Bài tập môn Số học 6

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 698Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Số học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập môn Số học 6
Phiếu số 5 lớp 6C3 GV : Tô Diệu Ly : 0943153789 (26/8/2016)
Bài 1 : a)vẽ 3 điểm A,B,C, thẳng hàng sao cho điểm A nằm giữa 2 điểm B và C.
 b) vẽ 3 điểm A,B,C, thẳng hàng sao cho điểm A không nằm giữa 2 điểm B và C.
bài 2 : Đọc tên bộ ba điểm thẳng hằng trong hinh (H 1), 
và hãy kiểm tra xem trên hình vẽ còn bộ ba điểm nào
 thẳng hàng nũa không ?
H1
Bài 3 : cho 4 điểm A,B,C,D.trong đó ba điểm 
A,B,C,thẳng hàng .Ba điểm B,C,D thawbgr hàng 
Giải thích vì sao bốn điểm A,B,C,D thẳng hàng.
Bài 4 : vẽ 5 điểm A,B,C,D,O sao cho A,B,C thẳng hàng ,ba điểm B,C,D tẳng hàng , ba điểm C,D,O không thẳng hàng 
giải thích vì sao ba điểm A,B,D thẳng hàng 
kẻ các đường thẳng ,mỗi đường thẳng đi qua ít nhất hai điểm trong năm điểm nói trên .Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ ( các đường thẳng trùng nhau chỉ kể là 1 đường thẳng 
Bài 5 :giải thích tại sao hai đường thẳng phân biệt hoặc có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào .
Bài 6 : cho ba điểm A,B,C,D,E thuộc một đường thẳng theo thứ tự ấy . điểm C nằm giữa hai điểm nào ? điểm C không nằm giữa hai điểm nào ?.
Bài 7 : cho A,B,C là ba điểm thẳng hàng . điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu A không nằm giữa hai điểm B và C ,B không nằm giữa hai điểm Avà C 
Bài 8 : cho bốn điểm A,B,C,D trong đó điểm B nằm giữa hai điểm A và C điểm B nằm giữa hai điểm A và D . Có thể khẳng định rằng điểm D nằm giữa hai điểm B và C hay không ?
Bài 9 :a) Hãy xếp 10 điểm thành 5 hàng mỗi hàng có 4 điểm 
 b) Hãy xếp 7 điểm thành 6 hàng mỗi hàng có 3 điểm 
 c) Người ta trồng 12 cây thành 6 hàng mỗi hàng có 4 cây . vẽ sơ đồ vị trí của 12 cây đó . 
Bài 10 : cho n điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng ,kẻ các đường thẳng qua các cặp điểm trong n điểm đã cho . có tất cả 190 đường thẳng . Tìm n (n )
Bài 11 : vẽ 4 đường thẳng d1,d2,d3,d4 đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy .Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành.
Bài 12 : cho n đường thẳng phân biệt đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy . Hỏi có bao nhiêu giao điểm được tạo thành 
Bài 13 : cho ba đường thẳng phân biệt .Tính số giao điểm của ba đường thẳng nào ?
Bài 14 : cho trước một số điểm trong đó kg có 3 điểm nào thẳng hàng .vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm được tất cả 36 đường thẳng . Tính số giao điểm đã cho.
Bài 15 : cho trước 10 đường thẳng đôi một cắt nhau trong đó có đúng ba đường thẳng cùng đi qua một điểm .Hỏi các đường thẳng đó có bao nhiêu giao điểm .
Bài 16 : cho trước một số điểm trong đó có đúng 4 điểm thẳng hàng .Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm . biết số đường thẳng vẽ được là 31.Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước.
Bài 17 : cho ba đường thẳng a,b,m cùng đi qua một điểm ,ba đường thẳng a,b,n cùng đi qua một điểm .Chứng tỏ rằng cả 4 đường thẳng a,b,m,n cùng đi qua một điểm .
Bài 18 : cho ba đường thẳng phân biệt cắt nhau từng đôi một tại A,B,C .Hỏi ba điểm A,B,C có thẳng hàng không.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_tiet_6_so_hoc_6.doc