Đề khảo sát môn Toán Khối 3 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát môn Toán Khối 3 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát môn Toán Khối 3 - Tuần 3 - Trường TH Xuân Hồng A
D
ĐỀ KHẢO SÁT MÔN TOÁN LỚP 3( TUẦN 3) - XUÂN HỒNG A
Họ và tên:.Lớp:
B
CÂU 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
35cm
40cm
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
C
100cm
90cm
A
1m
25cm
A
45cm
25cm
CÂU 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Chu vi hình tam giác ABC là:
105cm
95cm
90cm
C
B
35cm
CÂU 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đội Một trồng được 345 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 15 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây? Đáp số là:
360
360 cây
350 cây
CÂU 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Khối Ba có 86 bạn nam và 93 bạn nữ. Hỏi bạn nữ nhiều hơn bạn nam bao nhiêu bạn? Đáp số là:
176 bạn
7 bạn 
179 bạn
CÂU 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
 Kim giờ ở giữa số 8 và số 9, kim phút chỉ số 3. Đồng hồ chỉ :
8 giờ 3 phút
8 giờ 15 phút
CÂU 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Kim giờ ở giữa số 8 và số 9, kim phút chỉ số 6. Đồng hồ chỉ :
8 giờ 30 phút
8 giờ 6 phút
8 giờ rưỡi
CÂU 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Kim giờ ở giữa số 8 và số 9, kim phút chỉ số 11. Đồng hồ chỉ :
9 giờ 11 phút
9 giờ kém 5 phút
8 giờ 55 phút
CÂU 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Kim giờ ở giữa số 9 và số 10, kim phút chỉ số 8. Đồng hồ chỉ :
9 giờ 20 phút
10 giờ kém 20 phút
9 giờ 40 phút
CÂU 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đồng hồ chỉ 8 giờ 50 phút thì kim phút chỉ số:
Số 10
Số 5
CÂU 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút thì kim phút chỉ số:
Số 10
Số 2
Đáp án
1. Đ; S; Đ 2. Đ; S; S. 3. S; Đ; S. 4.S; Đ; S. 
5.S; Đ. 6. Đ; S; Đ. 7. S; Đ; Đ 8. S; Đ; Đ. 9. Đ; S 10. S; Đ.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_mon_toan_khoi_3_tuan_3_xuan_hong_a.doc