Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)

docx 8 trang Người đăng dothuong Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)
Tuần 10 –
 TIẾT 10 : Kiểm tra
* .Mục tiêu
-Kiểm tra toàn bộ kiến thức của HS trong chương I
- Sửa chữa những sai sót cho các em
- Rèn tính cẩn thận , nghiêm túc khi làm bài
* .Ma trận
Néi dung
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
NhËn biÕt ¸nh s¸ng, nguån s¸ng, vËt 
Sáng, nhật thực, nguyệt thực
3 
 1,5 
3
 1,5
Gương phẳng ,gương cầu lồi , gương cầu lõm
3
 1,5
1
 0,5
4
 2
Định luật phản xạ ánh sáng
3
1,5
1
1
2
4
6
 6,5
Tæng
6 
 3
5
 3
2
 4
13
 10
Kiểm tra VẬT LÍ C1 Đề 1
A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).
I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật	B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.
2. Khi có nguyệt thực thì?
A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.	B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.
D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
3. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Không gương nào
4. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại	 B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
6. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
7. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút. C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.
8. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 700. Tìm giá trị góc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
9. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 10. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
B. Phần tự luận (5đ):
Câu 1 (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? 
Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B
.B
.A 
Câu 3 (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?
Đề 2
A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).
I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
2. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút.
	C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.
3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 700. Tìm giá trị góc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
4. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 5. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
6. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta
D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.
7. Khi có nguyệt thực thì?
A. Trái đát bị mặt trăng che khuất.
B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.
D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
8. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Không gương nào
9. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
10. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
B. Phần tự luận (5 đ):
Câu 1 (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? 
Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B
.B
.A 
Câu 3 (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?
 ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
Đề 1
A. Phần trắc nghiệm: 
I/ Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm.
Ý
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
C
B
C
C
A
D
C
D
A
B
B. Phần tự luận:
CÂU
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
1
Mỗi hình đúng:
1,5đ
2
 · B 
 A ·
 A¢
1 đ
3
-Gương đó không phải là nguồn sáng
-Vì không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.
0,5
0,5
Họ và tên:.. Kiểm tra 45 phút
Lớp 7 Môn vật lý
Điểm
Lời phê của cô giáo
Đề 1
A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).
I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật	B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.
2. Khi có nguyệt thực thì?
A. Trái đát bị mặt trăng che khuất. B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa. D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
3. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Không gương nào
4. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
5. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
6. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
7. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút.
	C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.
8. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 700. Tìm giá trị góc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
9. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 10. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
B. Phần tự luận (5đ):
Câu 1 (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? 
Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B
.B
.A 
Câu 3 (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?
Họ và tên:.. Kiểm tra 45 phút
Lớp 7 Môn vật lý
Điểm
Lời phê của cô giáo
Đề 2
A. Phần trắc nghiệm: (5 đ).
I/ Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 
1. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh thật bằng vật. D. Ảnh ảo bằng vật.
2. Vật nào dưới đây là nguồn sáng?
	A. Quyển sách. B. Cái bút.
	C. Ngọn lửa. D. Bóng điện.
3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 700. Tìm giá trị góc tới?
	A. 700 B. 600 C. 450 D. 350
4. Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:
	A. 14 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 7 cm 
 5. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S’ của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn: 
 A/. 20cm B/. 40cm 	C/. 15cm	D/. 25cm
6. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật.
A. Khi mắt ta hướng vào vật	B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta	D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.
7. Khi có nguyệt thực thì?
A. Trái đất bị mặt trăng che khuất.	B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa.	D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
8. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh lớn nhất
A. Gương phẳng B. Gương cầu lồi 
C. Gương cầu lõm D. Không gương nào
9. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa?
A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
B. Vì gương Cho ảnh ảo rõ hơn 
C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
10. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?
	A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật. D. Ảnh thật bằng vật.
B. Phần tự luận (5 đ):
Câu 1 (3 đ): Cho các vật sáng đặt trước gương phẳng (như hình vẽ). Vẽ ảnh của vật sáng qua gương? 
Câu2(1 đ). Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B
.B
.A 
Câu 3 (1 đ): Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Vì sao?

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE KT 45 PHUT LY 7 TIET 10.docx