Kiểm tra Chương I Hình học 7

docx 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 951Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Chương I Hình học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Chương I Hình học 7
Tuần 8: Ngày soạn: 8/10/2015
Tiết 16: Ngày dạy: /10/2015
 KIỂM TRA CHƯƠNG I 
I. MỤC TIÊU: 	
Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức về hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng
Kỹ năng: - Biết diễn đạt các tính chất (định lý) thông qua hình vẽ.
- Biết vẽ hình theo trình tự bằng lời.
- Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc.
Thái độ: Rèn ý thức tự giác, nghiêm túc khi làm bài, tập trung, đọc kỹ yêu cầu của đề bài trước khi làm bài.
Phát triển năng lực: Phân tích tổng hợp, tính toán, sử dụng thiết bị, làm việc cá nhân, ngôn ngữ...
II. CHUẨN BỊ
GV: Đề, đáp án, biểu điểm chấm.
HS: Ôn tập kiến thức chương I, dụng cụ làm bài.
III. TỔ CHỨC LỚP:
1. Kiểm tra sĩ số: Lớp 7A Lớp 7B:
2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm + tự luận.
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấpđộ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc.
Biết TC 2 góc đối đỉnh, hai
đường thẳng vuông góc, đường TT của đoạn thẳng
Vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2 
1đ
10%
1 
1
10%
1 
1đ
10%
4 câu
3 đ
30%
 Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
 Hai đường thẳng song song.
Hiểu quan hệ giữa 2 góc đồng vị, hai góc so le trong và đường thẳng song song. 
Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính số đo góc.
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
2 
1đ
10%
1
2đ
20%
3 câu
3 đ 
30%
Tiên đề Ơ-clít. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song. 
Định lý.
Nhớ nội dung tiên đề Ơclít. Quan hệ vuông góc và song song.
Hiểu được quan hệ vuông góc và quan hệ song song.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1đ
10%
1
3đ
30%
3câu
4đ
40%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5 câu
3 đ
30%
3 câu
4 đ
40%
2 câu
3đ
30%
10câu
10đ
100%
V. MÔ TẢ NỘI DUNG CÂU HỎI.
Câu 1: Nhận biết tính chất hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Câu 2: Biết góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo bằng 900
Câu 3: Biết tính chất hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song với nhau.
Câu 4: Xác định được cặp góc đồng vị, quan hệ giữa hai góc đó để suy ra hai đường thẳng song song.
Câu 5: Nhớ được nội dung tiên đề Ơclit.
Câu 6: Xác định được cặp góc đồng vị (đối đỉnh, so le trong, trong cùng phía..) để tính số đo góc.
Bài 1: a) Nhớ được định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
 b) vận dụng tính chất trung điểm của đoạn thẳng, cách vẽ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng vẽ trung trực của đoạn thẳng. 
Bài 2: a) Từ điều kiện đề bài cho, giải thích được hai đường thẳng song song.
b) Vận dụng tính chất, mối quan hệ 2 góc trong cùng phía của hai đường thẳng song song, tính số đo góc.
VI. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA.
Trắc nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh tròn một câu đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Góc xOy có số đo là 1000. Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo bằng:
a. 500 	b. 800 	c. 1000 	 d. 1200 
Câu 2: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
a. 450 	b. 600 	 	c. 800 	 d. 900
Câu 3 : Cho đường thẳng a // b, nếu đường thẳng c a thì:
A. a b 	B. b c 	C. c // a 	D. b // c
Câu 4: Cho hình vẽ, đường thẳng a // b nếu có: 
a. 	b. 
c. 	d. .
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
a. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
b. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
c. Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
d. Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6: Cho hình vẽ : a//b, tính 
a. 	b. 
c. 	d. .
Tự luận ( 7 điểm):
Bài 1( 2 điểm):
a/ Đường trung trực của một đoạn thẳng là gì ?
x
n
m
1200
B
A
D
C
b/ Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB= 4 cm.
Cho hình vẽ
Vì sao m//n?
Tính số đo x?
Bài 2 (5 điểm) : 
VII. ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM
A/ TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
C
d
b
a
c
a
B/ TỰ LUẬN
Câu 1: a/ Sách giáo khoa HH7 tập 1 trang 85 ( 1 điểm)
 b/ vẽ hình đúng đường thẳng d là trung trực của AB = 4 cm ( 1 điểm )
Câu 2 a/ Vì mCD ( 1 điểm)
 n CD ( 1 điểm)
 suy ra: m//n ( 1 điểm)
 b/ Ta có: m//n nên:
 = 1800 ( hai góc trong cùng phía) ( 1 điểm)
 = 600 ( 1 điểm)
VIII. KẾT QUẢ KIỂM TRA.
Lớp
0 - 4
5 - 6
7 - 8
9 - 10
7A
7B
Họ tên:......... BÀI KIỂM TRA 45p 
Lớp: 7 
Điểm:
Lời phê của thày cô giáo:
I. ĐỀ BÀI
A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh tròn một câu đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Góc xOy có số đo là 1000. Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo bằng:
a. 500 	b. 800 	c. 1000 	 d. 1200 
Câu 2: Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:
a. 450 	b. 600 	 	c. 800 	 d. 900
Câu 3 : Cho đường thẳng a // b, nếu đường thẳng c a thì:
A. a b 	B. b c 	C. c // a 	D. b // c
Câu 4: Cho hình vẽ, đường thẳng a // b nếu có: 
a. 	b. 
c. 	d. .
Câu 5: Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:
a. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a.
b. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
c. Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
d. Qua 1 điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6: Cho hình vẽ : a//b, tính 
a. 	b. 
c. 	d. .
B. Tự luận ( 7 điểm):
Bài 1( 2 điểm):
x
n
m
1200
B
A
D
C
a/ Đường trung trực của một đoạn thẳng là gì ?
b/ Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB= 4 cm.
Cho hình vẽ
a. Vì sao m//n?
 b. Tính số đo x?
Bài 2 (5 điểm) : 
 BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KT_CHUONG_I_HH7.docx