Kiểm tra lực học Toán 7

docx 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 588Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra lực học Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra lực học Toán 7
Đề 2
I. Tự Luận
Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)
Bài 2: Tìm x biết
Bài 3: 
II. Trắc nghiệm
Câu 1. Cho x = | x | Kết quả nào đúng nhất sau đây:
a. x = 0   b. x ≥ 0     c. x = 1    d. x > 0
Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỷ 3/-7?
Câu 3: 
a. 124   b.1/5        c. 5             d. 0,5
Câu 4: 57 – 56 +55 chia hết cho:
a. 5    b.3      c.7          d.Cả 3 số trên
Câu 5: Kết quả nào sau đây là đúng ?
Câu 6 : Câu nào trong các câu sau đây SAI?
a. -7 ∈ R        b. 5  ∈ Q         c. N ⊂ R                    d. √9 ∈ I
—- HẾT —-

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_luc_hoc_Toan.docx