Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học (Có đáp án) - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Giao Châu

doc 9 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 20/01/2021 Lượt xem 87Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học (Có đáp án) - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Giao Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Tin học khối Tiểu học (Có đáp án) - Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Giao Châu
Trường Tiểu học Giao Châu KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017
Họ và tên: Môn: Tin học Thời gian: 40 phút
Lớp 3 : 
Điểm:
Nhận xét
LT
TH
Đề bài
I.Lí thuyết (15 phút): Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng (Từ câu 1đến câu 8)
Câu 1: Máy vi tính để bàn gồm có ... bộ phận chính? .
 	a. Có 3 bộ phận chính.	b. Có 4 bộ phận chính.	
c. Có 5 bộ phận chính.	d .Cả ba câu trên đều sai.
Câu 2: Tiếng hát cho em thông tin dạng:
 a. Thông tin dạng văn bản 	b. Thông tin dạng âm thanh
 	c. Thông tin dạng hình ảnh 	c .Cả ba câu trên đều đúng
Câu 3: Biêủ tương của phần mềm trò chơi Sticks la:
a. b. c. d. 
Câu 4 : Biêủ tương của phân mềm trò chơi Blocks là  :
a. 	b. c. 	 d.	
Câu 5: Để khởi động được phần mềm Mario em làm như sau. 
 	a. Nháy chuột lên biểu tượng .	b. Nháy đúp chuột lên biểu tượng.
 	c. Kéo thả chuột lên biểu tượng .	d. Cả ba phương án trên đều sai.
Câu 6: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay:
	a.Hàng phím trên b. Hàng cơ sở
	c. Hàng phím số d. Hàng phím dưới
Câu 7 : Biêủ tương của phần mềm Paint la:
a. b. c. d. 
Câu 8 :Em hãy chọn công cụ tô màu trong các công cụ sau :
a.Công cụ 	b. Công cụ 
c. Công cụ 	d. Công cụ 	
Câu 9: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (......) để được câu hoàn chỉnh.
 	 	b) Người ta coi ...............................là bộ não của máy tính.
Câu 10: Hai phím có gai nằm ở hàng phím nào?
...
II.Thực hành (25 phút)
Đề bài: : Mở tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp.Tô màu theo mẫu ở hình 66 và 67(SGK trang 61 ):
ĐÁP ÁN LỚP 3
I.Lý thuyết (3 điểm)
Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng được 0,3 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
b
b
b
c
b
b
d
a
Câu 9 : Thân máy
Câu 10 : Hai phím có gai là F và J nằm ở hang phím cơ sở.
II. Thực hành: (7 điểm)
	Mở được tệp (2 điểm)
	Tô màu đúng, đẹp (5 điểm) Trường Tiểu học Giao Châu KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2016-2017
Họ và tên: Môn: Tin học Thời gian: 40 phút
Lớp 4 : 
Điểm:
Nhận xét
LT
TH
 Đề bài
I. Lí thuyết(15 phút): Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng (Từ câu 1 đến câu 7):
Câu 1: Tiếng trống trường cho em thông tin dạng
 	a. Hình ảnh 	b. Âm thanh	c. Văn bản 	d.Cả ba dạng thông tin trên
Câu 2:Bàn phím và chuột có thể giúp em
	a. Đưa thông tin vào	b.Đưa thông tin ra
	c. Đưa thông tin vào và lấy	thông tin ra d.Xử lý thông tin
Câu 3: Để chọn màu nền thực hiện thao tác nào sau đây
 	a. Nháy nút phải chuột lên một ô màu c. Nháy đúp nút trái chuột lên một ô màu 
 	b. Nháy nút trái chuột lên một ô màu d. Nháy đúp nút phải chuột lên một ô màu 
Câu 4. Hãy chỉ ra công cụ vẽ hình chữ nhật:
 	a. 	b. 	 c. 	 d. 
Câu 5: Khi sao chép hình,em nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột:
a.Phím Shift b. Phím Ctrl c. Phím Enter d. Phím Cách
Câu 6: Hãy chỉ ra công cụ vẽ đường cong:
 	a. 	b. 	 c. 	 d. 
