Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 học kì II năm học: 2015 - 2016

doc 12 trang Người đăng tranhong Lượt xem 1011Lượt tải 7 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 học kì II năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập môn Sinh học lớp 7 học kì II năm học: 2015 - 2016
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 7  HỌC KÌ II
NĂM HỌC : 2015- 2016
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1: Ở môi trường hoang mạc đới nóng thường gặp động vật có đặc điểm
a. đẻ trứng có vỏ rất dày                                                  b. có khả năng biến đổi màu lông 
c. có khả năng nhịn khát giỏi, hoạt động vào ban đêm    d. nhịn ăn rất lâu  
Câu 2: Loài động vật nào dưới đây có nhiều hình thức di chuyển nhất? 
a. Cá                           b. Châu chấu                   c. Vượn                 d.   Giun đất    
Câu 3: Điều nào sau đây không đúng đối với ếch
 a. Động vật biến nhiệt   b. Thuộc lớp lưỡng cư  
 c. Thụ tinh trong             d . Hô hấp bằng da  
Câu 4: Vì sao chuột không thể bị các thiên địch tiêu diệt hết? 
a. Môi trường phân bố của chuột rộng, nguồn thức ăn trong tự nhiên phong phú
b. Chuột khôn  và nhanh hơn mèo
c. Chuột sinh sản chậm, mèo sinh sản nhanh
d. Chuột sinh sản nhanh, mèo sinh sản chậm
Câu 5: Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng
a. số lượng cá thể trong loài nhiều hay ít          b. số lượng loài
c. sự đa dạng về môi trường sống                     d. sự đa dạng về đặc điểm hình thái cá thể  
Câu 6: Sự đa dạng về loài phụ thuộc vào 
a. nhiệt độ        b. nguồn thức ăn          c. sự sinh sản của loài    d. môi trường sống
Câu 7: Động vật ở môi trường đới lạnh, hoang mạc đới nóng có độ đa dạng 
a. thấp              b. trung bình                 c. cao                         d. rất cao      
Câu 8: Chuột nhảy có chân dài, mảnh, mỗi bước nhảy rất xa là động vật đặc trưng của môi trường 
a. đới lạnh        b. hoang mạc đới nóng            c. nhiệt đới gió mùa         d. ôn đới
Câu 9: Động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng 
a. thấp              b. trung bình                 c. cao                         d. rất thấp
Câu 10: Biện pháp nào dưới đây  không phải là biện pháp đấu tranh sinh học?      
a. Thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại 
b. Thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại
c. Vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại
d. Dựng thuốc trừ sâu để tiêu diệt sinh vật gây hại
Câu 11: Hươu xạ bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp độ 
            a. ít nguy cấp(LR)         b. sẽ nguy cấp(VU)               c. nguy cấp(EN)        d. Rất nguy cấp(CR) 
Câu 12: Voi bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp độ 
            a. ít nguy cấp(LR)         b. sẽ nguy cấp(VU)               c. nguy cấp(EN)        d. Rất nguy cấp(CR) 
Câu 13: Chi của kanguru thể hiện sự thích nghi với đời sống ở đồng cỏ là
a. hai chi trước rất khỏe, di chuyển kiểu đi, chạy ở trên cạn
b. hai chi sau rất phát triển và di chuyển theo lối nhảy 
c. di chuyển theo lối nhảy và phối hợp cả bốn chi
d. hai chi trước rất yếu và di chuyển theo lối nhảy
Câu 14: Nguyên nhân khiến dơi được xếp vào lớp thú là
a. thân có lông vũ bao phủ             b. đẻ con và nuôi con bằng sữa
c. có vai trò to lớn đối với đời sống con người       d. Có khả năng phát sóng siêu âm
Câu 15: Lông mao của thỏ có đặc điểm nào giống so với lông vũ của chim?
