Kiểm tra 45 phút Toán - Mã đề thi 460

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 526Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Toán - Mã đề thi 460", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút Toán - Mã đề thi 460
Họ, tên thí sinh: ..................................................................................................
KIỂM TRA 45 PHÚT
Thời gian làm bài: 45 phút; 
(25 câu trắc nghiệm)
Lớp: 
Mã đề thi 460
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: Cho số phức thỏa . Biểu diễn số phức trên một đường tròn thì đường tròn này có bán kính là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Cho số phức thỏa mãn: Giá trị là:
A. 5	B. 0	C. 6	D. 1
Câu 3: Biểu diễn về dạng của số phức là số phức nào?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Trên mp Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện là
A. Đường tròn 	B. Đường tròn 
C. Đường tròn 	D. Đường thẳng: 
Câu 6: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Dạng của số phức là số phức nào dưới đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn:.Tìm mô đun số phức .
A. 4	B. 	C. 5	D. 
Câu 10: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình . Tọa độ điểm M biểu diễn số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Cho số phức z thỏa mãn Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 13: Trên mp Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn số phức thoả mãn điều kiện là
A. Đường thẳng	B. Pa ra bol 
C. Đường thẳng	D. Pa ra bol 
Câu 14: Cho số phức z thỏa mãn . Tính môđun của số phức .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Tìm số phức z biết rằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Gọi và lần lượt là nghiệm của phươngtrình: . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho số phức z có phần ảo âm và thỏa mãn . Mô đun của số phức: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Cho số phức . Số phức liên hợp của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Xét số phức thoả mãn .Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21: Tập hợp nghiệm của phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Ký hiệu là bốn nghiệm của phương trình . Tính tổng :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Mô đun của số phức z thỏa mãn là:
A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 24: Cho số phức thỏa . Trong các số phức thỏa thì số phức có mô đun lớn nhất là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho hai số phức . Mô đun của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_45_so_phuc.doc