Kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 898Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015 môn: Toán – lớp 7
 UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 	 Môn: TOÁN – Lớp 7
 Ngày thi: 16 /12/2014
 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
c) 
Bài 2: (1.5đ) Tìm x, biết:
a) 
b) 
Bài 3: (2,5đ) Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng, tỉ số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng
Bài 4: (3.5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có 
a) Tính số đo góc ACB
b) Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Chứng minh 
c) Vẽ Bx là tia phân giác của . Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với AC, cắt Bx tại E. Tính số đo các góc . , 
d) Chứng minh 
------- Hết -------
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014-2015
MÔN TOÁN KHỐI LỚP 7
Bài 1: (3đ) Thực hiện phép tính:
a) 	0.25đ
	0.25đ+0.25đ+0.25đ
b) 	0.25đ+0.25đ
	0.25đ+0.25đ
c) 	0.5đ+0.5đ
Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) 
 	0.25đ
 	0.25đ
 	0.25đ
 	0.25đ
b) 
 	0.25đ
 	0.25đ
 	0.25đ
 x = 2	0.25đ
Bài 3: (1,5đ)
Gọi x, y lần lượt là số cây lớp 7A và 7B trồng. (x, y là số nguyên dương)	0.25đ
Theo đề bài ta có :
 	0.25đ
và y – x = 20	0.25đ
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
	0.25đ
	(tìm được cả x và y) 0.25đ
Vậy: Lớp 7A trồng được 80 cây	
 Lớp 7B trồng được 100 cây	(kết luận) 0.25đ
Bài 4: (3.5 điểm) 
a) Tính số đo góc ACB:
Tam giác vuông ABC có:
 0.5đ
b) Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Chứng minh 
và có:
AD = AC (gt)	0.25đ
	0.25đ
AB cạnh chung	0.25đ
Suy ra: (c-g-c)	0.25đ
c) Vẽ Bx là tia phân giác của . Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với AC, cắt Bx 
tại E. Tính số đo các góc . , 
Ta có: ( do )	0.25đ
Suy ra 	0.25đ
Ta lại có:
( do BE là phân giác góc ABC)	0.25đ
	0.25đ
d) Chứng minh 
Xét và có:
 ( cùng bằng 1200)	
BC cạnh chung	
( cùng bằng 300)	
Suy ra = (g-c-g)	0.5đ
Mà 
Suy ra 	0.5đ
(Nếu học sinh có cách giải khác, quí Thầy Cô vận dụng biểu điểm này để chấm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_HK1_TOAN_7_1415_HBINH_CHANH_TPHCM.doc