Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2005-2006

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2005-2006
Trường :..
Lớp : ..
Họ tên :.
Số báo danh
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC (2005 – 2006)
Môn : VẬT LÝ – LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Giám thị :.
 Số mật mã :
 Số thứ tự :
"	
 Giám khảo : 
Điểm : 
Số mật mã : 
Số thứ tự : 
Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra
I/ PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em chọn ( mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1 : Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là :
Nguyên tử .	c. Cả a và b đều đúng .
Phân tử .	d. Cả a và b đều sai .
Câu 2 : Tại sao qủa bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
Vì khi mới thổi , không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại .
Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi thổi căng nó tự động co lại.
Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
Vì các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó
thoát ra ngoài .
Câu 3 : Khi đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước , ta thu được một hỗn hợp rượu – nước có thể tích :
Nhỏ hơn 200cm3 .	c. Lớn hơn 200cm3 .	
Bằng 200cm3.	d. Bằng 150cm3 .
Câu 4 : Khoảng cách giữa các phân tử trong vật tăng khi :
Khối lượng vật tăng .	c. Nhiệt độ của vật tăng .
Số phân tử cấu tạo vật tăng .	d. Cả a, b, c đều sai .
Câu 5 : Chuyển động của các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật là :
Chuyển động thẳng đều .	c. Chuyển động tròn .
Chuyển động cong .	d. Chuyển động không ngừng .
Câu 6 : Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây 
	tăng lên ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
a. Nhiệt độ của vật .	c. Trọng lượng của vật .
b. Khối lượng của vật .	d. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật .
Câu 7 : Hiện tượng đường tan trong nước là :
a. Hiện tượng dẫn nhiệt .	c. Hiện tượng bức xạ .
b. Hiện tượng đối lưu .	d. Hiện tượng khuếch tán .
Câu 8 : Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây 
	của vật không tăng ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
a. Nhiệt độ .	c. Nhiệt năng .
b. Khối lượng .	d. Thể tích .
Câu 9: Cho hai vật tiếp xúc nhau . Với điều kiện nào thì hai vật có trao đổi nhiệt năng ?
a. Nhiệt độ của vật càng cao .	c. Vật càng chứa nhiều phân tử .
b. Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động cáng nhanh .	d. Cả a, b đều đúng .
Học sinh không được viết 
vào khung này
vì đây là phách sẽ rọc đi mất
"	
Câu 10 : Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của
	nước trong cốc thay đổi như thế nào ? Hãy chọn câu trả lời đúng :
Nhiệt năng của giọt nước tăng , của nước trong cốc giảm .
Nhiệt năng của giọt nước giảm , của nước trong cốc tăng .
Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều giảm.
Nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc đều tăng . 
II/ PHẦN II : chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ( 1 điểm )
Câu 11 : Nhiệt lượng là  mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi 
trong quá trình 
III/ PHẦN III : tự luận ( mỗi câu 2 điểm )	
Câu 12 : Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước 
Trong cốc đã có màu mực . Tại sao ? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi. Tại sao ?
Câu 13 : 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2.doc