Cấu trúc đề kiểm tra15 phút Đại số 9 tuần 30 tiết 59 (hình thức trắc nghiệm và tự luận)

docx 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 792Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc đề kiểm tra15 phút Đại số 9 tuần 30 tiết 59 (hình thức trắc nghiệm và tự luận)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cấu trúc đề kiểm tra15 phút Đại số 9 tuần 30 tiết 59 (hình thức trắc nghiệm và tự luận)
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA15 PHÚT ĐẠI SỐ 9 TUẦN 30 TIẾT 59
HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
Phương trình bậc hai một ẩn:4.5 đ
Giải phương trình bậc hai một ẩn bằng công thức nghiệm:4.5 đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 9
Cấpđộ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao
Tổng
1.Phương trình bậc hai một ẩn
Nhận dạng phương trình bậc hai một ẩn
Xác định hệ số a,b,c
Tìm nghiệm của một phương trình
Sốcâu
1TN
1TN
1TN
3
Sốđiểm -tỉlệ
1đ-10%
1đ-10%
1đ-10%
3đ-30%
2.Giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm
Công thức tính biệt số
Xác định số nghiệm của phương trình
Giải phương trình bằng công thức nghiệm
Sốcâu
1TN
1TN
1TN-1 TL
4
Sốđiểm - tỉlệ
1đ-10%
1đ-10%
1đ-10%+4đ-40%
7đ-70%
Tổngsố
2
2
4
3
Tổngđiểm
2đ-20%
2đ-20%
6đ-60%
10đ-100%
Trường THCS NguyễnTrungTrực
Lớp: 9A
Họvàtên:
Ngày...tháng...năm 20
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN:ĐẠI 9
TUẦN: 30 Tiết :59
Ttcm
HT
ĐỀ :1
ĐIỂM
LỜI PHÊ
I./ TRẮC NGHIỆM:
1./Phương trình nào sau đây vô nghiệm: 
A./	B./ 
C./	D./ 
2./Parabol có đồ thị nằm ở :
A./ Phía trên trục hoành
B./ Phía dưới trục hoành
C./ Bên phải trục hoành
D./ bên trái trục hoành
3./Phương trình có các nghiệm là:
A./ (1;2)	B./(1;-6)
C./(2;6)	D./(-2;6)
4./Phương trình nào sau đây có nghiệm kép: 
A./	B./
C./	D./
5./Điểm nào sau đây thuộc đồ thi của hàm số:
A./(1;-1)	B./(-1;1)
C./(-1;-1)	D./ (1;1) 
6./Tọa độ giao điểm của : là:
A./(0;0)	B./(1;-1)
C./Cả hai đều đúng.	D./ Cả hai đều sai
II./TỰ LUẬN:
1.Giải phương trình sau:
2./Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng bằng phép tính:
BÀI LÀM
I./ TRẮC NGHIỆM:
Câu
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm
II./TỰ LUẬN:
Trường THCS NguyễnTrungTrực
Lớp: 9A
Họvàtên:
Ngày...tháng...năm 20
KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN:ĐẠI 9
TUẦN: 30 Tiết :59
Ttcm
HT
ĐỀ :2
ĐIỂM
LỜI PHÊ
I./ TRẮC NGHIỆM:
1./Phương trình nào sau đây vô nghiệm: 
A./	B./ 
C./	D./ 
2./Parabol có đồ thị nằm ở :
A./ Phía trên trục hoành
B./ Phía dưới trục hoành
C./ Bên phải trục hoành
D./ bên trái trục hoành
3./Phương trình có các nghiệm là:
A./ (1;2)	B./(1;-6)
C./(2;-6)	D./(-2;6)
4./Phương trình nào sau đây có nghiệm kép: 
A./	B./
C./	D./
5./Điểm nào sau đây thuộc đồ thi của hàm số:
A./(1;-1)	B./(-1;1)
C./(-1;-1)	D./ (1;1) 
6./Tọa độ giao điểm của : là:
A./(0;0)	B./(-1;-1)
C./Cả hai đều đúng.	D./ Cả hai đều sai
II./TỰ LUẬN:
1.Giải phương trình sau:
2./Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng bằng phép tính:
BÀI LÀM
I./ TRẮC NGHIỆM:
Câu
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm
II./TỰ LUẬN:

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_15_phut_dai_so_9_tuan_30.docx