Câu 7: Các chữ cái S D F G H J thuộc hàng phím nào? 
 	a. Hàng phím dưới 	b. Hàng phím cách
 	c. Hàng phím cơ sở 	d. Hàng phím trên
Câu 8:Sử dụng phím Shift để làm gì?
	a.Để gõ chữ in hoa	b. Để gõ kí tự trên
	c. Để gõ chữ in hoa và kí tự trên	d. Để xuống dòng
Câu 9: Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh
 	 Mặt trên của chuột thường cónút
Câu 10: Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái (A) với cụm từ thích hợp ở cột bên phải (B) để được câu đúng nghĩa
A
B
1. Chuột máy tính 
2. Màn hình 
3. Bàn phím
a. Thể hiện kết quả làm việc của máy tính
b. Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện
c. Dùng để gõ chữ vào máy tính 
II.Thực hành (25 phút):
Đề bài: Sử dụng công cụ thích hơp trong phần mềm Paint vẽ và tô màu theo mẫu (Hinh 56 SGK/tr 33):
 (Lưu bài với tên “D:/Tên của em.KTI4
Đáp án lớp 4
I.Lý thuyết:(3 điểm).
Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng 0,3 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
c
a
a
d
b
b
c
c
Câu 9: Hai 	
Câu 10: 1→ b; 	2 → a; 	3 →c ; 	
II.Thực hành (7 điểm)
Học sinh vẽ và tô màu được hình (5 điểm)
Lưu đúng yêu cầu của đề (2 điểm). Trường Tiểu học Giao Châu KIỂM TRA HỌC KỲ I 	 Năm học 2016-2017
Họ và tên: Môn: Tin học 	 Thời gian: 40 phút
Lớp 5 : 
Điểm:
Nhận xét
LT
TH
ĐỀ BÀI
I. Lí thuyết(15 phút): Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng:
Câu 1:Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình:
a.Màn hình	b. Bộ xử lý trong thân máy
c.Chuột máy tính	c.Bàn phím máy tính
Câu 2: Để mở tệp đã lưu trong máy tính,em làm thế nào:
a.Nháy đúp chuột trên biểu tượng tệp cần mở	b. Nháy chuột trên biểu tượng tệp cần mở
c. Nháy chuột phải trên biểu tượng tệp cần mở d. Nháy chuột trái trên biểu tượng tệp cần mở
Câu 3: Khi sao chép hình, em nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?
 	a. Phím Shift 	b. Phím ctrl 	c. Phím enter	d.Phím cách
Câu 4. Hãy chỉ ra công cụ viết chữ:
 	 a. 	b. 	c. 	d. 
Câu 5: Biêủ tượng của phân mêm cùng học toán 5 là:
a. b. c. d. 
Câu 6: Biểu tượng nào của phần mềm The Monkey Eyes:
 	a. b. c. d. 
Câu 7: Các chữ cái Z X C V B N M thuộc hàng phím nào? 
 	 a. Hàng phím trên	b. Hàng phím cách
 	 c. Hàng phím cơ sở 	d. Hàng phím dưới
Câu 8: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay:
	a.Hàng phím trên b. Hàng cơ sở
	c. Hàng phím số d. Hàng phím dưới
Câu 9: Điền các từ thích hợp vào các vị trí còn khuyết trong đoạn văn bản sau:
	Các phím F, J trên hàng phím cơ sở gọi là hai phím có.
Câu 12: Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái (A) với cụm từ thích hợp ở cột bên phải (B) để được câu đúng nghĩa
A
B
1. Chuột máy tính 
2. 
3. Màn hình 
a. Thể hiện kết quả làm việc của máy tính
b. Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện
c. Phân mêm soạn thảo văn bản word
 II.Thực hành(25 phút): 
Đề bài: Sử dụng công cụ thích hơp trong phần mềm Paint vẽ theo mẫu sau:
 (Lưu bài với tên “D:/Tên của em.KTI5”)
ĐÁP ÁN LỚP 5
I.Lý thuyết (3 điểm).
	Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng 0,3 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
B
A
B
C
D
A
D
B
Câu 9: Gai
Câu 10: 1→ b; 	2 → c; 3 →a ; 	
II. Thực hành ( 7 điểm):
 Học sinh vẽ và tô màu được hình (5 điểm)
Lưu đúng yêu cầu của đề (2 điểm).

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_ki_1.doc