Kiểm tra Đại số 9 - Chương II, thời gian làm bài: 45 phút

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 855Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Đại số 9 - Chương II, thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Đại số 9 - Chương II, thời gian làm bài: 45 phút
Trường THCS..
Họ và tên học sinh:
...............................................................
Lớp 9A 
Thứ ngày tháng năm 2015
KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 - CHƯƠNG II
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)
ĐIỂM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
* Từ câu một đến câu mười, hãy lựa chọn phương án đúng rồi điền vào bảng dưới đây:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất đối với biến x?
A . B . C . D . 
Câu 2. Hàm số y = (2m1)x + 2m + 1 là hàm số bậc nhất đối với biến x khi tham số m thỏa mãn:
A . B . C . D . 
Câu 3. Giá trị của hàm số là:
A . 0 B . 1 C . D . 
Câu 4. Hàm số (với k là tham số ; x là biến) đồng biến trên khi:
A . B . C . D . 
Câu 5. Đường thẳng song song với đường thẳng:
A . B . C . D . 
Câu 6. Đường thẳng y = 2x + 1 cắt đường thẳng:
A . y =2x + 3 B . y = 1 + 2x C . y = 2x + 2 D . Một đáp án khác.
Câu 7. Đường thẳng tạo với trục Ox một góc bằng:
A . B . C . D . 
Câu 8. Biết đường thẳng y = x và đường thẳng y = vuông góc nhau (vì chứa tia phân giác của góc phần tư thứ I và thứ II) . Hỏi đường thẳng y = x vuông góc với đường thẳng nào dưới đây?
A . y = x + 1 B . C . D . 
Câu 9. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = 2x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt:
A . (0 ; 3) và (3 ; 0) B . (0 ; 3) và (3;3) C . (3 ; 0) và(1,5 ; 0) D . (0 ; 3) và (1,5 ; 2)
Câu 10. Điểm thuộc đồ thị của hàm số bậc nhất nào dưới đây:
A . B . C . D . 
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 11. (1,5 điểm)
 Vẽ đồ thị của hàm số :
.
..
.
.
..
..
Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (d) và (d’) lần lượt là đồ thị của hai hàm số và (với m và k là các tham số).
a) Tìm m và k để hai hàm số đã cho là hàm số bậc nhất có đồ thị song song với nhau. (1,5 điểm)
b) Tìm m và k để hai hàm số đã cho là hai hàm số bậc nhất có đồ thị trùng nhau. (1 điểm)
Câu 13. (1 điểm) Chọn một trong hai câu sau để làm bài
a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng y = (3m + 5)x + m + 1. Xác định tọa độ của điểm cố định A mà đường thẳng đã cho luôn đi qua khi tham số m thay đổi .
b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Tìm trên đường thẳng đã cho tất cả những điểm có hoành độ và tung độ đều là những số nguyên dương.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_Dai_so_9_chuong_2.doc