a. Có cấu tạo đơn giản               b. Cấu tạo bằng chất sừng
c. Có hai lớp là lông phủ và lông nệm     d. Có hai loại lông là lông tơ và lông ống
Câu 16: Thân nhiệt của cơ thể của chim và bò sát có đặc điểm
a. chim hằng nhiệt, bò sát biến nhiệt                b. bò sát hằng nhiệt, chim biến nhiệt            
c. chim và bò sát đều có nhiệt độ  hằng nhiệt  d. chim và bò sát đều có nhiệt độ biến nhiệt  
Câu 17:Nước tiểu của thằn lằn đặc, có màu trắng đục không hòa tan trong nước là do
a. xoang huyệt có khả năng hấp thu lại nước    b. bóng đái lớn
c. có thêm phần ruột già                                    d. Thằn lằn ít uống nước
Câu 18: Về sinh sản, thằn lằn khác với ếch ở đặc điểm:
a. thằn lằn có cơ quan giao phối, thụ tinh trong  b. thằn lằn có cơ quan giao phối, thụ tinh ngoài
c. số lượng trứng nhiều trong một lần đẻ    
d. Trứng thằn lằn có ít noãn hồng, trứng ếch có nhiều noãn hồng        
Câu 19: Một số bò sát thuộc bộ có vảy (thằn lằn, tắc kè, thạch sùng) khi bị kẻ thù túm đuôi, chúng vẫn thoát thân 
được là nhờ
a. đuôi có chất độc                                      b. đuôi trơn bóng, luôn tì sát xuống đất
c. đuôi tự đứt ra sau đó mọc lại được         d. đuôi có cấu tạo càng ở sau càng nhỏ
Câu 20: Sự thích nghi của bò sát với đời sống ở nước được gọi là hiện tượng ở nước thứ sinh là vì
a. tổ tiên của bò sát là lưỡng cư ở nước sau đó một số lên cạn, một số vẫn ở nước 
b. bò sát ở nước tiến hóa hơn bò sát ở cạn 
c. tổ tiên của bò sát vốn ở cạn, sau đó mở rộng khu vực phân bố xuống môi trường nước
d. bò sát ở cạn tiến hóa hơn bò sát ở nước
Câu 21: Ở cá voi, hàm có đặc điểm
a. không có răng, có nhiều tấm sừng           b. thiếu răng nanh
c. răng cửa phát triển                                   d. răng hàm có diện tích rộng với nhiều mấu lồi
Câu 22: Đặc điểm đặc trưng của bộ móng guốc là
a. số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối có sừng bao bọc gọi là guốc
b. chân rất cao, số ngón chân nhiều, đều nhai lại
c. số ngón chân nhiều, đều nhai lại, có sừng hoặc không có sừng
d. sống bầy đàn, chân thấp, có sừng
Câu 23: Sinh sản của thỏ không có đặc điểm
a. có cơ quan giao phối, thụ tinh trong              b. có hiện tượng thai sinh
c. con non yếu, bú sữa mẹ                                 d. con phát triển qua biến thái 
Câu 24: Thỏ có
a. mũi thính nhưng tai không thính                    b. mũi và tai đều rất thính
c. tai rất thính nhưng khứu giác kém phát triển
d. mũi  rất thính nhưng tai kém thính nên vành tai phải to để hứng âm thanh 
Câu 25: Động vật thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng có đặc điểm
a. chân cao, móng hẹp, không có đệm thịt   b. chân cao, móng rộng, có đệm thịt 
c. chân thấp, móng rộng, có đệm thịt           d. chân cao, móng hẹp, có đệm thịt
Câu 26: Biện pháp đấu tranh sinh học có ưu điểm là 
     a. không gây ô nhiễm môi trường                     b.cú hiện tượng quen thuốc
     c. nhiều thiên địch vừa có lợi,  vừa có hại        d. kìm hãm sự phát triển của thiên địch
Câu 27: Thỏ phân biệt lá cây ăn được và lá cây không ăn được là nhờ 
  a. mắt tinh            b. tai thính         c . lụng xúc giác      d. sự thông minh 
Câu 28: Những loài động vật nào dưới đây có hình thức sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể?
       a . San hô, thuỷ tức                                      b. San hô, trùng biến hình 
       c.  Trùng biến hình, trùng giày                    d. Thuỷ tức, trùng roi  
Câu 29: Đặc điểm giúp ếch thích nghi với đời sống ở cạn là
         a. da trần, ẩm ướt                                           c. hô hấp bằng da
         b. chi sau có màng bơi                                   d. mắt có mi, tai có màng nhĩ
Câu 30: Những loài nào sau đây thuộc lớp Bò sát có sự trở lại môi trường nước? 
      a. Cá sấu, rắn, thằn lằn nơi.                         b. Rùa biển, kì đà , trăn. 
      c. Ba ba, rùa biển, cá sấu, rắn biển .            d. Rùa vàng, vích, đồi mồi, kì đà. 
