Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hồng Ngự

doc 3 trang Người đăng dothuong Lượt xem 426Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hồng Ngự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì I Toán lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Phòng GD & ĐT Hồng Ngự
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
ĐỒNG THÁP	Năm học: 2016-2017
	Môn thi: TOÁN- Lớp 7
	Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	Ngày thi: /12/2016
ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Đề gồm có 01 trang)
Đơn vị ra đề: ( Phòng GDĐT TX Hồng Ngự)
Câu 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể): 
 	 a/ 	 b) c) 
Câu 2: (1,0 điểm) Tìm hai số x, y biết: và x – y = 8.
Câu 3: (1,0 điểm) Cho công thức y = -3x
	a/ Hai đại lượng y và x ở công thức trên tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch. 
	b/ Hãy xác định hệ số tỉ lệ. 
Câu 4: (1,0 điểm) Một xe môtô đi với vận tốc 40km/h hết quãng đường từ A đến B mất 3 
 giờ. Hỏi xe ôtô đi với vận tốc 60km/h hết quãng đường trên mất mấy giờ ? 
Câu 5: (2,0 điểm) Cho hình vẽ:
	a/ Hãy kể tên một cặp góc so le trong, một cặp góc 
 đồng vị và một cặp góc trong cùng phía.
	b/ Biết hai đường thẳng a và b song song với nhau. 
 Tính các góc B3 và B4 , khi Â2 = 600. 
Câu 6: (2,0 điểm)
 Cho DABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối MA lấy điểm 
 D, sao cho: DM = MA.
a/ Chứng minh: DMAB = DMDC.
 b/ Chứng minh CD ^ AC. Hết
	Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh ............................................................ Số báo danh............................... ............................... 
Chữ ký giám thị 1 .................................... .................... Chữ ký giám thị 2 ........................................................ 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
 ĐỒNG THÁP	Năm học: 2015-2016
	Môn thi: TOÁN – Lớp 7
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT
 (Hướng dẫn chấm gồm có 01 trang)
Đơn vị ra đề: Phòng GDĐT TX Hồng Ngự
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
Câu 1
 (3 điểm)
a
0,5-0,5
b
0,5
0,5
c
0,5
0,25-0,25
Câu 2
 (1 điểm)
 và x – y = 8.	
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
 = = = 4 
Suy ra:
x = 4.5 = 20 
y = 4.3 = 12 
0,5
0,25
0,25
Câu 3
 (1 điểm)
a
Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau, hệ số tỉ lệ là -3.
0,25-0,25
b
Hệ số tỉ lệ là: -3
0,5
Câu 4
 (1 điểm)
 Gọi x(giờ) là thời gian xe ôtô đi từ A đến B.
Do vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau nên:
Vậy ôtô đi mất 2 giờ.
0,25-0,25
0,5
Câu 5
 (2 điểm)
a
+ Kể tên đúng một cặp góc so le trong, một cặp góc 
 đồng vị
+ Kể tên đúng một cặp góc trong cùng phía 
0,25-0,25
0,5
b
Do a // b và hai góc trong cùng phía nên:
 ( cặp góc so le trong)
0,5
0,5
Câu 6
 (2 điểm)
a
a/. Xét DMAB và DMDC có:
MC = MB(gt).
 (đối đỉnh).
MA = MD (gt)
DMAB = DMDC (c-g-c) (1) 
0,25
0,25
0,25
0,25
b
b/. Từ (1) Þ (2 góc ở vị trí so le trong)
ÞAB // CD.
Mà AB ^ AC nên CD ^ AC 
0,25
0,25
0,25-0,25
* Ghi chú: Học sinh có lời giải khác đúng vẫn hưởng điểm tối đa..

Tài liệu đính kèm:

  • docTO￁N 7.1.doc