Bộ đề thi trắc nghiệm Vật lí lớp 7

doc 15 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 392Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi trắc nghiệm Vật lí lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề thi trắc nghiệm Vật lí lớp 7
Phần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hãy lựa chọn phương án trả lời Sai (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Khi các dụng cụ mắc nối tiếp thì?
	A. Cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện bằng nhau.
	B. Hiệu điện thế ở hai đầu các dụng cụ điện là như nhau nếu các dụng cụ điện hoàn toàn như nhau.
	C. Nếu dòng điện không đi qua dụng cụ điện này thì cũng không đi qua dụng cụ điện kia.
	D. Cường độ dòng điện qua các dụng cụ điện không bằng nhau.
Câu 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Đơn vị nào sau đâu là đơn vị của tần số?
	A. Km	B. Hz	C. m/s	D. Kg/m3.
Câu 3. Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai: 
Hiện tượng nhật thực là hiện tượng : hình thành bóng đen trên mặt trăng khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời:A. Đúng	B. Sai
Câu 4. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
 Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ.
Câu 5. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Âm không truyền được trong môi trường nào sau đây?
	A. chất lỏng 	B. Chất rắn	C. Chất khí.	D. Chân không
Câu 6. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Để đo cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc song song. Thì ta lắp vôn kế như thế nào
	A. Lắp nối tiếp với dụng cụ tiêu thụ điện trên mạch điện. Chú ý cực dương của dòng điện nối với cực dương của am pe kế và cực âm của dòng điện nối với cực âm của am pe kế. B. Lắp song song với dụng cụ tiêu thụ điện.
	C. Lắp cực dương của dòng điện với cực âm của am pe kế và cực âm của dòng điện với cực dương của am pe kế.
	D. Để am pe kế gần dụng cụ tiêu thụ điện.
Câu 7. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Có mấy loại điện tích và tên gọi của chúng?
	A. Có hai loại:điện tích dương và điện tích âm.
	B. Có một loại điện tích.
	C. Có ba loại điện tích: electron, điện tích dương và điện tích âm.
	D. Có bốn loại điện tích: hạt nhân, electron, điện tích dương và điện tích âm.
Câu 8. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
 Bạn Lan dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Kết quả thu được là 3,25 vôn. Lan đã dùng vôn kế có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?
	A. 3,5V và 0,1V	B. 3V và 0,01V 	C. 3,5V và 0,01V 	D. 3,5V và 0,2V
Câu 9. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Đặt một vật có dạng một đoạn thẳng nhỏ trước gương phẳng và song song với gương, ảnh của vật qua gương phẳng ở vị trí như thế nào so với vật?
	A. Song song, ngược chiều với vật	B. Song song, cùng chiều với vật.
	C. ảnh và vật vuông góc với nhau.	D. Cả 3 nội dung trên đều sai.
Câu 10. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
 Đặt một cái bút chì trước gương phẳng và vuông góc với gương phẳng, ảnh của vật qua gương phẳng ở vị trí như thế nào so với vật?
	A. Song song, cùng chiều với vật.	B. Vuông góc với nhau.
	C. Cùng phương, ngược chiều.	D. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
Câu 11. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:Vật nào sau đây có thể xem là gương phẳng?
	A. Trang giấy trắng	B. Một tấm kim loại phẳng được đánh bong
	C. Giấy bong mờ	D. Kính đeo mắt
Câu 12. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì cần phải làm như thế nào?
	A. Nhúng một thanh kẽm với cức âm và nối cuôn dây thép với cực dương của nguồn điện
	B. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi nối thanh kẽm với cực dương của nguồn điện.
	C. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm và đun nóng dung dịch này một thời gian
	D. Nhúng cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm 
Câu 13. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Âm không truyền được trong môi trường nào sau đây?
A. chất lỏng 	B. Chất rắn	C. Chất khí.	D. Chân không
Câu 14. Chọn câu sai: A. Dòng điện đi qua vật dẫn làm cho vật dẫn nóng lên. 
	B. Vật dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao nhất định thì phát sáng.
	C. Đi ốt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.
	D. Tác dụng nhiệt trong mọi trường hợp là có ích.
Câu 15. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Sơ đồ nào hai bóng mắc song song:
 	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Để đo cường độ dòng điện khoảng từ 0,1 A đến 0,2 A ta nên dùng?
