Kiểm tra Hình học 9 (chương iii)

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 629Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học 9 (chương iii)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học 9 (chương iii)
Trường THCS Đồng Liên	KIỂM TRA HÌNH HỌC 9( chương III) . 
 Năm học: 2016 – 2017
	 ( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên : 
Lớp : 
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của giáo viên
Đề bài : 
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm).
Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). So sánh các cung nhỏ AB, AC, BC.
 Khẳng định nào đúng?
 A. ; B. ; C. ; D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2. (0,5đ) Cho hình vẽ. Biết góc BOC = 1100. 
Số đo của cung BnC bằng:
A. 1100; B. 2500; C. 1400; D. 2400.
Câu 3(0,5đ).
 Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có . Vậy số đo là :
A. 1300	 	 B. 600	C. 500	 D. 1800
Câu 4. (0,5đ)
1. Góc nội tiếp chắn cung 1800 có số đo là :
A. 450	B. 900	C. 300	D. 600
Câu 5(0,5đ): Độ dài cung tròn , tâm O, bán kính R :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6(0,5đ).
Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
a) Nếu hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
b) Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.
c) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
d) Đối với 2 cung của 1 đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
Phần II: Tự luận (7đ)
Bài 1. (2đ). 
Cho (O; 3cm). góc ở tâm AOB bằng 600. ( Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn)
Tính số đo cung AmB và số đo cung AnB
Tính độ dài cung AnB
Bài 2(5đ).
Từ một điểm B nằm ngoài đường tròn (O), vẽ 2 tiếp tuyến BA, BC. Cho góc ABC có số đo bằng 600, OA = 2cm.
a) Chứng minh tứ giác ABCO nội tiếp, xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCO.
b) Tính số đo của góc AOC và góc AOB
c) Tính diện tích hình quạt OAmC( cung AmC nhỏ)
d) Vẽ cát tuyến BMN của đường tròn đó.Chứng minh : BM.BN =BA2

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_CHUONG_IIIHINH_HOC_9_phu_hop.doc