Bài kiểm tra chương III môm học Đại số 9

docx 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 773Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chương III môm học Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chương III môm học Đại số 9
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III-ĐẠI SỐ 9
Thời gian làm bài 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy giáo
Ý kiến của phụ huynh
ĐỀ BÀI
Câu 1(1 điểm): Tìm các giá trị của m để 3 đường thẳng sau cùng đi qua một điểm
(d1): y = x+1;(d2): y = 5x-3; (d3): y = mx+4
Câu 2(1 điểm): Tìm các giá trị của m để 2 đường thẳng sau cùng cắt nhau tại một điểm trên trục tung
(d): y = (m+1)x+2m2 -3
 (d1): y = (2m-1)x +m2 +1
Câu 3( 3 điểm): Giải các hệ phương trình sau:
3xx-1-2y+2=42xx-1+1y+2=5; b) 2x+y+x+1=4x+y-3x+1=-5
Câu 44 điểm: Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Một cửa hang có tổng cộng 28 chiêc Ti vi và Điều hòa . Giá mỗi chiêc Ti vi là 13890 ngàn, giá mỗi chiếc Điều hòa là 15200 ngàn đồng. Nếu bán hết số Ti vi và Điều hòa này cửa hang sẽ thu về số tiền là 408570 ngàn đồng. Hỏi cửa hang đó có bao nhiêu chiếc Ti vi, bao nhiêu chiếc Điều hòa?
 Câu 5( 1 điểm): Giải hệ phương trình
x+1=2yy+1=2zz+1=2x
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docxKIEMTRACHUONGIIIDS9.docx