Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 – năm học 2015 - 2016

pdf 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 910Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 – năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Toán 9 – năm học 2015 - 2016
PHÒNG GD - ĐT ĐÔNG HƯNG 
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG 
====== 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 
Môn: Toán 9 – Năm học 2015 - 2016 
Thời gian làm bài: 90 phút 
PHẦN I. Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng cho mỗi câu sau: 
Câu 1. Kết quả khai triển hằng đẳng thức (
1
2
x – y)2 là: 
 A. 
1
2
x2 – xy + y2 B. 
1
4
x2 – 2xy + y2 
 C. 
1
4
x2 – xy + y2 D. 
1
4
x2 + xy + y2 
Câu 2. Rút gọn phân thức 
2 2
2 2
9x – 4y
9x + 12xy + 4y
 ta được kết quả: 
 A. 
3x – 2y
3x + 2y
 B. 
3x 2y
3x – 2y

 C. 
 
 
2
2
3x – 2y
3x 2y
 D. 
2x – 3y
2x + 3y
Câu 3. Phương trình 0,5x + 3 = 0 có nghiệm là: 
 A. x = 6 B. x = – 6 C. x = 2,5 D. x = – 4 
Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kết luận nào sau đây đúng? 
 A. ABC ABH B. ABC HBA 
 C. ABC ACH D. ABH ACH 
PHẦN II. Tự luận (8 điểm) 
Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức: 
2 2 2
x x 6 2x 6
P = :
x 36 x + 6x x + 6x
  
 
 
 (Với x  0, x  3, x  6, x  – 6) 
1. Rút gọn biểu thức P; 
2. Tìm x để P = – 1. 
Bài 2. (2 điểm) 
1. Giải phương trình: 
a.        
2
x 1 + x 1 x + 1 = 2x 1 x + 2   
b. 
2
x + 2 1 2
 = 
x 2 x x 2x

 
2. Giải bất phương trình: 
12 5 3 1
8 12
x x 
 
Bài 3. (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ tia phân giác của góc BAH cắt BH 
tại P, tia phân giác của góc ACH cắt AH tại Q. Chứng minh rằng: 
1. Tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH; 
2. Tam giác PAH đồng dạng với tam giác QCH; 
3. Hai đường thẳng AC và PQ vuông góc với nhau. 
Bài 4. (0,5 điểm) Giải phương trình: x(2x - 1)2(x - 1) = 18. 
S
S
S
S

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_KS_dau_nam_20152016_mon_Toan_9.pdf