Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Minh Tân

doc 5 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Minh Tân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Minh Tân
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LÍ 7- HỌC KỲ II -NH: 2016-2017
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1
Bài 17 đến bài 23
1.Nhận biết được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
2. Nhận biết được vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.
.
3. Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử. 
4..Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
câu hỏi
 1
 C1-1
1
C2-3
1
C3-4
1
C4-1
4câu
Số điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
2đ
3,5đ
Chủ đề 2
Bài 24 đến bài 30
5.Nhận biết được hiệu điện thế bằng 0. 6.Nhận biết được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.
7.Biết được tác dụng nhiệt trong các dụng cụ dung điện trong gia đình.
9.Biết được tác cách mắc các dụng cụ dung điện trong gia đình.
8.Vận dụng được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.
Số câu hỏi
2
C5-6;C6-2
1
C7-5
1
C9-4
2
C8-2;C8-3
6 câu
Số điểm
1đ
0,5đ
1đ
4đ
6,5 điểm
TS
câu hỏi
4
2
4
10 câu
TS điểm
2đ
1đ
7đ
10 điểm
 ĐÁP ÀN
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
B
D
C
B
II/ TỰ LUẬN : (7 điểm ) 
Câu
Nội dung
Điểm.
1
(2đ)
 -. Mảnh lụa cũng bị nhiễm điện và nhiễm điện âm 
 - Vì khi cọ xát thì có một số electron dịch chuyển từ thanh thủy tinh sang mảnh lụa làm cho thanh thủy tinh mất bớt electron nên nhiễm điện dương, 
0,5
1
còn mảnh lụa nhận thêm electron nên nhiễm điện âm. 
 0,5
2
(2,0đ)
a
 , I§1 = I§2 = IA = 1A 
0,5
b
K mo
 I§1 = I§2 = IA = 0 (1®) 
 U1 = U2 = 0
 U = 5V + 3V = 18V
 0,5
0,5
 0,5
3
(2đ)
a
 UĐ1 = UĐ2 = 12 (V)
0,5
 b
I = I1 + I2 
 = 0,75 + 0,5 = 1,25 (A) 
0,5
1
4
(1đ)
- Các dụng cụ điện này được mắc song song ở mạng điện gia đình
-Khi các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là 220 V
0,5
 0,5
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II: NĂM HỌC 2016-2017
 TRƯỜNG THCS MINH TÂN	 	 MÔN : VẬT LÍ 7 
 (Thời gian : 60 phút)
I/ Trắc nghiệm : (3 điểm)
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?
	A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.
	B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.
	C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
	D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
Câu 2: Việc làm nào sau đây là an toàn khi sử dụng điện?
A. Chạm tay vào ổ cắm điện.	B. Mắc cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.
C. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc bị hở.	D. Chơi thả diều gần đường dây điện. 
Câu 3: Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là
 A. Thanh gỗ khô 	B. Một đoạn ruột bút chì 
C. Một đoạn dây nhựa	D. Thanh thuỷ tinh
Câu 4: Hạt nhân nguyên tử mang điện tích :
 	 A. Không mang điện B. Âm 
 	 C.Cả hai loại diện tích D. Dương
Câu 5: Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: 
	A. Điện thoại, quạt điện	B. Mô tơ điện, máy bơm nước.
	C. Bàn là điện, bếp điện.	D. Máy hút bụi, nam châm điện
Câu 6:Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng 0:
Giữa hai cực của một pin trong mạch kín thắp sáng bóng đèn.
Giữa hai cực của một pin còn mới trong mạch hở.
Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 2,5 V khi chưa mắc vào mạch.
Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.
II/Tự luận (7 điểm) 
Câu 1:(2điểm) Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa thì thanh thủy tinh bị nhiễm điện. Hỏi mảnh lụa có bị nhiễm điện không? Nếu có thì nhiễm điện gì? Tại sao? Biết rằng thanh thủy tinh nhiễm điện dương.
Câu 2:(2điểm) Cho m¹ch ®iÖn cã s¬ ®å nh vÏ. V«n kÕ V1 chØ 5V, v«n kÕ V2 chØ 13V, sè chØ cña ampe kÕ lµ 1A. H·y cho biÕt:
 a) Dßng ®iÖn qua mçi bãng ®Ìn cã cuêng ®é lµ bao nhiªu? 
HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån ®iÖn khi ®ã lµ bao nhiªu?
 b) Khi c«ng t¾c K më, sè chØ cña c¸c ampe kÕ vµ v«n kÕ 
 lµ bao nhiªu?
Câu 3: (2điểm) Cho mạch điện có sơ đồ sau: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 là 
UĐ2 = 12V. Hãy cho biết: 
 + - K
a/. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1 là : — —
b/. Biết I1 = 0,75 A và I2 = 0,5A. Tính cường độ dòng điện I ? I1 Đ1
 I2 Đ2 
Câu 4: ( 1điểm) Hầu hết trên các dụng cụ điện được sử dụng trong gia đình đều có ghi 220V. 
a/.Vậy các dụng cụ điện này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.
b/. Khi các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_li_7hk22017.doc