Đề (ĐA) Kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 7 năm 2015 - Trường THCS Trúc Lâm

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1012Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề (ĐA) Kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 7 năm 2015 - Trường THCS Trúc Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề (ĐA) Kiểm tra toán giữa kì 1 lớp 7 năm 2015 - Trường THCS Trúc Lâm
Đề (ĐA) KT toán giữa kì 1 lớp 7
năm 2015 trường THCS Trúc Lâm
(Thời gian làm bài 90 phút)
I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm).
Câu 1. (1.0 điểm). Điền Đ ( nếu đúng ), điền S (nếu sai ) vào ô vuông:
Câu 2.(1. 0 điểm):
 Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng của những khẳng định đúng.
A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau
B. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó
C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường thẳng song song với a
D.Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
E. Hai tam giác bằng nhau thì có các cặp góc tương ứng bằng nhau
Câu 3.(2.0 điểm). Điền kết quả vào ô vuông.
Câu 4. (1.0 điểm). Xem hình bên rồi điền vào chỗ () trong các câu saucau4
a) ÐEDC và ∠AEB là cặp góc 
b) ÐBED và ÐCDE là cặp góc ..
c) ÐCDE và ÐBAT là cặp góc 
d) ÐTAB và ÐDEB là cặp góc 
e) ÐEAB và ÐMEA là cặp góc 
g) Một cặp góc so le trong khác là 
h) Một cặp góc đồng vị khác là.
II. Phần tự luận (6.0 điểm)
Câu 1 .( 1,5 điểm) . Tìm x biết .
 c) |x-3,5| = 5,5;
Câu 2. (2, 5 điểm):Số học sinh 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với các số 7, 8, 9 biết rằng số học sinh lớp 7A ít hơn só học sinh lớp 7B là 5 học sinh Tính số học sinh mỗi lớp .
Câu 3.( 2.0 điểm): Cho tam giác ABC có ÐA= 600 ,ÐB = 800 .Tia phân giác trong của góc A cắt BC ở D. Tính số đo của góc ÐADC
 ---- Hết ---
Đáp án và hướng dẫn chấm 
I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm ).
Câu 1. (1.0 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,1 đ
1, Đ 3, S 5, Đ 7, S 9, Đ
2, Đ 4, S 6, Đ 8, S 10,S
Câu 2.( 1. 0 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,2 điểm
Yêu cầu : A, E
Câu 3.( 2.0 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,25 đ
a) 11/30 b) 1/45 c) 49 d) -1,5
Câu 4.( 1,0 điểm).
a) đồng vị
b) trong cùng phía
c) đồng vị
d) ngoài cùng phía
e) So le trong
g) ÐMED và ÐEDC
h) ÐEBC và ÐMED
II. Phần tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 .(1,5 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 đ
a) x =11/7 b) x = 9/5 c ) x= 9 hoặc x= -2,5
Câu 2 (2, 5 điểm): yêu cầu Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (0,5 đ)
– Tìm mối liên hệ đúng (cho 1 đ)
– Giải và tìm kết quả chính xác (1 đ)
Câu 3.( 2.0 điểm): 
 Yêu cầu: 
 - H ình à 
– Tính ÐBAD = 300
– Tính ÐADB = 700
èÐ ADC = 110 o
Ghi chú: vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không cho điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề(ĐA) KT Giua HKI lop7.doc