Đề thi học sinh giỏi huyện Vật lí lớp 8 - Năm học 2002-2003 - Sở GD & ĐT Đức Thọ

doc 1 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 362Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi huyện Vật lí lớp 8 - Năm học 2002-2003 - Sở GD & ĐT Đức Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi huyện Vật lí lớp 8 - Năm học 2002-2003 - Sở GD & ĐT Đức Thọ
PHÒNG GD – ĐT ĐỨC THỌ
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2002-2003
Môn: Vật lý lớp 8 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1/ Người ta treo một vật vào lực kế thì lực kể chỉ 7N, nhưng khi nhúng vật đó vào trong nước thì lực kế chỉ 4N. Hãy xác định thể tích của vật và trọng lượng riêng của nó ? cho biết trọng lượng riêng của nước là: d = 10.000N/m3
Câu 2/ Một bình thông nhau có hai nhánh hình trụ cùng đường kính, trong hình trụ có thuỷ ngân.
 a) Người ta đổ vào nhánh trái của hình cột nước cao 54,4 cm. Hãy tính độ chênh lệch mức thuỷ ngân ở hai nhánh của bình ?
 b) Người ta lại đổ dầu hoả vào nhánh phải của bình để lập lại sự cân bằng của thuỷ ngân ở hai nhánh. Tính độ cao của cột dầu hoả ?
 c) Nếu thể tích của dầu hoả ở nhánh phải bằng thể tích của nước ở nhánh trái, thì độ chênh lệch mức thuỷ ngân ở hai nhánh là bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân, nước, dầu hoả là: d t = 13,6 . 10 4 N/m 3 ;
 d n = 10 4 N/m 3 ; d d = 8. 10 3 N/m 3. Giả thiết các chất lỏng đó không hoà tan lẫn nhau
Câu 3/ Có hai người P và Q đứng trước một gương phẳng (G), trong đó MH = NH = 50cm; NK = 100cm; h = 100cm (xem hình vẽ) 
 a) Hai người đó có nhìn thấy nhau trong gương không ? Tại sao?
 b) Một trong hai người đi dần đến gương theo phương vuông góc với mặt gương thì khi nào họ nhìn thâý nhau trong gương ?

Tài liệu đính kèm:

  • docVat li 8 2002-2003.doc