Câu 17. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tác dụng nhiệt là vô ích?
	A. Bếp diện. 	B. Quạt điện	C. Bàn là.	D. Ấm điện.
Câu 18. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Để vẽ ảnh của một vật sáng dạng một đoạn thẳng AB tạo bởi gương phẳng ta sẽ
	A. Vẽ ảnh A của điểm A.
	B. Vẽ ảnh B của điểm B.
	C. Vẽ ảnh A của điểm A và B của điểm B.
	D. Vẽ ảnh A của điểm A và B của điểm B sau đó nối A với B..
Câu 19. Các tính chất mà ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều có là
A. ảnh ảo và bằng vật B. ảo ảnh C. ảnh ảo và lớn hơn vật	D. ảnh ảo và nhỏ hơn vật
Câu 20. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:Trong nguyên tử bình thường thì điện tích của hạt nhân so với điện tích của electron là A. Bằng nhau.	B. Lớn hơn.	 C. Nhỏ hơn.
Câu 21. Có một gương cầu. Để nhận ra gương cầu đó là lồi ta làm theo cách nào dưới đây.	A. Sờ bằng tay gương xem xó lồi không.
	B. So sánh ảnh với vật xem ảnh có nhỏ hơn vật không.
	C. So sánh ảnh với vật xem ảnh có lớn hơn vật không.
	D. Nhìn nghiêm xem mặt gương có cong không
Câu 22. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
 Để ý thấy khi ta áp tai vào miệng một vỏ ốc ta thường nghe thấy tiếng rì rào như rong biển. Nguyên nhân nào khiến ta có thể nghe thấy âm thanh đó?
A. Do dao động của vành tai. B. Do dao động của không khí bên trong chiếc vỏ ốc.
	C. Do dao động của lớp vỏ bên ngoài của con ốc.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về gương cầu lồi?
	A. Không hứng được trên màn, bằng vật
	B. Hứng được trên màn, bằng vật
	C. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
	D. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
Câu 24. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Để đo hiệu điện thế của 1 thiết bị tiêu thụ điện người ta dùng dụng cụ gì?
	A. Ampe kế	B. Vôn kế	C. Cân	D. bình chia độ
Câu 25. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Muốn biết con lắc nào dao động nhanh, con lắc nào dao động chậm ta làm gì?.
	A. Đo góc lệch khỏi vị trí cân bằng của hai con lắc.
	B. đếm thời gian dao động của hai con lắc.
	C. Đếm số dao động của hai con lắc.
	D. Đếm số dao động của hai con lắc trong cùng một khoảng thời gian.
Câu 26. Khi tiến hành thí nghiệp cho dòng điện chạy qua đùi ếch thì đùi ếch co lại đó là tác dụng nào của dòng điện? hãy chọn đáp án đúng.
A. Tác dụng hoá học	B. Tác dụng từ C. Tác dụng sinh lý	D. Tác dụng nhiệt	
Câu 27. Hãy lựa chọn phương án trả lời sai (ứng với A, hoặc B) để trả lời câu hỏi sau:
Ba bóng đèn cùng loại (giống hệt nhau) được mắc nối tiếp với một nguồn điện thì? 
A. Ba bóng đèn sáng như nhau. 
	B. Có một đèn sáng bình thường và hai đèn sáng không bình thường.
Câu 28. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Chất nào dưới đây truyền âm tốt nhất?
	A. Chân không	B. Chất khí	C. Chất rắn	D. Chất lỏng
Câu 29. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Để đo được hiệu điện thế dụng cụ tiêu thụ điện, người ta mắc vôn kế như thế nào?
	A. Lắp vôn kế song song vào hai đầu dụng cụ tiêu thụ điện. 
	B. Lắp vôn kế nối tiếp với dụng cụ tiêu thụ điện .
	C. Lắp cực dương của dòng điện với cực âm của vôn kế và cực âm cuả dòng điện với cực dương của vôn kế.
	D. Để vôn kế gần dụng cụ tiêu thụ điện. 
Câu 30. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Trên bóng đèn có ghi còn số 220V trong thông tin dưới đây, thông tin nào là phù hợp nhất?A. 220V là hiệu điện thế định mức để bóng đèn điện có thể sáng bình thường.
