Kiểm tra học kì I môn: Toán khối 9

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 611Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn: Toán khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I môn: Toán khối 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – TỐN KHỐI 9
Họ&Tên:. KIỂM TRA HỌC KÌ I
Lớp 9/ Mơn: Tốn Khối 9 
 Thời gian:120 phút 
 (Khơng kể thời gian giao đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
CÂU 1:RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SAU:(mỗi câu đúng 0,5 điểm)
a/ 3+-+ b/-2+-
CÂU 2(2 điểm). Cho hai hàm số bậc nhất y=(k-2)x+1 và y=(1-k)x+1
a/ Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là 2 đường thẳng cắt nhau,
b/Vẽ đồ thị của hai hàm trên cùng hệ thục tọa độ Oxy khi k=0
CÂU 3(2 điểm):1/ Giải các hệ PT sau: 
 a/ 	 3x+2y=1
 x-y=2 
b/ 	+=1(1)
 (Hướng dẩn:đặt u=)
CÂU 4 (1 điểm). Tính các gĩc nhọn của một tam giác vuơng , biết tỉ số giữa hai cạnh gĩc vuơng là 13:21(kết quả làm trịn đến phút)
CÂU 5 (4 điểm). cho nữa đường trịn tâm O , đường kính AB, kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nữa đường trịn đối với AB . Vẽ bán kính OE bất kì. Tiếp tuyến của nữa đường trịn tại E cắt Ax, By theo thứ tự ở C,D.
a/ Chứng minh rằng CD=AC+BD
b/ Chứng minh rằng COD=900
c/ Gọi I là giao điểm của OC và AE, gọi K là giao điểm của OD và BE. Tứ giác EIOK là hình gì? Vì sao?
ĐÁP ÁN MƠN TỐN KHỐI 9
NĂM HỌC 2008-2009
Câu 1. a/ 3+2-2-3
 =5-5
 b/-2+-
	=-6+3-
	=9-6+3-
 =3+2
Câu 2. Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất nên a=0 và a’=0
 Tức là k=2 và k=1.
a/ để hai đồ thị của hai hàm số cắt nhau khi a=a’ .
 Tức là k-2=1-k
	Tương đương k=
Vậy với k=, k=2 và k=1 thì đồ thị của hai hàm số cắt nhau
b/ Khi k=0 thì hai hàm số đã cho là: y=-2x+1 và y=x+1
Đồ thị hàm số y=-2x+1
Cho x=0 thì y=1, A(0;1)
Cho y=0 thì x=0,5, B(0,5;0)
Đồ thị hàm số y=x+1
Cho x=0 thì y=1, C(0;1)
Cho y=0 thì x=-1,D(-1;0)
Câu 3. a/ 	3x+2y=1 (1)
	2x-2y=4 (2) cộng (1) và(2) ta được:
5x=5 suy ra x=1. Thế x=1 vào (1) ta được y=-1
Vậy nghiệm của hệ phương trình là x=1,y=-1
 b/	2u+3v=1(*)
	2u+4v=4(**) . Lấy (**) trừ(*) ta được:
 V=3 tương đương=3 suy ra y=
Thế y=vào (1) ta được x= -
Vậy nghiệm của hệ phương trình là x= -,y=
Câu 4. Gọi gĩc nhọn đối diện với cạnh nhỏ là ,và gĩc nhọn kia là .
 Ta cĩ Tg = 0,619
Suy ra 31046’
Do đĩ =900- 900-31046’=58014’
Câu 5 .
a/AC=CE, BD=DE nên
AC+BD=CE+DE=CD
b/ OC và OD là tia phân giác của hai gĩc kề bù nên COD=900
c/ Tam giác AOE cân tại O cĩ OC là đường phân giác của gĩc O nên OC AE. Tương tự , ta cĩ OD BE . EIOK cĩ ba gĩc vuơng nên nĩ là hình chữ nhật
 (Học sinh giải cách khác đúng vẩn được điểm tối đa)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_Hoc_ky_1_mon_toan_lop_9.doc