Ma trận và đề kiểm tra một tiết môn Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra một tiết môn Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận và đề kiểm tra một tiết môn Vật lí lớp 7 (Kèm đáp án)
TIẾT 10
KIỂM TRA 1 TIẾT
MA TRẬN ĐỀ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 1
Vân dụng2 
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Sự truyền as
Nêu được đường đi của ánh sáng trong môi trường đồng tính
-mắt nhìn thấy một vật khi nào?
- nêu được một vật như thế nào được coi là nguồn sáng
- khi nào quan sát được hiện tượng nhật thực 
CÂU
6
5,7
8
4
ĐIỂM
0,5
1đ
0.5đ
2
Phản xạ as
- nêu được định luật phản xạ ánh sáng
-Vẽ tia phản xạ
- tính được khoảng cách từ ảnh đến gương
- Vẽ ảnh của vật sáng AB qua gương
- vẽ được vùng nhìn thấy của ảnh qua gương
CÂU
2,4
10a,c
10b,d
3
ĐIỂM
1
2
2
5
Gương cầu
Nêu được tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương cầu lõm
-
 so sánh được tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng
CÂU
1,3
9
4
ĐIỂM
1
2
3
TỔNG
5
 2.5
2
 1
1
 2
1
 0.5
1
 2
 2
10
 10
ĐỀ KIỂM TRA
I.TRẮC NGHIỆM : khoanh tròn trước chữ cái là đáp án đúng
Câu 1: ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi:
A.Nhỏ hơn vật. C. Lớn hơn vật.
B. Bằng vật D.Bằng nửa vật.
Câu 2: Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:
A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
B.Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
C.đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 D. Tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
Câu 3:Điều nào sau đây là sai khi nói về ảnh của 1 vật qua gương cầu lõm?
 	 A. ảnh trong gương có kích thước bằng vật 
B. ảnh trong gương là ảnh ảo
C. ảnh trong gương luôn lớn hơn vật
D. ảnh trong gương không thể hứng được trên màn
Câu 4: Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng như thế nào?
 A. Góc tới gấp đôi góc phản xạ. C. Góc phản xạ bằng góc tới.
 B. Góc tới lớn hơn góc phản xạ. D.Góc phản xạ lớn hơn góc tới.
Câu 5: Khi nào thì mắt ta nhìn thấy một vật?
A. Khi mắt ta hướng vào vật;
B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật;
C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta;
D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối;
 Câu 6:Trong môi trường trong suốt, đồng tính ánh sáng truyền theo đường nào? 
A. Theo nhiều đường khác nhau;
B.; Theo đường thẳng;
C. Theo đường gấp khúc
D. Theo đường cong;
Câu 7: Vật nào sau đây được coi là nguồn sáng
Mặt trời
Mặt trăng
Chiếc tàu
Máy bay	
Câu 8: giả sử tại một nơi nào trên trái đất có hiện tượng nhật thực toàn phần. kết luận nào sau đây là sai:
Thời điểm xảy ra là ban ngày
Người đứng tại nơi đó không nhìn thấy mặt trời
Nơi đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng
Nơi đó nằm trong vùng bóng nửa tối của mặt trăng
TỰ LUẬN
Câu 9: so sánh tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng
Câu 10: Cho một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng ( hình vẽ)
a, Hãy vẽ một tia phản xã ứng với tia tới AI.( 1 điểm)
b, Vẽ ảnh A/B/ của AB tạo bởi gương phẳng.(1 điểm)
c, khoảng cách từ A đến gương là 2cm. khoảng cách từ ảnh đến gương là bao nhiêu? 1đ
 d,Gạch chéo vùng đặt mắt để có thể quan sát được toàn bộ ảnh A/B/. (1 điểm)
 B
 A
III ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM
Phần trắc nghiệm: 4đ mỗi câu đúng 0.5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
D
C
C
C
B
A
D
II, Phần tự luận
Câu 9:
Giống nhau: đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn	1đ
Khác nhau: gương phẳng: ảnh bằng vật GC lồi : ảnh nhỏ hơn vật 0.5đ
 Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng 0.5đ
Câu 10:
	a.HS vẽ được một tia phản xạ ứng với tia tới AI bất kỳ được 	1đ
b.-Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương phẳng theo các cách khác nhau đúng: 1đ 
 ( có thể vẽ theo định luật phản xạ ánh sáng hoặc theo tính chất ảnh).
c,điểm A đặt cách gương 2m vì khoảng cách từ vật tới gương bằng khoảng cách từ ảnh tới gương bằng 2m	1đ
d, ,từ b vẽ 2 tia sáng tới 2 mép gương	1đ
-vẽ 2 tia phản xạ tương ứng
	-đặt mắt trong khoảng 2 tia phản xạ 	sẽ nhìn thấy A’B’

Tài liệu đính kèm:

  • dochot_hotde_kiem_tra_8tuan_li_7_ma_tran_dap_an.doc