	B. Được sử dụng bóng đèn điện nói trên với hiệu điện thế vượt quá giá trị 220V
	C. Khi thường xuyên sử dụng bóng đèn điện với hiệu điện thế trên 220V thì nó sẽ rất bền.
	D. Con số 220V không cần thiết phải ghi trên bóng đèn vì đèn dùng ở nguồn điện nào cũng sáng bình thường
Câu 31. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) để trả lời câu hỏi sau:
Với một vật dẫn (bóng đèn chẳng hạn), nếu hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn cũng càng lớn?
	A. Đúng	B. Sai
Câu 32. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Khi đưa hai quả cầu kim loại đến gần nhau hiện tượng nào cho phép ta khảng định hai quả cầu bị nhiễm điện cùng dấu ?
A. Hút nhau	B. Đẩy nhau. C. Cả A và B đều đúng.	D. Cả A và B đều sai.
Câu 33. Hãy lựa chọn phương án trả lời sai (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Một vật như thế nào thì gọi là trung hoà về điện ?
	A. Vật có tổng điện tích âm bằng tổng điện tích dương.
	B. Vật nhận thêm một số electron.
	C. Vật được được cấu tạo bởi các nguyên tử trung hoà về điện.
Câu 34. Quan sát nguồn điện gồm nguồn điện, bóng đèn, các dây nối và khoá K như hình 20. Hãy Cho biết thông tin nào sau đây là đúng?
	A. Trong mạch có dòng điện chạy qua
	B. Dòng điện qua bóng đèn theo chiều từ A đến B.
	C. Các êlectrôn dịch chuyển qua bóng đèn theo chiều từ B đến A.
	D. Các thông tin đều đúng
Câu 35. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
 Hiệu điện thế ở hai đầu các bóng đèn lần lượt là:
U1 = 3,5V U2 = 4V U3 = 1V U4 = 3,5V
ta kết luận rằng 
	A. Nguồn điện có hiệu điện thế :12V B. Hai bóng đèn Đ1 và Đ4 là như nhau
	C. Hai bóng đèn Đ2 và Đ3 sáng không như nhauD. Các kết luận đều đúng
Câu 36. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Đặt một gương phẳng trước mặt, từ từ đưa gương ra xa mắt. Bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽA. tăng lên.	B. giảm đi. C. giữ nguyên không đổi.	D. lúc tăng lúc giảm.
Câu 37. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Để đo cường độ dòng điện người ta dùng?
Câu 38. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
Câu 39. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án A,B,C hoặc D để trả lời câu hỏi sau:Ảnh của vật qua gương phẳng:
	A. Luôn nhỏ hơn vật	B. Luôn lớn hơn vật
	C. Luôn bằng vật	D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
Câu 40. Nếu ta chạm vào dây điện trần (không có lớp cách điện) dòng điện sẽ truyền qua cơ thể gây co giật, bỏng thậm chí có thể gây chết người là do:
A. Tác dụng sinh lý của dòng điện	B. Tác dụng hoá học của dòng điện.
	C. Tác dụng từ của dòng điện.	D. Tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 41. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Chất nào dưới đây truyền âm kém nhất?
	A. Chất lỏng	B. Chất khí	C. Chất rắn
Câu 42. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B,hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
 Vì sao đứng trước mặt hồ lăn tăn gợn sóng ta lại không nghe thấy âm thanh phát ra?
	A. Do mặt nước không dao động.
	B. Do không khí bên trên mặt nước không dao động.
	C. Vì âm thanh phát ra nhỏ nên tai ta khó cảm nhận được.
Câu 43. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) trong câu đánh số [1] điền vào vị trí tương ứng ở câu sau sao cho phù hợp:
Khi làm đường, đào mương, xây dựng nhà cửa . (1). . người thợ xây dùng máy, ngắm và các cọc tiêu để xác định 1 đoạn thẳng tại khu vực sắp xây dựng, việc làm này dựa trên nguyên tắc nào ?
A. 	Sự truyền thẳng ánh sáng	B. Sự nở vì nhiệt của chất khí
	C. Lực cân bằng	D. Phương của dây dọi.
Câu 44. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau
Vật A dao động có tần số 20Hz, vật B dao động có tần số 30 Hz. Vật nào phát ra âm thấp hơn.