Câu 31: Những loài nào sau đây thuộc lớp Chim có sự trở lại môi trường nước?
     a. Chim cánh cụt, đà điểu, vịt trời.                  b. Chim cánh cụt, đà điểu, vịt nuôi 
     c. Vẹt, chim ưng, cũ, vạc.                               d. Chim cánh cụt, cũ, vịt nuôi.
Câu 32: Động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn thì được xếp vào cấp độ 
     a. rất nguy cấp          b. nguy cấp                 c. sẽ nguy cấp             d. ít nguy cấp 
Câu 33:  Điều nào sau đây đối với Dơi là sai
     a. dơi là động vật thuộc lớp thú                        b. dơi đẻ con non yếu  
     c. mũi là cơ quan phát sóng siêu âm                 d. răng dơi sắc nhọn  
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 7  KỲ II – NĂM HỌC 2015-2016
Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở
 nước và thích nghi với đời sống ở cạn?
1. Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước:
 Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước → giảm sức cản của nước khi bơi.
- Da trần phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí → giúp hô hấp trong nước.
- Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón → tạo thành chân bơi để đẩy nước.
2. Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:
 Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu (mũi ếch thông với khoang miệng và phổi vừa để ngửi vừa để thở)→ dễ quan sát.
Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ → bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khô, nhận biết âm thanh trên cạn.
- Chi 5 phần có ngón chia đốt linh hoạt → thuận lợi cho việc di chuyển.
Câu 2: Trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư.
Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:
- Da trần, ẩm ướt. Di chuyển bằng 4 chi.
- Hô hấp bằng phổi và bằng da.
-  Tim  3  ngăn,  2  vòng  tuần  hoàn,  tâm  thất  chứa máu pha.
- Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài.
- Nòng nọc phát triển qua biến thái.
- Là động vật biến nhiệt.
Câu 3: Nêu vai trò của Lưỡng cư đối với con người.
Có  ích  cho  nông  nghiệp:  tiêu  diệt  sâu  bọ  phá hại  mùa  màng,  tiêu  diệt  sinh  vật  trung  gian  gây bệnh.
- Có giá trị thực phẩm: ếch đồng
- Làm thuốc chữa bệnh: bột cóc, nhựa cóc.
- Là vật thí nghiệm trong sinh lý học: ếch đồng.
Câu 4: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống
hoàn toàn ở cạn.
- Da khô, có vảy sừng bao bọc → giảm sự thoát hơi nước.
 Cổ dài → phát huy được các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ 
dàng.
 Mắt có mi cử động, có nước mắt → bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô.
 Màng nhĩ nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu → bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao 
động âm thanh vào màng nhĩ.
- Thân dài, đuôi rất → động lực chính của sự di chuyển.
- Bàn chân có 5 ngón có vuốt → tham gia di chuyển trên cạn.
Câu 5: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.
Bộ xương thằn lằn khác với bộ xương ếch ở những điểm sau:
- Đốt sống cổ thằn lằn nhiều nên cổ rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng.
 Đốt sống thân mang xương sườn, 1 số kết hợp với xương mỏ ác làm thành lồng 
ngực bảo vệ nội quan và tham gia vào hô hấp.
- Đốt sống đuôi dài: Tăng ma sát cho sự vận chuyển trên cạn.
Câu 6: Trình bày những đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời 
sống ở cạn.
- Hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn.
- Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thẻ ít bị pha trộn.
- Thằn lằn là động vật biến nhiệt.
- Cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng và sự hấp thụ lại nước trong phân, nước tiểu.
- Hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.
Câu 7: So sánh cấu tạo các cơ quan hô hấp, tuần hoàn, bài tiết của thằn lằn và
 ếch.
Các nội quan : Hô hấp ( Thằn lằn) :
Hô hấp Phổi có nhiều ngăn. Cơ liên sườn tham gia vào hô hấp
Ếch : phổi  đơn  giản,  ít  vách  ngăn.  Chủ  yếu hô hấp bằng da.
Tuần hoàn ( Thằn lằn ): Tim  3  ngăn,  tâm  thất  có  vách  hụt(máu  ít pha trộn hơn)
Ếch : Tim  3  ngăn(2  tâm  nhĩ  và  1  tâm  thất, máu pha trộn nhiều hơn)
Bài tiết ( Thằn lằn ) : - Thận sau.
-  Xoang  huyệt  có  khả  năng  hấp  thụ  lại nước(nước tiểu đặc)
Ếch :- Thận giữa.
 - bóng đái lớn.
Câu 8: Nêu đặc điểm chung của Bò sát.
Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn:
- Da khô, có vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai.
- Chi yếu có vuốt sắc.
- Phổi có nhiều vách ngăn. Tim có vách hụt. máu pha đi nuôi cơ thể.
- Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong. Trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàn.
- Là động vật biến nhiệt.
Câu 9: Nêu vai trò của Bò sát.
-  Có  ích  cho  nông  nghiệp:  diệt  sâu  bọ,  diệt chuột,...
- Có giá trị thực phẩm: Ba ba, rùa,...
 Sản phẩm mĩ nghệ: vảy đồi mồi, da cá sấu,... Làm dược phẩm: Rượu rắn, mật trăn,nọc rắn ,yếm rùa,...
- Gây độc cho người: rắn...
Câu 10: Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.
- Chim bồ câu trống có cơ quan giao phối tạm thời, thụ tinh trong.
- Đẻ 2 trứng có vỏ đá vôi/lứa, trứng được cả chim trống và mái ấp.
- Chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều của chim bố mẹ.
Câu 11: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời 
sống bay.
- Thân hình thoi → giảm sức cản không khí khi bay.
 Chi trước biến thành cánh → quạt gió(động lực của sự bay), cản không khí khi hạ cánh.
 Chi sau có 3 ngón trước, 1 ngón sau → giúp chim bám chặt vào cành cây và khi 
hạ cánh.
 Lông ống có các sợi lông làm thành phiến mỏng → làm cho cánh chim khi giang ra tạo nên 1 diện tích rộng.
 Lông tơ có các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp → giữ nhiệt, làm cơ thể 
nhẹ.
- Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm không có răng → làm đầu chim nhẹ.
 Cổ dài khớp đầu với thân → phát huy tác dụng của các giác quan, bắt mồi, rỉa 
lông.
Câu 12: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn của chim.
Kiểu bay vỗ cánh : - Đập cánh liên tục.
- Sự bay chủ yếu dựa vào sự vỗ cánh.
Kiểu bay lượn:
-  Cánh  đập  chậm  rãi  và  không  liên  tục;  cánh  giang  rộng  mà không đập.
- Sự bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi của luồng gió.
Câu 13: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời
sống bay.
Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo 1 dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo 1 chiều nhất định khiến cơ thể sử dụng được 
nguồn ô xi trong không khí với hiệu suất cao, đặc biệt trong khi bay, càng bay 
nhanh sự chuyển dòng khí qua các ống khí càng nhanh đáp ứng nhu cầu năng 
lượng trong hoạt động khi bay.
Câu 14:  Phân biệt cấu tạo trong của chim bồ câu và thằn lằn.
Các cơ quan
Thằn lằn ( Tuần hoàn )
Tim  3  ngăn,  tâm  thất  có  vách  hụt  nên máu còn pha trộn.
Tiêu hoá : Hệ  tiêu  hóa  đầy  đủ  các  bộ  phận  nhưng tốc độ tiêu hóa thấp.
Hô hấp : Hô  hấp  bằng  phổi  có  nhiều  vách  ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí. 
