Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng
I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chuyển động cơ học
-Biết thế nào là chuyển động không đều.
-Biết công thức tính vận tốc và đại lượng trong công thức.
-Hiểu một chuyển động thực tế là chuyển động đều.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
3
30%
1
0,5
5%
3
4
40%
Lực
-Biết đơn vị đo lực.
-Vận dụng kiến thức về lực ma sát vào ứng dụng thực tế.
-Giải thích hiện tượng quán tính.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2
1
10%
4
2
20%
Lực đẩy Ac-Si-mét.
Sự nổi
-Vận dụng công thức FA=d.V tính lực đẩy Acsimét lên vật nhúng trong chất lỏng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
4
40%
1
4,0
40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
4
40%
2
1
10%
2
1
10%
1
4
40%
8
10
100%
PHÒNG GD & ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Vật lý 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúngtrong các câu sau:
Câu 1: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?
 A. Hành khách nghiêng sang phải	 B. Hành khách nghiêng sang trái
 C. Hành khách ngã về phía trước	 D. Hành khách ngã về phía sau
Câu 2: Công thức tính vận tốc là:
 A. 	B. 	 C. 	 D. 
Câu 3: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào có thể được xem là chuyển động đều?
A Chuyển động của đầu kim đồng hồ đang hoạt động bình thường.
B. Nam đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường.
C. Một quả bóng đang lăn trên sân cỏ.
D. Chuyển động của đoàn tàu hỏa khi rời ga.
Câu 4: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là: 
	 A. Lực ma sát trượt. B. Lực ma sát nghỉ. 
	 C. Lực ma sát lăn. D. Lực quán tính.
Câu 5: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang phải, chứng tỏ xe: 
A. Đột ngột giảm vận tốc .
B. Đột ngột tăng vận tốc. 
C. Đột ngột rẽ sang phải .
D. Đột ngột rẽ sang trái.
Câu 6: Đơn vị đo lực là:
A. kg	B. lít	C. mét	D. Niutơn.
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 7. (3 điểm) Định nghĩa chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều và cho biết từng đại lượng trong công thức.
Câu 8:.( 4 điểm) Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d= 10000N/m3. 
Hết.
III/ HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
1...6
1
2
3
4
5
6
C
B
A
C
D
D
3
7
Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều:
vtb = 	
Trong đó: vtb : Vận tốc trung bình
 s : Quảng đường đi được	
 t : Thời gian đi hết quảng đường đó.
1
0,5
1,5
8
Thể tích của vật nhúng trong nước là:
m = D . V
=> V = 
=> V == 400 cm3 = 0,0004 (m3 )
Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:
FA = d.V = 0,0004. 10000 = 4 (N)	
0,5
0,5
1,5
1,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_va_dap_an_HKI_mon_VL8_co_ma_tran_chuan.doc