Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút

pdf 2 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1130Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2015-2016 môn: Vật lý lớp 7 thời gian làm bài: 45 phút
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO 
THỊ XÃ NINH HÒA 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 
MÔN: VẬT LÝ LỚP 7 
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không tính thời gian phát đề) 
Câu 1: (2,00 điểm) 
a. Đường truyền của ánh sáng được quy ước biểu diễn như thế nào và được gọi là gì? 
b. Trong một lần làm thí nghiệm, một bạn học sinh thấy rằng: khi tia sáng truyền từ không 
khí vào nước (đều là hai môi trường trong suốt) thì tia sáng bị gãy khúc, không truyền theo 
đường thẳng. Dựa vào định luật truyền thẳng ánh sáng, em hãy giải thích vì sao? 
Câu 2: (2,00 điểm) 
a. Khi đặt vật ở khoảng nào trước gương cầu lõm thì ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh ảo? 
Ảnh đó có kích thước như thế nào so với vật? 
b. Thế nào là chùm sáng song song? Chiếu một chùm sáng song song tới mặt phản xạ của 
một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ như thế nào? 
Câu 3: (2,00 điểm) 
Bạn A làm thí nghiệm về hiện tượng phản xạ ánh sáng rồi vẽ hình biểu 
diễn như hình 1. Trong đó, SI là tia tới, IR là tia phản xạ, góc hợp bởi 
tia tới và tia phản xạ là 400. Em hãy vẽ đường pháp tuyến của gương tại 
điểm tới I và tính giúp bạn A số đo của góc tới và góc phản xạ. 
Câu 4: (2,00 điểm) 
Đàn Guitar có 6 dây đàn khác nhau. Một người gảy vào 2 trong số 6 
dây đàn đó, tần số âm do mỗi dây đàn phát ra theo đơn vị Hz như sau: 
Dây 1 (dây dưới cùng): tần số là 330Hz. 
Dây 6 (dây trên cùng): tần số là 82,4Hz. 
a. Theo em, dây nào phát ra âm trầm hơn và dây nào phát ra âm bổng hơn? 
b. Tính số dao động của dây 1 trong 2 giây. 
Câu 5: (2,00 điểm) 
a. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường rắn, lỏng, khí? 
b. Một người đứng cách một bức tường và la thật to. Người đó nghe được âm phản xạ cách 
âm trực tiếp 1/16 giây. Người đó không nghe được tiếng vang. Theo em vì sao có thể khẳng 
định như vậy? 
-----HẾT----- 
(Đề này có một trang, giám thị không giải thích gì thêm) 
S 
I 
R 
400 
Hình 1 
BẢN CHÍNH 
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 7 
KIỂM TRA HKI - NĂM HỌC 2015-2016 
Lưu ý: - Sinh hoạt nhóm để thống nhất biểu điểm, đáp án trước khi chấm. 
- Sai đơn vị: - 0,25 đ (chỉ trừ một lần cho một loại đơn vị) 
- Mọi cách giải khác nếu đúng bản chất vật lý đều cho điểm tối đa 
Câu hỏi Nội dung trả lời Điểm 
Câu 1 
(2,00 điểm) 
a. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường 
thẳng có hướng, gọi là tia sáng. 
1,00 điểm 
b. Không khí và nước là hai môi trường trong suốt nhưng không 
đồng tính, nên khi ánh sáng truyền qua hai môi trường không 
đồng tính thì không truyền theo đường thẳng. 
1,00 điểm 
Câu 2 
(2,00 điểm) 
a. 
- Khi đặt vật gần sát trước gương cầu lõm thì ảnh của vật tạo bởi 
gương là ảnh ảo. 
0,50 điểm 
- Ảnh đó có kích thước lớn hơn vật. 0,50 điểm 
b. 
- Chùm sáng song song là chùm sáng gồm các tia sáng không 
giao nhau trên đường truyền. 
0,50 điểm 
- Chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương. 0,50 điểm 
Câu 3: 
(2,00 điểm) 
Vẽ đúng vị trí đặt gương, trong đó số đo góc chỉ cần gần đúng, 
đặt gương vuông góc với IN. 
1,00 điểm 
Góc tới có số đo i=200, góc phản xạ có số đo i’=200. 1,00 điểm 
Câu 4: 
(2,00 điểm) 
a. 
Dây 6 phát ra âm trầm nhất, dây 1 phát ra âm bổng nhất 1,00 điểm 
b. 
Số dao động của dây 1 trong 2 giây là: 330 x 2 = 660 dao động 1,00 điểm 
Câu 5: 
(2,00 điểm) 
a. 
Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong 
chất lỏng lớn hơn trong chất khí. 
1,00 điểm 
b. 
Để nghe được tiếng vang thì âm phản xạ nghe được cách âm trực 
tiếp ít nhất là 1/15 giây. 
Vì 1/16 < 1/15 nên người này chắc chắn không nghe thấy tiếng 
vang 
0,50 điểm 
0,50 điểm 
S 
I 
R 
N 
i i’ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe_thi_hoc_ki_1_mon_Vat_ly_lop_7_huyen_Ninh_Hoa_Khanh_Hoa_nam_2015_2016.pdf