Đề kiểm tra học kỳ II lớp: 7 năm học 2014 - 2015 môn Vật lý

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 15/02/2019 Lượt xem 429Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II lớp: 7 năm học 2014 - 2015 môn Vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II lớp: 7 năm học 2014 - 2015 môn Vật lý
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP: 7
NĂM HỌC 2014-2015
A. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: 
Đánh giá việc tiếp thu kiến thức cơ bản của học sinh từ tiết 19 tiết 26
- Kĩ năng: HS có kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra. 
- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, tính chính xác, thái độ trung thực.
B-HÌNH THỨC: Đề kiểm tra theo hình thức: tự luận(100%).
C-Ma Trân
 Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng
cấp độ cao
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1 
Vật nhiễm điện
vật nhiễm điện
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1.đ
10%
2
1.đ
10%
Chủ đề 2
 Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện, tác dụng dòng điện 
Tác dụng dòng điện
Vẽ sơ đồ mạch điện, 
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1.đ
10%
1
1đ
10%
2
2đ
20%
Chủ đề 3
Hiệu điện thế, cường độ dòng điện, an toan sử dụng điện
Hiệu điện thế cường độ dòng điện mạch song song, đoản mạch
Giải thích cách mắc các pin
tính được I trong đoạn mạch nôi tiếp,đổi đơn vị,xác định GHĐ,ĐCNN
tính được U trong đoạn mạch nôi tiếp
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
2đ
20%
1
1đ
10%
3
3đ
30%
1
1đ
10%
8
7đ
70%
T. số câu 
T. số điểm 
Tỉ lệ
4
4 đ
40%
1
1đ
10%
5
5đ
50%
10
10đ
100%
D- NỘI DUNG ĐỀ: 
Câu 1. Trả lời các câu hỏi sau(4 điểm)
a, Hai vật bị nhiễm điện như thế nào thì hút nhau, đẩy nhau?
b, Hoạt động của đèn LED có đặc điểm gì? 
c, Trong mạch điện mắc song song cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điềm gì? 
d, Đoản mạch là gì? Khi đoản mạch cường độ dòng điện trong mạch như thế nào ?
Câu 2. (2,5 điểm) Cho mạch điện mắc nối tiếp hai bóng đèn .I1 ,I2 ,I lần lượt là cường độ dòng điện qua Đ1, Đ2 và trong mạch chính , U1, U2, U là hiệu điện thế của Đ1,Đ2 và hai đầu đoạn mạch .
a, Vẽ sơ đồ mạch điện 1 ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch chính , một vôn kế đo hiệu điện thế bóng đèn thứ hai. 
b, Biết I= 0,11A. Tính I1,I2.
c, Biết hiệu điện thế của pin làU= 5V, U1=2,4V. Tính U2.
Câu 3.(1,5 điểm) Cho ampe kế có mặt như hình sau:
A
a,Xác định GHĐ và ĐCNN của ampe kế đó.
b, Hãy xác định giá trị của am pe kế khi kim ở vị trí như hình vẽ.
 Câu 4. (1 điểm) Đổi các đơn vị sau:
a, 5V =............kV. b, 25kV= .................V
 Câu 5. (1 điểm)Mắc nối tiếp các pin có tác dụng gì ? Tại sao phải làm như vậy?
 ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
Đáp án
Điểm
Câu 1: a,Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
1 đ
b, Trả lời đúng
1đ
c, Đặc điểm : I1+I2=I, U=U1=U2=U
1 đ
d, Trả lời đúng
1 đ
Câu 2:a,Vẽ đúng sơ đồ 
1 đ
b,I1 =I2 =0,11 A
0,5 đ
c, , U2=2,6V
1đ
Câu 3 :a, GHĐ là 10 A ,ĐCNN là 0,2 A
1đ
b,Giá trị của vôn kế là 6,8A
0,5đ
Câu 4. Trả lời đúng 
Câu 5.Để tăng hiệu điện thế.
1 đ
1 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HK II VAT LY 7 CO MA TRAN (1).doc