	A. Vật B	B. Vật A	C. Vật A phát ra âm bằng vật B.
Câu 45. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Các hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn chùm tia hội tụ.
A. Hình (a) 	B. Hình (b) C. Hình (c) 	D. Hình (d).
Câu 46. Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định lời phát biểu sau đây là đúng hay là sai.Khi chiếu một tia sang đến gương phẳng tia sang sẽ bj phản xạ trở lại theo hướng cũ vì gương phẳng là phần mặt phẳng phản xa ánh sáng chiếu tới nó.
 A. Sai	B. Đúng
Câu 47. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống:
 Kéo căng sợi dây cao su dùng tay bật sợi dây cao su đó, ta nghe âm thanh, nguồn âm là..
	A. Sợi dây cao su	B. Không khí
	C. Bàn tay	D. Tất cả các vật nêu trên.
Câu 48. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Trong thí nghiệm khi treo con lắc có chiều dài 40 cm và 20 cm vào cùng giá thí nghiệm. Muốn biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn ta phải làm gì?.
	A. So sánh số dao động của con lắc trong cùng một giây
	B. So sánh chièu dài của hai con lắc.
	C. So sánh thời gian dao động của hai con lắc.
	D. So sánh khối lượng của hai con lắc
Câu 49. Bếp điện dùng dây may xo hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng quang.C. Tác dụng truyền nhiệt cho vật.D. Tác dụng từ.
Câu 50. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S. Xác định khoảng cách SS’?A. SS = 25cm.	B. SS = 20cm.	C. SS = 50cm.	D. SS = 40cm.
Câu 51. Đèn nêôn hoạt động dựa trên nguyên lí nào?
A. Dòng điện làm dây tóc nóng và phát sáng. B. Dòng điện làm vỏ bóng nóng lên và phát sáng.
	C. Dòng điện làm chất khí trong đèn phát sáng. D. Tất cả đều đúng.
Câu 53. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Ngưỡng đau có thể làm đau nhức tai là:
	A. 60dB 	B. 140 dB	 C. 130 dB	 D. 120 dB
Câu 54. Các tính chất mà chỉ ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi mới có là:
A. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương
	B. ảnh nhỏ hơn vật C. ảnh ảo D. ảnh bằng vật
Câu 55. Dòng điện làm cho vật cách điện bị:A. Nóng lên. 	B. Phát sáng. 
	C. Nóng lên và phát sáng.	D. Tất cả đều sai.
Câu 57. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Đặt một vật trước gương phẳng rồi quan sát ảnh của vật đó. Có các nhận định sau. Chọn nhận định đúng?
	A. Vật đó cho ảnh hứng được trên màn chắn.
	B. Vật đó cho ảnh nhỏ hơn vật, không hứng được trên màn.
	C. Vật đó cho ảnh ảo lớn bằng vật.
	D. Vật đó cho ảnh thật lớn bằng vật.
Câu 58. Hãy chọn phương án trả lời A hoặc B để khẳng định phát biểu sau đây là đúng hay sai: 
Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên mặt trăng khi trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời	A. Đúng	B. Sai
Câu 59. Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:A. Các vụn bìa	B. Các vụn giấy viết	C. Các vụn sắt	D. Các vụn phấn
Câu 60. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) để trả lời câu hỏi sau:
Chỉ có các hạt mang điện tích dương chuyển động có hướng mới tạo ra dòng điện. Phát biểu trên đúng hay sai? 	A. Đúng	B. Sai.
Câu 61. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Những hình nào sau đây cho biết ánh sáng xuất phát từ điểm sáng S tới M?
	A. Hình (a) 	B. Hình (b) 	C. Hình (c).
Câu 62. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) trong các phát biểu sau:
	A. Những vật phát ra âm gọi là nguồn âm.
	B. Những vật thu nhận âm gọi là nguồn âm.
Câu 63. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Chọn câu sai trong các câu sau :A. GHĐ của vôn kế là hiệu điện thế lớn nhất được ghi trên vôn kế. B. Đơn vị của hiệu điện thế là Vôn (V), milivôn (mv) hoặc kilôvôn (KV)
	C. ĐCNN của vôn kế là hiệu điện thế nhỏ nhất được ghi trên vôn kế.
	D. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu vật, phải mắc vôn kế song song với vật.
