Đề thi Olympic Vật lí lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Dân Hòa

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Olympic Vật lí lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Dân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Olympic Vật lí lớp 7 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Dân Hòa
Phũng GDĐT Thanh Oai
Trường THCS Dõn Hũa 
 Đề thi Olympic mụn vật lý 
 Lớp 7 
 Năm học : 2013-2014
 Thời gian: 120 phỳt 
Cõu 1: (4,0 điểm)
Một mẩu hợp kim thiếc – Chỡ cú khối lượng m = 664g, khối lượng riờng D = 8,3g/cm3. Hóy xỏc định khối lượng của thiếc và chỡ trong hợp kim. Biết khối lượng riờng của thiếc là D1= 7300kg/m3, của chỡ là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tớch của hợp kim bằng tổng thể tớch cỏc kim loại thành phần.
 Cõu 2: (4,0 điểm)Hai tia tới SI và SK vuụng gúc với nhau chiếu tới một gương phẳng tại hai điểm I và K như hỡnh vẽ (H1).
a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.
	b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 gúc vuụng.
	c) Giả sử gúc tạo bởi tia tới SK với gương phẳng bằng 300. Chiếu một tia sỏng từ S tới gương đi qua trung điểm M của đoạn thẳng nối hai điểm I và K. Xỏc định gúc tạo bởi tia phản xạ của hai tia SK và SM. 
Cõu 3 : (4 điểm) Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10 cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?
Cõu 4. (2,5 điểm) Một vật ở cỏch một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phỏt ra một õm thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.
a) Tớnh thời gian từ khi vật phỏt ra õm đến khi vật thu được õm phản xạ từ bức tường dội lại.
b) Cựng với lỳc phỏt ra õm, vật chuyển động đều về phớa bức tường và vuụng gúc với bức tường với vận tốc 10m/s. Xỏc định khoảng cỏch của vật với bức tường khi nú gặp õm phản xạ từ bức tường dội lại. 
Biết vận tốc truyền õm trong khụng khớ là 340m/s. 
Cõu 5 (3,0 điểm): Cú hai búng đốn Đ1 và Đ2; ba cụng tắc K1, K2, K3; một nguồn điện. Hóy vẽ một sơ đồ mạch điện thỏa món đủ cỏc yờu cầu sau:
Khi muốn đốn Đ1 sỏng, chỉ bật cụng tắc K1.
Khi muốn đốn Đ2 sỏng, chỉ bật cụng tắc K2.
Khi Muốn đốn Đ1 và đốn Đ2 cựng sỏng, chỉ bật cụng tắc K3.
Cõu 6: (2,5 điểm): 
Cho mạch điện như hỡnh vẽ. Đốn nào sỏng , tắt khi:
Khi K1 và K2 cựng đúng
Khi K1 mở và K2 đúng.
Khi K1 đúng và K2 mở.
 d- Khi K1 và K2 cựng mở.
 + -
 K1
 Đ1 Đ2 Đ3
 K2

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_HSG_vat_ly_7.doc