Sự thông khí  phổi  là  nhờ  sự  tăng  giảm  thể  tích khoang thân.
Bài tiết : Thận sau(số lượng cầu thận khá lớn)
Sinh sản : - Thụ tinh trong.
- Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào 
nhiệt độ môi trường
Chim bồ câu : ( Tuần hoàn ) : Tim 4 ngăn, máu không pha trộn.
Tiêu hoá : Có sự biến đổi của ống tiêu hóa(mỏ sừng không  có  răng,  diều,  dạ  dày  tuyến,  
dạ dày  cơ).  Tốc  độ  tiêu  hóa  cao  đáp  ứng nhu  cầu  năng  lượng  lơn  thích  
nghi  với đời sống bay.
Hô hấp : Hô  hấp  bằng  hệ  thống  ống  khí  nhờ  sự hút  đẩy của  hệ  thống  túi  khí(thông  khí phổi)
Bài tiết :Thận sau(số lượng cầu thận rất lớn)
Sinh sản:
- Thụ tinh trong.
- Đẻ và ấp trứng.
Câu 15: Trình bày đặc điểm chung của lớp Chim.
Là động vật có xương sống thích nghi với sự bay lượn và với những điều kiện 
sống khác nhau:
- Mình có lông vũ bao phủ.
- Chi trước biến đổi thành cánh. 
- Có mỏ sừng.
- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp.
- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.
- Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.
- Là động vật hằng nhiệt.
Câu 16: Nêu vai trò của chim.
- Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm.
- Cung cấp thực phẩm: Chim bồ câu, gà, vịt...
- Làm cảnh: vẹt, yểng...
-  Làm  chăn  đệm,  đồ  trang  trí:  lông  vịt,  ngan, ngỗng, lông đà điểu....
- Phục vụ du lịch, săn bắt: vịt trời, ngỗng trời, gà gô...
-  Huấn  luyện  để  săn  mồi:  cốc  đế,  chim  ưng, đại bàng...
- Giúp phát tán cây rừng, thụ phấn cho cây.
-  Có  hại  cho  kinh  tế  nông  nghiệp:  chim  ăn quả, ăn hạt, ăn cá...
- Là động vật trung gian truyền bệnh.
Câu 17: Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.
- Bộ lông mao dày xốp → giữ nhiệt, bảo vệ thỏ khi ẩm trong bụi rậm.
- Chi trước ngắn → đào hang, di chuyển.
- Chi sau dài khỏe → bật nhảy xa giúp thỏ chạy nhanh khi bị săn đuổi.
 Mũi thính, lông xúc giác: cảm giác xúc giác nhanh nhạy → thăm dò thức ăn, phát hiện kẻ thù, thăm dò môi trường.
 Tai thính, vành tai lớn, dài, cử động theo các phía → định hướng âm thanh, phát 
hiện sớm kẻ thù.
 Mắt có mí, cử động được → giữ mắt không bị khô, bảo vệ khi thỏ trốn trong bụi 
gai rậm.
Câu 18: Thế nào là hiện tượng thai sinh? Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với 
sự đẻ trứng và noãn thai sinh.
* Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai.
* Ưu điểm: - Thai sinh không lệ thuộc vào lượng noãn hoàn có trong trứng như động vật có 
xương sống đẻ trứng.
 Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát 
triển.
- Con non được nuôi bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên.
Câu 19: Nêu cấu tạo trong của thỏ chứng tỏ sự hoàn thiện so với các lớp động 
vật có xương sống đã học.
+ Hệ hô hấp: - Gồm khí quản, phế quản và phổi.
   Phổi có nhiều túi phổi nhỏ(phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh 
làm tăng diện tích trao đổi khí.
- Sự thông khí ở phổi thực hiện được nhờ sự co giãn của cơ liên sườn và cơ hoành.
* Hệ tuần hoàn: - Tim 4 ngăn cộng hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh.
- Thỏ là động vật hằng nhiệt.
* Hệ thần kinh: - Ở thỏ các phần của não, đặc biệt là bán cầu não và tiểu não phát triển.
