Kiểm tra môn: Toán – Đại Số 7 Chương III Tiết 50

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 553Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra môn: Toán – Đại Số 7 Chương III Tiết 50", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra môn: Toán – Đại Số 7 Chương III Tiết 50
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
NĂM HỌC 2016 - 2017
	Môn: Toán – Đại Số 7 Chương III	Tiết 50	
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
5
2,5
1
1,25
1
1,5
1
0,75
8
6
Biểu đồ
1
2
1
2
Số trung bình cộng
1
0,5
1
1,5
2
2
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3
3
4,75
1
1,5
1
0,75
11
10 
Môn: Toán – Đại Số 7 Chương III Tiết 50
Bài 1: (4 điểm) 
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :
138
141
145
145
139
141
138
141
139
141
140
150
140
141
140
143
145
139
140
143
 a) Lập bảng tần số?	
 b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?
 c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? 
 d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? 	
 	 e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
 f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?
Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
9
10
Tần số (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra? 
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?
Môn: Toán – Đại Số 7 Chương III Tiết 50
Bài 1: (4 điểm) 
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :
138
141
145
145
139
141
138
141
139
141
140
150
140
141
140
143
145
139
140
143
 a) Lập bảng tần số?	
 b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?
 c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu? 
 d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm? 	
 	 e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
 f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?
Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
9
10
Tần số (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32
a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra? 
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?
HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2016 - 2017
Bài
Nội dung
Điểm
1
3
4đ
a) 
Chiều cao (x)
138
139
140
141
143
145
150
Tần số ( n) 
2
3
4
5
2
3
1
N = 20
1,5
b) Thầy giáo đã đo chiều cao của 20 bạn
0,5
c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là hai bạn
0,5
d) Có hai bạn cao 143cm
0,5
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7
0,5
f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm
0,5
2
6đ
a) Dấu hiệu là: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của từng học sinh lớp 7B
Mốt của dấu hiệu là: M0 = 4 (lỗi)
1,25
0,5
b) Một số nhận xét
- Có một bài kiểm tra mắc lỗi nhiều nhất là 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1%
- Có ba bài kiểm tra mắc lỗi ít nhất là 2 lỗi chiếm tỉ lệ 9,3%
- Phần nhiều bài kiểm tra mắc 4 lỗi chiếm tỉ lệ 27,9%
0,25
0,25
0,25
c) * Số trung bình cộng : 
X = = 4.6 (lỗi) 	 
1,5
d) 
2
Tổng
10đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_toan_7.doc