ở nhà
- Đọc và tìm hiểu bài mới: Chương II: ÂM HỌC
..
.
Bồ Lý, ngày tháng 10 năm 2015
Ký duyệt của Tổ KHTN
PHÒNG GD CƯMGAR
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN
 KIỂM TRA 1 TIẾT 
 MÔN VẬT LÍ 7 
 ( Thời gian 45 phút)
I TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng: 
 Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi: 
A. Có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào. B. Vật đó là nguồn phát ra ánh sáng .
C. Có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. D. Vật đó đặt trong vùng có ánh sáng .
Câu 2: Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà:
A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 3: Đứng trên mặt đất, trong hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực? 
	A. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất nơi ta đứng 
	B. Ban ngày, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 
	C. Ban đêm, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 
	D. Ban đêm, khi mặt trời bị nửa kia của trái đất che khuất nơi ta đứng .
Câu 4: Trong các hình vẽ sau (hình 1), tia phản xạ IR ở hình vẽ nào đúng?
S
Hình 1
n
I
R
S
n
I
A.
R
S
n
I
R
S
n
I
R
B.
C.
D.
Câu 5: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’, xác định khoảng cách SS’?
	A. 25cm.	B. 20cm.	 C. 50cm.	 D. 40cm. 
Câu 6: Cùng đặt một vật trước ba gương, gương nào tạo ra ảnh lớn hơn vật?
 A. Gương cầu lồi. B. Gương phẳng. C. Gương phẳng và gương cầu lồi. D. Gương cầu lõm. 
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) 
Câu 7. (1,5 điểm). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
600
A
B
 I
Câu 8.(1, 5 điểm). Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn có công suất lớn ? 
Câu 9.(2,5 điểm).
Hình 2
a. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 2). Góc tạo bởi vật và gương 
phẳng bằng 600. Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo
 bởi giữa ảnh và mặt gương.
b) Không xoay gương ta phải để vật như thế nào để ảnh và vật song song với nhau?
S .
S’ .
S’ . .
R .
Câu 10.(1,5 điểm). Điểm sáng S đặt trước gương phẳng cho ảnh S’( Hình 3). Hãy 
xác định vị trí đặt gương. Vẽ một tia sáng từ S đến gương cho tia phản xạ đi qua điểm R.
Hình 3

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_1_tiet_VL7_tiet_10_2015.doc