- Bán cầu não là trung ương của các phản xạ phức tạp
- Tiểu não phát triển liên quan đến các cử động phức tạp ở thỏ.
* Hệ bài tiết: Thận sau cấu tạo phức tạp phù hợp với chức năng trao đổi chất.
Câu 20: Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay.
- Chi trước biến đổi thành cánh da, màng cánh rộng, chân yếu.
- Lông mao thưa, mềm mại, đuôi ngắn.
- Cơ thể ngắn, thon nhỏ, hẹp.
Câu 21: Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong 
nước.
- Cơ thể hình thoi, lông gần như tiêu biến hoàn toàn
- Có lớp mỡ dưới da rất dày, cổ ngắn
- Vây đuôi nằm ngang, bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc
-  Chi  trước  biến  đổi  thành  vây  bơi  dạng bơi chèo
- Chi sau tiêu giảm
- Sinh sản trong nước, nuôi con bằng sữa
Câu 22: Trình bày đặc điểm cấu tạo của bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn
 thịt.
* Bộ Ăn sâu bọ:- Thú nhỏ, mõm kéo dài thành vòi ngắn.
- Chi trước ngắn, bàn rộng, ngón tay to khỏe → đào hang.
- Thị giác kém phát triển, khứu giác phát triển, có lông xúc giác dài ở mõm.
- Các răng đều nhọn.
* Bộ Gặm nhấm: Răng cửa lớn, luôn mọc dài, thiếu răng nanh, răng cửa cách răng hàm 1 khoảng trống hàm.
* Bộ Ăn thịt:- Răng cửa ngắn, sắc để róc xương.
- Răng nanh lơn, dài, nhọn để xé mồi
- Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi
- Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt dày ,êm
Câu 23: Nêu đặc điểm chung của Thú.
Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:
- Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
- Có bộ lông mao bao phủ cơ thể
- Là động vật hằng nhiệt
-  Bộ  răng  phân  hóa  3  loại:  răng  cửa,  răng  nanh,  răng hàm
- Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể màu đỏ tươi
-  Bộ  não  phát  triển  thể  hiện  rõ  ở  bán  cầu  não  và  tiểu não
Câu 24: Tại sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?
Vì: - Thú là động vật hằng nhiệt. Hoạt động trao đổi chất mạnh mẽ.
      - Có bộ lông mao, tim 4 ngăn. Hệ tiêu hóa phân hóa rõ.
- Diện tích trao đổi khí ở phổi rộng. Cơ hoành tăng cường hô hấp.
 Hiện tượng thai sinh đẻ con và nuôi con bằng sữa, đảm bảo thai phát triển đầy đủ trước và sau khi sinh.
Hệ thần kinh có tổ chức cao. Bán cầu não lớn, nhiều nếp cuộn, lớp vỏ bán cầu não dày giúp cho hoạt động của thú có những phản ứng linh hoạt phù hợp với tình 
huống phức tạp của môi trường sống.
Câu 25: Nêu vai trò của Thú.
- Cung cấp thực phẩm: Trâu, bò, lợn,...
- Sức kéo: Trâu, bò, ngựa,...
- Cung cấp nguồn dược liệu quí: sừng, nhung của 
hươu, nai, mật gấu,...
- Làm đồ mĩ nghệ có giá trị: ngà voi, da, lông hổ, 
báo,...
- Làm vật liệu thí nghiệm: chuột nhắt, khỉ,...
- Tiêu diệt ngặm nhấm có hại: chồn, cày,...
Câu 26: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa 1 số hệ cơ quan trong quá trình tiến
 hóa của các ngành Động vật.
 *Hô hấp: Hệ hô hấp từ chưa phân hóa trao đổi khí qua toàn bộ da → mang đơn 
giản → mang → da và phổi → phổi
 *Tuần hoàn: Chưa có tim → tim chưa có ngăn → tim có 2 ngăn → tim 3 ngăn → tim 4 ngăn
* Hệ thần kinh:Từ chưa phân hóa → thần kinh mạng lưới → chuỗi hạch đơn giản → chuỗi hạch phân hóa(não, hầu, bụng,...)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_cn7_hay_hay.doc