Bài tập Hình học Lớp 7: Tam giác bằng nhau

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 05/11/2023 Lượt xem 292Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Hình học Lớp 7: Tam giác bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Hình học Lớp 7: Tam giác bằng nhau
PHIẾU SỐ 14
Bài 1:CMR :Nếu tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ thì những đường trung tuyến AM, A’M’ của chúng cũng bằng nhau
Bài 2: cho tam giác ABC Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và AB .Trên tia đối của tia MB và NC lấy tương ứng hai điểm Dvà E sao cho MD= MB ,NE = NC .CMR
AD = AE 
Ba điểm A,E,D, Thẳng hàng 
Bài 3: cho tam giác ABC có và BC = 2AB , E là trung điểm của BC.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở D. CMR
DB là tia phân giác của góc ADE
BD = DC
Tính góc B và góc C của tam giác ABC
Bài 4 cho tam giác ABC vuông tại A .M là trung điểm của BC . CMR :AM = 
Bài 5: cho tam giác ABC .Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC .CMR: MN//BC 
Bài 6. cho tam giác ABC và tam giác MNP có ,AB=MN,AC=MP. I là trung điểm của BC .
CMR: AI = 
Bài 7. cho tam giác ABC có .Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax vuông góc với AB ,Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ay vuông góc với AC , trên tia Ay lấy điểm E sao cho AE = AC.Gọi M là trung điểm cạnh BC.CMR: và AM
Bài 8. cho tam giác ABC có . vẽ tia Ax vuông góc với AB (hai tia Ax và AC cùng nằm trong nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB),trên tia Ax lấy D sao cho AD= AB và dựng tia Ay vuông góc với AC ( Hai tia Ay và AB cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC ),trên tia Ay lấy E sao cho AE = AC .Gọi M là trung điểm của BC.
CMR : và AM
Bài 9 cho tam giác ABC ,kẻ AH vuông góc với BC . Gọi M là trung điểm của BC . biết AH, AM chia góc ở đỉnh A của tam giác thành ba góc bằng nhau .Tính các góc của tam giác ABC 
Bài 10. cho tam giác ABC có .Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax vuông góc với AB ,Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ay vuông góc với AC , trên tia Ay lấy điểm E sao cho AE = AC.. CMR.
a) BE = CD b) c) các đường thẳng AC và ED có thể vuông góc với nhau được không ?
các kết quả trên còn đúng hay không nếu >900 
Bài 11: cho tam giác ABC đường trung trực của cạnh AB và AC cắt nhau tai I .Tính góc BIC
Bài 12: cho tam giác ABC ,AB=AC ,M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC .Chứng minh CM=BN
BÀI 13: CHO TAM GIÁC abc vuông tại A Trên tia đối của tia AB xác định điểm D sao cho AD=AB .Chứng minh AC là tia phân giác của góc BCD 
Bài 14: cho tam giác ABC và hai điểm M,N, lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC .Trên tia BN lấy lấy điểm B’ sao cho Nlà trung điểm của BB’ .Trên tia CM lấy C’ sao cho M là trung điểm của CC’ .CMR
B’C’ //BC và A là trung điểm của B’C’
Bài 15: cho góc xOy và điểm M nằm trong góc .Từ M kẻ Mx’ và My’ theo thứ tự song song với tia Ox và tia Oy.Cũng từ M kẻ MA, MB theo thứ tự vuông góc với Ox Oy. CMR hai góc x’My’ và AMB bù nhau 
Bài 16 :cho tam giác ABC ,D là trung điểm của cạnh AB ,E là một điểm trên cạnh AC sao cho AE=1/4AC .CMR:
a/ Đường thẳng DE cắt đường thẳng BC
b/ Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng DE và BC .CMR P nằm ngoài cạnh BC và PB=1/2BC
Bài 7:Cho tam giác ABC 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_hinh_hoc_lop_7_tam_giac_bang_nhau.doc