Câu 64. Chuông điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt	B. Tác dụng sinh lí C. Tác dụng hoá học	D. Tác dụng từ
Câu 65. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:ở trạng thái bình thường thì nguyên tử?
	A. Không mang điện.	B. Mang điện tích âm
	C. Mang cả hai loại điện trên.	D. Mang điện tích dương.
Câu 66. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Âm truyền đến tai qua môi trường nào khi ta nghe thấy người khác gọi ta?
	A. Không khí	B. Chất lỏng	C. Chất rắn	D. Chân không
Câu 67. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A hoặc B) để trả lời câu hỏi sau:
Dòng điện tồn tại trong trường hợp mạch điện có dòng chuyển dời có hướng của các điện tich. Phát biểu trên đúng hay sai?
	A. Đúng	B. Sai.
Câu 68. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Để đo được hiệu điện thế dụng cụ tiêu thụ điện, người ta mắc vôn kế như thế nào?
	A. Lắp vôn kế song song vào hai đầu dụng cụ tiêu thụ điện. 
	B. Lắp vôn kế nối tiếp với dụng cụ tiêu thụ điện .
	C. Lắp cực dương của dòng điện với cực âm của vôn kế và cực âm cuả dòng điện với cực dương của vôn kế.
	D. Để vôn kế gần dụng cụ tiêu thụ điện. 
Câu 69. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Một vật dao động càng nhanh thì âm phát ra như thế nào?
	A. Trầm	B. Bổng	C. Vang	D. Truyền đi xa.
Câu 70. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường nào?
Câu 71. Trong các câu sau đây, câu nào sai?
A. Hai gương có cùng bề mặt thì vùng nhìn thấy trong gương phẳng lớn hơn gương cầu lồi. B. Gương cầu lồi được ứng dụng để làm kính chiếu hậu
	C. ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi đều là ảnh ảo
	D. Cùng một vật có hai ảnh tạo bởi hai gương thì ảnh tạo bởi gương cầu phẳng bao giờ cũng lớn hơn gương cầu lồi.
Câu 72. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Chất nào dưới đây truyền âm tốt nhất?
	A. Chân không	B. Chất khí	C. Chất rắn	D. Chất lỏng
Câu 73. Hãy lựa chọn phương án đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Khi nào có dòng điện chạy trong quạt?
	A. Khi dòng Electron dịch chuyển có hướng qua quạt.
	B. Khi trong quạt có điện tích dương và điện tích âm dịch chuyển
	C. Khi có dòng các hạt nhân nguyên tố dịch chuyển qua quạt
Câu 74. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Vật phát ra âm cao hơn khi nào?.
	A. Khi vật dao động mạnh hơn.
	B. Khi vật dao động chậm hơn
	C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn..
	D. Khi tần số dao động lớn hơn.
Câu 75. Hãy chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Trong vật nào dưới đây không có các eclectron tự do?
	A. Một đoạn dây đồng	B. Một đoạn dây nhựa
	C. Một đoạn dây thép	D. Một đoạn dây nhôm
Câu 76. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:Hạt nào chuyển động có hướng tạo thành dòng điện?
	A. Nguyên tử	B. Điện tích âm và điện tích dương
	C. chỉ có điện tích âm
Câu 77. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:Trong các mạch điện sau đây, mạch điện nào có các bóng đèn mắc nối tiếp?
 A. (1), (2)và (3) 	B. (2) , (3) và (4)
	C. (1), (3)và (4)	D. Tất cả các mạch trên
Câu 79. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Có một nguồn điện 18V và các bóng đèn ở trên có ghi 6V. Mắc như thế nào thì đèn sáng bình thường ?
	A. Một bóng đèn mắc nối tiếp	B. Hai bóng đèn mắc nối tiếp.
	C. Ba bóng đèn mắc nối tiếp.	D. Bốn bóng đèn mắc nối tiếp.
Câu 80. Hãy lựa chọn phươ

Tài liệu đính kèm:

  • docBo_de_thi_trac_nghiem_vat_ly_7.doc