Đề thi học kì 1 Năm học 2012-2013 môn: Vật lí 8 thời gian: 45 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 518Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Năm học 2012-2013 môn: Vật lí 8 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 1 Năm học 2012-2013 môn: Vật lí 8 thời gian: 45 phút
MA TRẬN ĐỀ THI HKI
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: VẬT LÍ 8
ĐỀ 2
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Công cơ học
- kn, ct tính công cơ học
1câu
3,5đ
35%
Số câu hỏi
1
Số điểm
%
3,5đ
35%
Biểu diễn lực
- Biết biểu diễn lực
1 câu
1đ
10%
Số câu hỏi
1
Số điểm
%
1đ
10%
Vận tốc
Vận dụng được công thức vtb =
1 câu
4đ
40%
Số câu hỏi
1
Số điểm
%
4đ
40%
Sự nổi
Hiểu được điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng
1 câu
1,5đ
15%
Số câu hỏi
1
Số điểm
%
1,5đ
15%
TS câu
1
1
1
1
4 câu
TSđiểm
3,5đ
1,5đ
1đ
4đ
10đ
TL %
35%
15%
40%
100%
ĐỀ THI HỌC KÌ I
MĂM HỌC 2012-2013
MÔN: VẬT LÍ 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian chép đề)
ĐỀ 2
Câu 1: Nêu khái niệm công cơ học?
Viết công thức tính công cơ học, gọi tên và đơn vị từng đại lượng trong công thức (3,5đ)
Câu 2: Nêu điều kiện để vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng (1,5đ)
Câu 3: Biểu diễn lực kéo có độ lớn 15000N, phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái, tỉ xích tùy chọn (1đ)
Câu 4: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. khi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m hết 24s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên từng đoạn đường và vật tốc trung bình của xe trên cả hai đoạn đường. (4đ)
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ 2
Câu 1: Chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời (1đ)
	A=F.S (1đ)
	Trong đó:
A: là công của lực F. (J)
 S: là quãng đường đi được (m)
 F: là lực tác dụng lên vật (N) (1,5đ)
câu 2: vật nổi: F>P
	vật chìm: F<P
	vật lơ lửng: F=P (1,5đ)
câu 3: biểu diễn đúng (1đ)
câu 4: 
Tóm tắt Giải
S1=120m Vận tốc TB của xe đạp trên đoạn đường dốc :
t1= 30s 
S2=60m 
t2=24s v1=(1 đ) 
v1=? 
v2=? vận tốc trung bình trên đoạn đường ngang
vtb=?(1 đ) 
 v2= (1 đ) 
 Vận tốc TB trên cả hai đoạn đường 
 vtb=(1 đ) 
 Đáp số: v1 = 4m/s
 v2= 2,5 m/s
 vtb= 3,3 m/s

Tài liệu đính kèm:

  • docde2 khoi8.doc